Duży eksport cukru będzie konieczny. A jak ceny zbytu?

Download PDF

Zbiory buraków cukrowych w kraju będą w 2017 r. na wyższym poziomie niż przed rokiem. Mogą wynieść ok. 13,9 mln t, co umożliwi produkcję ok. 2100 tys. t cukru. Konieczny będzie duży eksport cukru, ponieważ produkcja cukru będzie większa od krajowego zużycia. Spodziewane są dobre wyniki finansowe sektora cukrowniczego. Jakie będą zbiory buraków cukrowych i produkcja cukru w br. ocenia Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

W sezonie 2017/2018 powierzchnia zasiewów buraków cukrowych wzrosła do ok. 220 tys. ha, wobec 205,6 tys. ha w sezonie poprzednim – wynika z analiz Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (IERiGŻ).

dr Piotr Szajner

dr Piotr Szajner, kierownik Zakładu Badań Rynkowych IERiGŻ

Powodem wzrostu areału uprawy są zmiany w systemie regulacji rynku w Unii Europejskiej, w tym głównie likwidacja kwot produkcji cukru. Istotny wpływ na wzrost zainteresowania uprawą ma także dobra koniunktura i wysokie ceny na światowym i krajowym rynku cukru, co może istotnie wpłynąć na eksport cukru – mówi dr Piotr Szajner, kierownik Zakładu Badań Rynkowych IERiGŻ.

Korzystne warunki pogodowe i duży eksport cukru

Siewy i wschody przebiegały w optymalnych terminach agrotechnicznych i korzystnych warunkach pogodowych. Przymrozki i częste, obfite opady na przełomie kwietnia i maja nie miały negatywnego wpływu na rozwój roślin i tylko nieliczne plantacje zostaną przesiane – ocenia sytuację IERiŻ.

Jeżeli średni plon korzeni wyniesie ok. 630 ton/ha, a zbiory ok. 13,9 mln t, to produkcja cukru może wynieść 2,1-2,2 mln t. Produkcja będzie większa od zapotrzebowania rynku wewnętrznego, które jest szacowane na ok. 1,7 mln t. W rezultacie konieczny będzie duży eksport cukru – prognozuje P. Szajner z IERiGŻ.

Z analiz IERiGŻ wynika, że w pierwszych dwóch miesiącach br. eksport cukru wyniósł 69,5 tys. t, w tym 54,6 tys. t do UE. Na unijnym rynku największymi odbiorcami były: Niemcy – 19 tys. t, Włochy – 13 tys. t, Belgia – 5 tys. t oraz Grecja i Litwa po 3 tys. t.

Spośród krajów trzecich największe ilości cukru sprzedano do Izraela – 4 tys. t oraz Mołdawii – 2 tys. t.

W krajach Unii eksporterzy uzyskiwali średnią cenę ok. 465 euro za tonę. Ceny eksportowe na rynkach państw trzecich wyniosły ok. 510 euro za tonę – analizuje P. Szajner.

Bez kwotowania od 1 października 2017 r.

Od 1 października 2017 r. produkcja cukru nie będzie już objęta kwotowaniem. Nie będzie również obowiązywała minimalna cena skupu buraków cukrowych.

Ekspert IERiGŻ zwraca uwagę, że jesienią nastąpi reforma regulacji rynkowych. Od 1 października 2017 r. produkcja cukru nie będzie już objęta kwotowaniem. Nie będzie również obowiązywała minimalna cena skupu buraków cukrowych.

W konsekwencji producenci cukru większe jego ilości będą mogli sprzedawać na rynku krajowym. Wzrośnie też eksport cukru na rynek unijny – mówi P. Szajner. Dodaje, że w systemie bezkwotowym utrzymanie konkurencyjności krajowego sektora cukrowniczego, w tym uprawy buraków cukrowych, będzie zależało także od właściwej współpracy między plantatorami buraków cukrowych, a producentami cukru.

Spodziewane dobre wyniki finansowe sektora cukrowniczego

Koncerny cukrownicze zwiększyły kontraktację, gdyż koniunktura na krajowym i światowym rynku cukru jest dobra.

eksport cukru

Średnia cena detaliczna cukru wzrosła o 0,6% do 3,19 zł/kg i była o 18,1% wyższa niż przed rokiem

Jeżeli na światowym rynku utrzymają się wysokie ceny cukru, to podmioty sektora cukrowniczego osiągną bardzo dobre wyniki finansowe – zapowiada P. Szajner, ekspert IERiGŻ.

W Polsce występują duże różnice koncentracji uprawy buraków cukrowych w rejonach plantacyjnych poszczególnych koncernów cukrowniczych. Według szacunków IERiGŻ-PIB, średnia powierzchnia plantacji w cukrowniach funkcjonujących w strukturach niemieckich koncernów cukrowniczych wynosiła ok. 6,5 ha. Najbardziej rozdrobniona struktura dostawców występuje w większości zakładów należących do Krajowej Spółki Cukrowej „Polski Cukier”, gdzie areał średniej plantacji wynosi 5 ha.

Ceny zbytu cukru workowanego bez zmian

Powodem spadku cen była duża podaż przy niewielkich zmianach popytu ze strony przemysłu przetwórczego oraz spadek cen na świecie w marcu

P. Sznajder

Na krajowym rynku cukru ceny zbytu cukru workowanego w pierwszym kwartale br. nie zmieniły się tj. 2,61 zł/kg. W marcu były o 18,1% wyższe niż przed rokiem. Średnia cena detaliczna wzrosła o 0,6% do 3,19 zł/kg i była o 18,1% wyższa niż przed rokiem – wynika z danych IERiGŻ.

Zarysowała się natomiast spadkowa tendencja cen zbytu cukru paczkowanego. W pierwszym kwartale ceny spadły o 4% do 2,68 zł/kg.

Powodem spadku cen była duża podaż przy niewielkich zmianach popytu ze strony przemysłu przetwórczego oraz spadek cen na świecie w marcu – analizuje P. Szajner z IERiGŻ.

Produkcja i rozdysponowanie cukru (tys. t)

Wyszczególnienie2013/142014/152015/16 a)2016/17 a)2017/18 b)
Produkcja1 7612 0331 7442 0492 100
Import220200122200180
Zużycie krajowe1 6501 7001 7051 7001 730
Eksport cukru470550435550550
Wskaźnik samowystarczalności (%)107119102120121
  1. a) Dane nieostateczne.
  2. b) Prognoza IERiGŻ-PIB.

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych GUS, ARR i MF.

 

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o