Kojce porodowe. Zapewnij komfort lochom i prosiętom!

Download PDF

Bezwzględnym obowiązkiem każdego producenta jest zapewnienie jak najbardziej korzystnych warunków i dobrostanu utrzymywanym zwierzętom. Wymagania stawiane producentom obejmują również odpowiednie warunki techniczne panujące w budynkach inwentarskich.

Szczególną uwagę należy zwrócić na porodówki, a zwłaszcza kojce porodowe, które powinny spełniać określone wymogi. Tak, aby zaspokoić zupełnie inne wymagania dwóch grup technologicznych, a mianowicie loch i prosiąt.

kojce porodowe

Jednym z podstawowych wymogów kojców porodowych jest łatwość dostępu prosiąt do sutków lochy

fot. Damian Knecht

Do podstawowych wymogów należą:

  • łatwość utrzymania higieny,
  • stały dostęp do wody, zarówno dla lochy jak i dla prosiąt,
  • łatwość zadawania pasz do karmników dla prosiąt oraz do koryta dla lochy,
  • zapewnienie odpowiedniej temperatury otoczenia,
  • łatwość dostępu prosiąt do sutków lochy,
  • zabezpieczenie przed przygnieceniem przez lochę.

Cele porodówek

Zasadniczym celem produkcyjnym porodówek jest m.in. ograniczenie strat prosiąt w okresie porodowym. Drugim celem jest optymalizacja warunków odchowu, w celu uzyskania jak najwyższego tempa wzrostu oraz jakości odsadzanego miotu (wyrównanie oraz stan zdrowotny poszczególnych prosiąt).

Cechy kojców porodowych

prosięta i locha

W kojcu porodowym powinna być zachowana odpowiednia temperatura

fot. Fotolia

Kojce porodowe powinny znajdować się w osobnych budynkach, tzw. chlewniach porodowych. Jeśli nie jest to możliwe, to w odpowiednio wydzielonej części pomieszczenia. Dla każdej lochy wyznacza się osobny kojec porodowy z dwoma strefami termicznymi. Jedna dla prosiąt, dla których optymalna temperatura otoczenia w pierwszych dniach życia powinna wynosić ok. 32-34°C oraz druga dla lochy, dla której optymalna temperatura powinna wynosić 18°C.

Część przeznaczona dla lochy powinna być wyposażona w koryto oraz poidło automatyczne. Natomiast część przeznaczona dla prosiąt powinna być wyposażona w karmnik na paszę suchą, poidło, promiennik podczerwieni lub podłogową płytą grzejną.

Strefy aktywności w kojcach

W każdym kojcu możemy wyróżnić poszczególne strefy aktywności. I tak w części przeznaczonej dla lochy, zwanej inaczej strefą kontaktów wzajemnych, możemy wyróżnić: strefę żywieniową, legowiskową oraz gnojową. W strefie tej młode przebywają z matką w czasie ssania oraz innych czynności. Natomiast w części dla prosiąt wyróżniamy: legowisko, strefę żywieniową z obszarami ssania i karmienia oraz strefę oddawania kału (na całej powierzchni kojca oraz wzdłuż ścianek i w narożnikach). Strefa ta powinna znajdować się jak najbliżej wymienia lochy.

Typy kojców i ich funkcjonalność

prosięta w kojcu

Występuje kilka typów kojców, m.in. ściołowe z podłogą pełną

fot. Fotolia

Kojce porodowe mogą być: ściołowe z podłogą pełną, bezściołowe z podłogą ażurową lub mieszane, w których część podłogi jest rusztowana, a część pełna oraz przykryta ściółką Ważne, aby podłoga była sucha oraz, aby nie była śliska i nie powodowała skaleczeń zwierząt.

Zaobserwowano, że pokrycie podłogi wpływa na sposób kładzenia się lochy. Kiedy podłoga, a przynajmniej jej część jest pokryta ściółką (wymóg), a locha ma możliwość zbudowania gniazda porodowego, jest ona bardziej uważna w trakcie kładzenia się. Problem przygnieceń prosiąt przez lochy był i jest powszechnie obecny zarówno w małych jak i dużych gospodarstwach.

Skuteczność odchowu prosiąt

Skuteczność odchowu prosiąt ssących jest jednym z ważniejszych czynników kształtujących opłacalność produkcji trzody chlewnej. Zaś liczba i zdrowotność prosiąt przekazywanych z sektora porodowego do sektora odchowu jest podstawą dalszej efektywnej produkcji. Na wartości tych parametrów wpływa oczywiście umiejętny dobór ras i wariantu krzyżowania towarowego stosowanego w stadzie, prawidłowe żywienie zwierząt, profilaktyka weterynaryjna i stosowana pielęgnacja.

Przygniecenia prosiąt

Najpowszechniejszymi przyczynami przygniecenia prosiąt przez lochy są: niewłaściwe warunki w kojcach porodowych (zarówno środowiskowe jaki i technologiczne), zbyt duże otłuszczenie lochy oraz jej cechy osobnicze, zwłaszcza agresywność oraz brak troskliwości lochy. Jeśli mamy sporo nowych loszek wprowadzonych do stada, musimy poświęcić im więcej uwagi, pierwiastki które nie były wcześniej matkami, nie mają macierzyńskich doświadczeń. Nie mogły ewentualnie ujawnić złych tendencji w tym zakresie.

prosięta

Niewłaściwe warunki w kojcach porodowych są częstą przyczyną przygniecenia prosiąt

fot. Fotolia

Minimalizację strat prosiąt wskutek przygniecenia należy w pierwszej kolejności zacząć od zadbania o odpowiednie warunki w kojcu. Prosiętom należy umożliwić zachowanie naturalnego rytmu, ale jednocześnie i bezpieczeństwo. Kluczową rolę odgrywa konstrukcja kojca porodowego, łącznie z charakterystyką jego wyposażenia i panującymi warunkami środowiskowymi, które wpływają na zdrowotność i przeżywalność prosiąt oraz na zachowanie się zwierząt, a zwłaszcza loch.

Jarzmo porodowe

Obecnie najczęściej stosuje się kojce wyposażone w jarzmo ograniczające powierzchnię poruszania się lochy. Jarzmo może być usytuowane w klatce ukośnie lub podłużnie. Ukośne ustawienie jarzma daje większą oszczędność powierzchni całego kojca, zwiększa możliwość spacerowania prosiętom, a także umożliwia zastosowanie miejsca dla legowiska oseskom.

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o