Kodeks rolny — co zawiera i kiedy wejdzie w życie?

Kodeks rolny to dokument, który zawiera spójne, a także kompleksowe prawo ułatwiające codzienną pracę i inwestowanie przez rolników. Z jednej strony ma regulować zadania władz względem działalności rolniczej. Z drugiej natomiast strony ma definiować kwestie ochrony gospodarstw rodzinnych, przy uwzględnieniu praw i obowiązków rolników. Pracę nad tym dokumentem właśnie się rozpoczęły, dlatego znane są szczegółowe założenia w nim zawarte.

Przypomnijmy, że Kodeks rolny to nowe prawo zapowiedziane przez rząd podczas Zgromadzenia Polskiej Wsi, które odbyło się Przysusze. W trakcie tego wydarzenia komisarz Janusz Wojciechowski ogłosił, że zapisy zawarte w Kodeksie rolnym mogą wejść w życie już wiosną br. Aby było to możliwe prace nad Kodeksem Rolnym i jego wprowadzeniem w ostatnich dniach rozpoczęły w Sejmie RP trzy zespoły parlamentarne.

Kodeks rolny — co zawiera?

Jak przekazał KRIR opracowany projekt Kodeksu rolnego ma za zadanie regulować zadania wykonywane przez władzę na rzecz działalności rolniczej, rozwoju wsi i warunków prowadzenia gospodarstw rolnych. Ponadto kodeks rolny będzie zawierał zasady ochrony, a także wspierania gospodarstw rolnych, a zwłaszcza gospodarstw rodzinnych. Oprócz tego mają się w nim znaleźć prawa i obowiązki rolników oraz systemy ich ochrony.

Zdaniem prezesa KRIR Witolda Szmulewicza kodeks rolny to bardzo potrzebne prawo które będzie chronić produkcję rolną na obszarach wiejskich. Mają w nim znajdować się również zapisy regulujące prawa własności.

We wstępnym projekcie Kodeksu rolnego przekazanym izbom rolniczym, znalazły się zapisy określające m.in. definicję działalności rolniczej. W ramach której rolnicy mają prawo do sprzedaży bezpośredniej oraz do przetwarzania produktów rolnych pochodzących z działalności rolniczej. Ponadto producenci mają prawo do prowadzenia działalności w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej na gruntach rolnych i w zabudowaniach. Co oznacza, że nikt nie może żądać zaprzestania lub ograniczenia działalności rolniczej prowadzonej przez rolników.

Kodeks rolny — projekt chroniący gospodarstwa rolne i rodzinne

Kodeks rolny reguluje ważne kwestie dotyczące upodmiotowienia gospodarstwa rolnego. Precyzując również kwestie zaprzestania kierowania gospodarstwem, które nie może prowadzić do utraty uprawnień związanych z prowadzeniem gospodarstwa. Jeżeli gospodarstwo nadal prowadzą osoby bliskie.

W opracowanym projekcie podkreślono również, że postawę ustroju rolnego w Polsce stanowią gospodarstwa rodzinne. Według przepisów są to gospodarstwa rolne o powierzchni nie większej niż 300 ha kierowane przez rolnika indywidualnie albo wspólnie z osobami bliskimi. Zgodnie z kodeksem rolnym to do gospodarstw rodzinnych w pierwszej kolejności powinno być kierowane wsparcie.

Rzecznik Rolników stojący na straży praw rolników

Kodeks rolny proponuje również wprowadzenie Rzecznika Rolników, który będzie strzegł praw rolników określonych w Kodeksie, jak i w przepisach odrębnych.

Do jego zadań będzie należało m.in.:

  • reprezentowanie interesu rolników wobec władz państwowych, a także na szczeblu UE,
  • opiniowanie, a także inicjowanie projektów aktów prawnych skupiających się wokół rolnictwa,
  • udział w postępowaniach sądowych prowadzonych wobec rolników,
  • czuwanie nad przestrzeganiem zasad uczciwej konkurencji i uczciwych praktyk handlowych w stosunku do rolników.

Rzecznikiem Rolników może stać się osoba wyróżniająca się wiedzą z zakresu rolnictwa, prawa rolnego, jak i polityki rolnej. W projekcie Kodeksu Rolnego zaproponowano, aby osoba na to stanowisko wybrana przez Sejm obejmowała go na okres 6 lat.

Czytaj również: Olbrzymie straty przez suszę. Rocznie rolnicy tracą nawet 6,5 mld zł

Źródło: KRIR; MIR Kraków; Sejm RP

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4 / 5. Liczba głosów 13

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *