Klęski żywiołowe: jak otrzymać odszkodowanie?

Najpierw ulewne deszcze, potem skwar, a na koniec burze, wichury i gradobicia – tegoroczne lato nie oszczędza rolników. Choć eksperci nie zakończyli jeszcze prac, już teraz szacuje się, że w niektórych miejscach straty mogą sięgać nawet 80% upraw.

Najpierw ulewne deszcze, potem skwar, a na koniec burze, wichury i gradobicia – tegoroczne lato nie oszczędza rolników. Blisko 800 komisji w całym kraju zajmuje się dokumentowaniem i wyceną zniszczeń. Choć eksperci nie zakończyli jeszcze prac, już teraz szacuje się, że w niektórych miejscach straty mogą sięgać nawet 80% upraw. Co powinien zrobić rolnik, by otrzymać odszkodowanie za klęski żywiołowe?

Zmarszczki na czole i nerwowo przygryzione usta. Michał Bernacki, rolnik z opolskiej wsi Grabin, z niedowierzaniem obserwuje to, co po ostatnich dniach pozostało jeszcze na jego polu. – Takiej suszy nie pamiętam od lat – mówi pan Bernacki. – Przy prawie 40°C przez tyle dni nawet chwasty nie chcą rosnąć. Kukurydza i pszenica wysuszone na wiór. Sam nie wiem, ile hektarów, ale połowa na pewno – dodaje. W podobnej sytuacji znalazły się tysiące rolników w całej Polsce. Nadzieją dla nich mogą być specjalne odszkodowania za klęski żywiołowe.

Odszkodowanie: ale jak?

Pierwszą rzeczą, jaką każdy poszkodowany rolnik powinien zrobić, to wypełnić wniosek o odszkodowanie. Wzory druków są do pobrania na stronach internetowych Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz Urzędów Wojewódzkich. Następnie poszkodowany gospodarz powinien zgłosić swoją szkodę do wójta lub burmistrza. Co ważne, musi to zrobić nie później niż w 10 dni od wystąpienia szkody. Wójt lub burmistrz po zapoznaniu się z wnioskami rolników i zakresem szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe zgłaszają do wojewody wniosek o powołanie Komisji Gminnej szacującej szkody.

Odszkodowanie: ale kiedy?

Szacowanie szkód odbywa się metodą lustracji w miejscu zdarzenia. Następnie w dwóch egzemplarzach sporządzany jest protokół podpisywany przez komisję oraz rolnika. Na oszacowanie strat – zgodnie z prawem – komisje mają 2 miesiące. Dopiero po otrzymaniu protokołu poszkodowany rolnik może ubiegać się o pomoc w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

A może kredyt?

Przy prawie 40°C przez tyle dni nawet chwasty nie chcą rosnąć. Kukurydza i pszenica wysuszone na wiór.

Michał Bernacki, rolnik z opolskiej wsi Grabin

Poszkodowani rolnicy mogą też starać się o tzw. „kredyty klęskowe” we współpracujących z ARiMR bankach. W spłacie oprocentowania pomagać ma hodowcom Agencja. Ważne, aby poziom szkód spowodowanych przez klęski żywiołowe oszacowany przez Komisje Gminne był wyższy od 30% średniej produkcji rocznej z 3 ostatnich lat. Również istotnym czynnikiem w uzyskaniu tej pomocy jest zatwierdzenie przez wojewodę protokołu komisji.

Co poza tym?

Kolejną formą wsparcia są działania w ramach PROW 2014–2020. Chodzi o Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych.

Oprócz wymienionych środków pomocy poszkodowani przez klęski żywiołowe mogą ubiegać się o:

  1. odroczenie terminu spłaty składek KRUS, rozłożenie ich na raty lub ich umorzenie,
  2. odroczenie, rozłożenie na raty lub umorzenie płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,
  3. ulgi w podatku rolnym.

Chów trzody chlewnej z pomysłem

Czy jest recepta na to, by trzoda chlewna przynosiła i zysk, i… satysfakcję? Na ten temat rozmawiamy z Mistrzem Agroligi 2016!

18 marca 2017

Opakowania po ŚOR: do sklepu, nie do lasu!

Pewne opakowania po ŚOR to tzw. odpady niebezpieczne i należy je zwracać do sklepów. Które z opakowań musimy zwrócić, a które możemy wyrzucić?

16 marca 2017

Czy będzie trzeba płacić za wycięcie drzew?

Bez spekulacji przy wycince drzew powiązanej z działalnością gospodarczą! Kolejna nowelizacja przepisów!

10 marca 2017