Kończą się dopłaty do wapna. Kiedy kolejna szansa na dotację?

Dobiega końca ostatni rok dopłat do wapnowania gleb. Rolnicy, którzy jeszcze nie rozliczyli faktur za zakupione wapno, mają na to ostatnią szansę. Co zrobić, aby uzyskać dopłaty do wapna 2023 i w kolejnych latach?

Dobiega końca realizowany od 2019 roku „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”. Jednakże w następnych latach dopłaty do wapna będą realizowane w ramach Planu Strategicznego WPR. A konkretnie umożliwia to ekoschemat „Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi”. Sprawdźmy zatem, jak uzyskać dofinansowanie do wapna.

Czy są dopłaty do wapna 2023?

„Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” od 2019 roku realizuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Program powstał w celu wsparcia działań regeneracyjnych gleb zakwaszonych wskutek działania czynników antropogenicznych. Autorzy projektu zakładają, że finalnie dojdzie do regeneracji gleb na powierzchni co najmniej 250 tys. ha. Aby skorzystać z dofinansowania z tego tytułu, trzeba się spieszyć, bo 31 grudnia program dobiega końca.

Na jakie wapno dotacja?

Dofinansowaniem objęte są tzw. koszty kwalifikowane, jakie producenci rolni ponieśli do 31 października 2023 r. Koszty kwalifikowane to nic innego jak koszty zakupu wapna nawozowego (nie dotyczy kosztów transportu i wysiewu). A zatem dopłaty do wapna dotyczą:

  • wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego. Określa je załącznik 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. nr 183 poz. 1229).
  • środka wapnującego. Definiuje go rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z 5 czerwca 2019 r. ustanawiające przepisy udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2003/2003.

W związku z powyższym dopłaty do wapna można otrzymać, jeśli na fakturze widnieje odpowiednia data jego zakupu. Mianowicie nie może być ona późniejsza niż 31 października 2023 r. Jednak samej płatności rolnik może dokonać już po tym terminie. Wnioski przyjmują właściwe na adres gospodarstwa Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze.

Ile jest dofinansowania do wapna 2023?

Sprawdźmy zatem, ile dopłaty do wapna może dostać rolnik. Mianowicie stawka dofinansowania do wapna 2023 wynosi:

Powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie Kwota dofinansowania tony czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO)
Nie więcej niż 25 ha do 300 zł/t
Powyżej 25 ha i nie więcej niż 50 ha do 200 zł/t
Powyżej 50 ha do 100 zł/t

Jednakże gospodarstwa, w których znajduje się ponad 75 ha użytków rolnych, mają dodatkowy limit. Mianowicie mogą one uzyskać dopłaty do wapna na powierzchnię nieprzekraczającą 75 ha w ciągu roku kalendarzowego.

Kiedy zwrot za wapno 2023?

W związku z tym, że dopłaty do wapna kończą się już w 2023 roku, nabór wniosków trwa w trybie ciągłym tylko do 31 grudnia 2023 r. Natomiast dotacji udzielają wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW). Przyznane środki rolnicy dostaną do 31 marca 2024 r.

Tymczasem, jak informuje resort rolnictwa, na 19 października 2023 r. krajowy limit kwoty pomocy de minimis w rolnictwie został już wyczerpany. W związku z tym wypłata dopłaty do wapna będzie możliwa po ustaleniu nowego limitu.

Tweet MRIRW - Wypłata dopłaty do wapna czeka na ustalenie nowego limitu kwoty pomocy de minimis w rolnictwie

Jakie dopłaty do wapna po 2023 roku?

Choć za niespełna miesiąc kończy się program regeneracji środowiskowej gleb, rolnicy wciąż mogą liczyć na dofinansowanie do wapna w kolejnych latach. Albowiem program będzie kontynuowany w ramach ekoschematu „Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi”.  Mianowicie za zrealizowanie praktyki opracowania i przestrzegania planu nawożenia w wariancie wapnowania gleb rolnik może liczyć na dodatkowe środki.

Jednakże osoby, które już otrzymały dofinansowanie w ramach programu regeneracji gleb, nie mogą dodatkowo skorzystać z tego wariantu ekoschematu.

Nawiasem mówiąc, koniec roku to również pora ustalania wysokości składek na ubezpieczenie KRUS na przyszły rok. Sprawdź, jaka składka KRUS obowiązuje w I kwartale 2024 roku.

Zobacz również artykuły w kategorii: Prawo

Czytaj też: Jak obniżyć podatek za 2023 rok? Zdradzamy kilka sposobów

Źródło: MRiRW, NFOŚiGW, PODR

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.1 / 5. Liczba głosów 11

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *