2 tys. euro rocznie na poprawę konkurencyjności, czyli przystępowanie do systemów jakości!

Download PDF

Do 2 tys. euro rocznie na gospodarstwo mogą otrzymać aktywni zawodowo rolnicy w ramach wsparcia ich uczestnictwa w systemach jakości produktów rolnych i środków spożywczych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2014-2020. Jakie wymogi trzeba jednak spełnić, by otrzymać dofinansowanie na przystępowanie do systemów jakości?

Łączna pomoc dla rolników korzystających z wsparcia ich uczestnictwa w systemach jakości produktów rolnych i środków spożywczych oraz grup producentów korzystających z wsparcia działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym w ramach PROW 2014-2020 ma wynieść ponad 33 mln euro do końca rozliczania powyższego programu, tj. do 2023 r. W tym wsparcie na przystępowanie do systemów jakości wyniesie ponad 12,3 mln euro. Co ciekawe, rolnicy z woj. mazowieckiego mają otrzymać z tej sumy ponad 851,7 tys. euro; do rolników z pozostałych województw ma trafić ponad 11,45 mln euro.

pomoc z prow na klęski żywiołowe / restrukturyzacja małych gospodarstw / przystępowanie do systemów jakości

Daniel Obajtek, prezes ARiMR.

Celem pomocy jest usprawnienie łańcucha dostaw żywności, poprawa konkurencyjności producentów rolnych poprzez lepsze ich zintegrowanie z łańcuchem rolno-spożywczym poprzez systemy jakości, dodawanie wartości do produktów rolnych, promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw, grupy i organizacje producentów oraz organizacje międzybranżowemówi Daniel Obajtek, prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). – Pomoc kierowana jest do rolników aktywnych zawodowo – dodaje.

Pomoc w formie zwrotu

przystępowanie do systemów jakości

Paweł Skalski z Departamentu Działań Delegowanych ARiMR.

– Rolnik otrzymuje pomoc w okresie kolejnych 3 lat objętych wsparciem na podstawie kosztów faktycznie poniesionych – mówi Paweł Skalski z Departamentu Działań Delegowanych ARiMR. – Pomoc finansowa w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” jest udzielana jako roczna płatność motywująca przez okres 3 lat, przy czym wysokość wsparcia nie będzie mogła przekroczyć limitu określonego dla każdego z systemów i 2000 euro rocznie na gospodarstwo (w przypadku prowadzenia produkcji w ramach kilku systemów jednocześnie) – dodaje.

Zwrotowi podlegają poniesione koszty, w wysokości nieprzekraczającej:

 • 3200 zł – w przypadku unijnych systemów jakości, których nazwy zostały wpisane do rejestru gwarantowanych tradycyjnych specjalności oraz kiedy produkty wytwarzane objęte są systemem ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych wyrobów winiarskich;
 • 3000 zł – w przypadku unijnego systemu jakości, kiedy produkty wytwarzane objęte są systemem rolnictwa ekologicznego;
 • 2750 zł – w przypadku krajowego systemu jakości, kiedy produkty wytwarzane są w ramach integrowanej produkcji roślin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca
  2013 r. o środkach ochrony roślin;
 • 1470 zł – w przypadku krajowego systemu jakości, kiedy produkty wytwarzane są zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Jakość Tradycja”;
 • 2386 zł – w przypadku krajowego systemu jakości, kiedy produkty wytwarzane są zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Meat Program”;
 • 1700 zł – w przypadku krajowego systemu jakości, kiedy produkty wytwarzane są zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Pork Quality System”;
 • 2000 zł – w przypadku krajowych systemów jakości, kiedy produkty wytwarzane są:
  • zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Assurance for Food Products” – „Tuszki, elementy i mięso z kurczaka, indyka i młodej polskiej gęsi owsianej”,
  • zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Assurance for Food Products” – „Kulinarne mięso wieprzowe”,
  • zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Assurance for Food Products” – „Wędliny”.
przystępowanie do systemów jakości

Jednym z dofinansowywanych systemów jakości jest system „Jakość Tradycja”.

Na co można przeznaczyć pieniądze ze wsparcia?

Dofinansowanie może być udzielone na:

 • koszty kontroli związanych z wydaniem certyfikatu,
 • składki na rzecz grupy producentów,
 • koszty zakupu specjalistycznych publikacji,
 • koszty zakupu pułapek feromonowych, lepowych.

Kto może otrzymać pomoc z poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości”?

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o