Konferencje Zimowe Syngenta 2021- rzepak i zboża

Uprawa rzepaku i zbóż, a także ich ochrona była tematem dwóch spotkań online z cyklu ,,Konferencje Zimowe Syngenta” 2021. Firma Syngenta przedstawiła także nowe produkty i odmiany na sezon 2021.

,,Zimowe Konferencje Syngenta” to cykl trzech spotkań online. Dwa ostatnie spotkania nosiły nazwę:,,Porozmawiajmy o rzepaku”, oraz ,,Praktycznie wszystko o zbożach”.

Konferencje Zimowe Syngenta 2021 – Porozmawiajmy o rzepaku

Spotkanie poświęcone rzepakowi i jego ochronie poprowadzili eksperci z firmy Syngenta – Przemysław Urbaniak, a także Krzysztof Kłódkiewicz. W odniesieniu do uprawy rzepaku przedstawiono kalkulację kosztów tej uprawy, jednocześnie podkreślając, że obecna sytuacja rzepaku pod względem pogodowym i rynkowym jest jak najbardziej dobra.

Struktura kosztów w uprawie rzepaku przedstawiono na zdjęciu poniżej:

agrofakt - Konferencje zimowe syngenta 2021

Struktura kosztów w uprawie rzepaku

fot. screen z konferencji Syngenta

Z powyższych danych wynika, że rolnicy w uprawie rzepaku dużo środków inwestują w nawożenie. W przypadku rzepaku mowa jest szczególnie o dwóch składnikach, o których wspomniał jeden z ekspertów Syngenty: – Rzepak jest rośliną azotolubną, również też wymaga wysokiego nawożenia potasem.

Wiosenna ochrona fungicydowa rzepaku

W trakcie spotkania ,,Porozmawiajmy o rzepaku” w ramach cyklu Konferencje Zimowe Syngenta 2021 omówiono również kwestie wiosennego zabiegu fungicydowego. Jak podkreślali eksperci z Syngenty należy zwrócić uwagę na presję chorób takich jak: sucha zgnilizna, czerń krzyżowych, a także szara pleśń. Przy wykonywaniu zabiegu ważne jest bezpieczeństwo, dlatego firma Syngenta poleca środek Toprex. Najlepiej zastosować go gdy roślina się regeneruje, po wiośnie. Mamy tę fazę strzelania w pęd. Stosujemy dawkę 0,35 l/ha.

agrofakt- Konferencje Zimowe Syngenta 2021

Działanie środka Toprex

fot. screen z konfrencji Syngenta

Na załączonym zdjęciu można zauważyć efekty działania preparatu Toprex. Eksperci z Syngenty podkreślali, że łan rzepaku po zastosowaniu Toprexu jest równy, dobrze kwitnie. Można przez to stwierdzić, że regulacja i ochrona fungicydowa jest na wysokim poziomie.

Ochrona rzepaku przed szkodnikami

Podczas konferencji na temat rzepaku nie zabrakło rozmów o zabezpieczeniu plantacji przed szkodnikami. Eksperci z Syngenty podkreślali, że dobór ochrony jest coraz trudniejszy, ze względu na coraz większą ilość wycofywanych środków ochrony roślin. Firma Syngenta proponuje więc rolnikom preparat Karate Zeon, który nie boi się wiosennych temperatur.

Agrofakt - Konferencje Zimowe Syngenta 2021

Karate Zeon wyróżnia szerokie zastosowanie w roślinach rolniczych, sadowniczych, oraz w warzywach

fot. sreen z konferencji Syngenta

Jak podkreślał Przemysław Urbaniak z Syngeta – Karate Zeon wyróżnia się swoją formułą (…). Dzięki temu z jednej strony produkt może działać bardzo szybko, może bardzo szybko likwidować to zagrożenie ze strony szkodników i może też być bezpieczny dla tych owadów, które w późniejszym czasie nalecą na tą plantację. Warto przy tym dodać, że Karate Zeon można stosować w wielu uprawach jak np.: pszenica ozima, kukurydza, rzepak, burak cukrowy, ziemniak, a także w innych warzywach.

Konferencje Zimowe Syngenta 2021 – odmiany rzepaku

W trakcie spotkania eksperci z firmy Syngenta przedstawili także nowe odmiany rzepaku oferowane rolnikom na nowy sezon.

Agrofakt- odmiana rzepaku Aganos

Aganos – nowa odmiana rzepaku od Syngenta

fot. screen z konferencji Syngenta

Pierwsza z nich to Aganos, która charakteryzuje się wysokim i stabilnym plonowaniem. Poza tym, szybkim rozwojem jesienią, dzięki temu można opóźniać siewy. Jest to odmiana wcześnie kwitnąca i dojrzewająca, co decyduje o przyśpieszeniu terminów zbioru. Warto również wspomnieć, że Aganos jest odporny na na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV).

Kolejna z prezentowanych odmian – SY Alibaba oznacza się odpornością na patotypy kiły kapusty występujące w Polsce. To jest choroba, która ma duże znaczenie w naszym kraju – podkreślał Krzysztof Kłódkiewicz. Szczególnie jeśli chodzi o północne i południowe regiony Polski. SY Alibaba charakteryzuje się również wysokim plonowaniem nasion, a także odpornością na suchą zgniliznę.

agrofakt- Plon SY Glorietta

Plon SY Glorietta to nawet 60 dt/ha

fot. screen z konferencji Syngenta

Nową odmianą od firmy Syngenta jest odmiana SY Glorietta, która wyróżnia się bardzo wysokim plonowaniem, a także zimotrwałością.

Posiada również odporność na wirusa żółtaczki rzepy. Można ją uprawiać na stanowiskach słabszych. Jest to odmiana, która osiąga duży plon nasion, co wynika z załączonego wykresu.

Na koniec prezentacji odmian eksperci z Syngenta zapowiedzieli nową odmianę – SY Floretta, która została zarejestrowana w Polsce w tym roku. Jej najważniejsze cechy to: wysokie plonowanie, a także najniższa wartość glukozynolanów w badaniach COBORU 2016-2020. Poza tym, charakteryzuje się wysoką zimotrwałością i odpornością na cylindrosporiozę.

Zimowe Konferencje Syngenta 2021 – Praktycznie wszystko o zbożach

Spotkanie online poświęcone uprawie i ochronie zbóż rozpoczęto od podsumowania zeszłorocznej jesieni, która była trudna jeśli chodzi o siew roślin. Niesprzyjająca pogoda zaczęła się już w sierpniu, kiedy to nasilone opady deszczu utrudniały zbiór. Pojawiały się również trudności z wjazdem w pole, a także duża presja chorób i szkodników.

Wybór odmiany ma znaczenie

Eksperci z Syngenta prowadzący kolejne spotkanie online podkreślali, że wybór właściwej odmiany ma znaczenie, ponieważ od tego wszystko zaczyna się. Wybierając odmianę warto zwrócić uwagę na wysoką odporność odmian na choroby. Ze względu na zmieniające się warunki pogodowe ważnym elementem jest także elastyczny termin siewu. Niezbędne jest także zwrócenie uwagi na przeznaczenie odmiany.

Agrofakt- Konferencje zimowe Syngenta 2021

Odmiana Delawar idealna do późnych siewów.

fot. screen z konferencji Syngenta

Do późnych siewów pszenicy ozimej firma Syngenta poleca odmianę Delawar, która osiągnęła już dobre wyniki w tym zakresie. Wyróżnia ją również wysoki potencjał plonowania, zimotrwałość, a także odporność na choroby takie jak: mączniak, rdza brunatna, czy łamliwość źdźbła.

Kolejną odmianą, która firma Syngenta proponuje rolnikom jest SY Landrich. Jest to odmiana pszenicy chlebowej (A) posiadająca mocny wigor początkowy, wysoką zimotrwałość, a także pełną paletę odporności na choroby. Poza tym, dobrze rośnie nawet na słabszych glebach oznaczając się mocnym krzewieniem.

Spośród prezentowanych odmian nie zabrakło również nowości w postaci odmiany SY Dubaj, która zalicza się do pszenicy jakościowej (A) o bardzo dobrych parametrach jakościowych. Posiada wysoką liczbą opadania, a także dużą masę 1000 ziaren. Wyróżnia się wysoką zimotrwałością i odpornością na choroby.

W czasie konferencji zaprezentowano także nową odmianę jęczmienia – Hyvido SY Dakoota. Jak podkreślał Krzysztof Kłódkiewicz – Jest to Odmiana, która charakteryzuje się wysoką masą hektolitra, wysoką zdolnością krzewienia. Jest to odmiana o typie gęstego łanu. Ponadto, oznacza się niewielką podatnością na choroby, oraz odpornością na wyleganie.

Plon nasion, który uzyskiwano z tej odmiany przekraczał nawet 10t/ha, co zostało pokazane na poniższym zdjęciu:

agrofakt- Konferencje zimowe syngenta 2021

Jęczmień Hyvido SY Dakota wyróżnia się także dużym potencjałem plonowania.

fot. screen z Konferencji Syngenta

Wiosenne propozycje herbicydów od firmy Syngenta

Konferencje Zimowe Syngenta 2021 to również czas na zastanowienie się jakie zabiegi przeprowadzić wraz z nadejściem wiosny. W czasie spotkania online nie zabrakło rozmów na temat występującej coraz częściej odporności chwastów. Ponadto, niekiedy rolnicy muszą zmierzyć się z problemem nie działającego herbicydu, z powodu wyboru niewłaściwej dawki, zbyt późnego terminu wykonania zabiegu, czy niewłaściwych parametrów technicznych zabiegu.

Niektórym rolnikom nie udało się wykonać zabiegu jesienią, dlatego eksperci z Syngenta przypomnieli rozwiązania, które można zastosować wiosną. Mowa o Axial Komplett Pak, oraz Avoxa Pak.

Czym zatem różnią się te rozwiązania? Przemysław Urbaniak tłumaczy: – Obydwa są do stosowania wiosennego, obydwa są do zwalczania chwastów jedno i dwuliściennych, obydwa są do stosowania w pszenicy ozimej, ale Axial Komplett Pak można stosować w jęczmieniu, natomiast Avoxa Pak nie można stosować w jęczmieniu. Szczegółowy opis tych dwóch rozwiązań przedstawiono na zdjęciu poniżej:

agrofakt- Avoxa Pak i Axial Komplett Pak

Charakterystyka Avoxa Pak i Axial Komplett Pak

fot. sreen z Konferencji Syngenta

Dokrzewianie zbóż wiosną – będzie konieczne?

Oprócz wykonywania zabiegu herbicydowego na wiosnę rolnicy zastanawiają się nad koniecznością przeprowadzenia dokrzewiania zbóż, które ma sens jedynie, gdy:

  • zboże tego wymaga (siewy opóźnione),
  • zastosowano odpowiednie nawożenie startowe N,
  • zabieg jest wykonywany odpowiednio wcześnie (do fazy BBCH 25/29),
  • panują odpowiednie warunki agrotechniczne.

Do wczesnego regulowania wzrostu zbóż firma Syngenta poleca środek Moddus Start, który jest skuteczny już w temperaturze 5-10ºC. Można go stosować w zbożach takich jak: pszenica ozima, jęczmień ozimy, jęczmień jary, żyto jare, a także pszenżyto ozime. Chroni on plantację przed wyleganiem, oraz pozwala utrzymać plon na zadowalającym poziomie. Unikalna formuła pozwala także mieszać go z innymi herbicydami zbożowymi. Efekty po zastosowaniu regulatora wzrostu Moddus Start przedstawiono na zdjęciu poniżej:

agrofakt- Moddus Start

Różnice w pokroju i wysokości zbóż po zastosowaniu regulatora wzrostu – Moddus Start

fot. screen z Konferencji Syngenta

Mączniak prawdziwy i łamliwość podstawy źdźbła – jak skutecznie zwalczyć?

O skutecznym zwalczaniu tych dwóch chorób opowiedział Adam Szepiela. Podkreślił on, że mączniak prawdziwy zwykle pojawia się w zabiegu T1. Przy zwalczaniu mącznika prawdziwego ważna jest jedna kwestia, o której wspomniał ekspert z Syngenty: – Musimy mieć zwalczanie zapobiegawcze, jak i interwencyjne. 

W odniesieniu do mącznika prawdziwego Adam Szepiela przedstawił wyniki badań produktów opracowane przez Niemiecką Izbę Rolniczą Nadrenii Północnej, które były wykorzystywane do zwalczania tej choroby zarówno interwencyjnie, jak i profilaktycznie.

agrofakt- Konferencje Zimowe Syngenta 2021

© Ocena preparatów do zwalczania interwencyjnego i profilaktycznego mączniaka prawdziwego

fot. screen z Konferencji Syngenta

Firma Syngenta do zwalczania mącznika prawdziwego rekomenduje preparat Tern w dawce 0,4l/ha.

Kolejnym patogenem, który często występuje w uprawie pszenicy i potrafi rolnikom przysporzyć wiele problemów jest łamliwość podstawy źdźbła.

agrofakt- Konferencje Zimowe Syngenta 2021

© Ocena preparatów przeznaczonych do zwalczania łamliwości podstawy źdźbła

fot. screen z Konferencji Syngenta

Według firmy Syngenta najlepszym rozwiązaniem w zwalczaniu chorób podstawy źdźbła jest zastosowanie fungicydu Unix w dawce 0,7-1,0 kg/ha. Wyniki badań produktów działających na łamliwość przedstawiła również Niemiecka Izba Rolnicza Nadrenii oceniając najwyżej produkt Champion (Ventur).

Czytaj również: Kukurydza na medal – czyli pierwsza Konferencja Zimowa Syngenta

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 5 / 5. Liczba głosów 3

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Prezentowane informacje w zakresie środków ochrony roślin zawarte w serwisie www.agrofakt.pl nie zawierają pełnej treści etykiet-instrukcji stosowania. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *