Kontrola gospodarstwa przez ARiMR na nowych zasadach?

Kontrola gospodarstwa przez ARiMR w obecnej formie stanowi dla rolników dużą niedogodność. Mianowicie muszą dostosować swój harmonogram do prac kontrolerów. Dlatego Krajowa Rada Izb Rolniczych zwróciła się do Prezesa ARiMR o wprowadzenie zmian w procedurach kontrolnych.

Obecnie kontrola gospodarstwa przez ARiMR następuje po około 48 godzinach od wysłania powiadomienia przez Agencję. Jednak KRIR chce, by zmienić procedury. Sprawdzamy, jakie są postulaty Izby.

Kontrola gospodarstwa przez ARiMR — czy będą zmiany?

KRIR proponuje, by rolnik dowiadywał się o kontroli już w momencie wytypowania gospodarstwa przez centralę ARiMR. A taką informację wojewódzkie oddziały ARiMR dostają na dwa tygodnie przed planowaną datą kontroli. Jak do tego wniosku odniosła się Agencja?

ARiMR  w odpowiedzi na wniosek KRIR poinformowała, że nie planuje modyfikacji zasad powiadamiania rolnika o swoich kontrolach. Wynika to zarówno z obowiązujących aktów prawnych, jak i z kilkuletnich doświadczeń Agencji w przebiegu realizacji procesu kontroli. Jednakże zdaniem środowisk rolniczych wcześniejsze terminy powiadomień nie naruszałyby zasad prawa.

Jakie są podstawy kontroli gospodarstw przez ARiMR?

Zasady powiadamiania rolnika o kontroli oraz termin, w którym możliwe jest powiadomienie rolnika, wynika wprost z obowiązującego prawa. Między innymi z art. 103 ust. 4 ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. W jego świetle:

Czynności kontrolne mogą być zapowiedziane, pod warunkiem że nie koliduje to z ich celem lub skutecznością. Zapowiedzenia dokonuje się z wyprzedzeniem ograniczonym do niezbędnego minimum i nieprzekraczającym 14 dni. W przypadku kontroli na miejscu odnoszących się do zwierząt zapowiedzenie nie przekracza 48 godzin.

Termin powiadomienia o kontroli przez ARiMR

W przypadku kontroli wykonywanych przez ARiMR powiadamianie o kontroli zależy od rodzaju i zakresu kontroli. Zależy ono także od tego, czy nie zagraża celowi kontroli. Rolnik zawsze dostaje powiadomienie o kontroli wówczas, gdy jego obecność jest niezbędna do przeprowadzenia kontroli. Dotyczy to m.in. kontroli, które wymagają weryfikacji:

 • prowadzonej przez rolnika dokumentacji takiej jak rejestry zabiegów agrotechnicznych;
 • posiadania maszyn;
 • szczegółowych wymogów takich jak:
  • kontrole ekoschematów,
  • kontrole w zakresie działania rolno-środowiskowo-klimatycznego,
  • rolnictwa ekologicznego,
  • działań o charakterze inwestycyjnym i premiowym,
  • kontrole warunkowości itp.

Jednakże pracownicy ARiMR uwzględniają charakter i sezonowość pracy rolnika. Dlatego informując rolnika o planowanym terminie kontroli, bardzo często biorą pod uwagę prośby dotyczące dostosowania terminu rozpoczęcia czynności kontrolnych do jego możliwości. Takie postępowanie jest możliwe, o ile pozostaje w zgodzie z prawem. Rolnik dostaje też informację o możliwości pisemnego upoważnienia osoby trzeciej do uczestnictwa w kontroli.

Kontrola gospodarstwa przez ARiMR – sposób powiadomienia

Agencja może powiadomić o kontroli telefonicznie lub osobiście. Ponadto informację o powiadomieniu odnotowuje się w raporcie z kontroli. Kontrolę można przeprowadzić bez obecności rolnika, nawet w sytuacji, gdy go o niej poinformowano.

W obecnej kampanii kontrolnej znacząco wzrosła liczba rolników, którzy są informowani o kontroli. Wynika to ze zmian prawa i wprowadzenia nowego rodzaju płatności np. do ekoschematów. Dlatego niezbędne jest pozyskanie od rolników dokumentacji takiej jak: rejestry zabiegów agrotechnicznych czy plany nawozowe celem weryfikacji spełnienia przez nich nowych wymogów.

Reasumując, rolnik dostaje powiadomienie kiedy nastąpi kontrola gospodarstwa przez ARiMR. Dokłada ona starań, aby zapewnić udział rolnika w możliwie jak największej liczbie kontroli. Jednakże nie planuje ona modyfikacji zasad powiadamiania rolnika o kontrolach.

Czytaj również: ARiMR 2023/2024: ważne terminy. Załatw sprawę już dziś!

Źródło: WIR

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 3.9 / 5. Liczba głosów 60

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *