Kontrole Inspekcji Weterynaryjnej zostaną wzmożone. Dowiedz się więcej!

W sezonie letnim odnotowuje się więcej urazów i upadków zwierząt gospodarskich. Docierają również sygnały o przypadkach niehumanitarnego traktowania zwierząt. Główny Lekarz Weterynarii podjął więc jednoznaczną decyzję w tej sprawie. Rolników czekają wzmożone kontrole Inspekcji Weterynaryjnej.

O zwiększeniu doraźnych kontroli i wzmożeniu nadzoru nad terenowymi organami weterynarii poinformował Główny Lekarz Weterynarii w specjalnym komunikacie. Dodatkowe kontrole mają dotyczyć przede wszystkim dobrostanu zwierząt w zakładach ubojowych. Skąd taka decyzja i jak będą wyglądać kontrole weterynaryjne w gospodarstwach? Sprawdzamy!

Kontrole Inspekcji Weterynaryjnej – większa ilość ze względu na niepokojące sygnały

Główny Lekarz Weterynarii podjął decyzję o wzmożeniu kontroli ze względu na zwiększoną ilość upadków i urazów zwierząt gospodarskich. Inspekcja Weterynaryjna chce również zweryfikować docierające sygnały o nieprzestrzeganiu zasad dobrostanu zwierząt w ubojniach. W związku z tym, zostaną przeprowadzone dodatkowe kontrole Inspekcji Weterynaryjnej w wybranych miejscach.

Za pośrednictwem komunikatu GLW poinformował o tym w następujący sposób:

,,W miesiącach czerwiec-lipiec 2021 r., pracownicy Wojewódzkich Inspektoratów Weterynarii przeprowadzą kontrole doraźne wybranych na podstawie analizy ryzyka 6-10 zakładów w każdym województwie, prowadzących ubój świń lub bydła oraz sprawdzą spełnianie wymagań dobrostanowych zarówno w trakcie przyjęcia zwierząt, ich oszałamiania jak i uboju.”

Jednocześnie podkreślił że wyniki kontroli, a także podjęte działania następcze poznamy w pierwszej połowie sierpnia br.

Zakres kontroli Inspekcji Weterynaryjnej

Kontrole Inspekcji Weterynaryjnej mogą występować częściej, dlatego warto przypomnieć, że zazwyczaj przeprowadza się je bez wcześniejszego powiadamiania. Przed rozpoczęciem takiej kontroli osoby kontrolujące zobowiązane są do okazania upoważnienia do jej przeprowadzenia, a także legitymację służbową. Ponadto, należy poinformować kontrolowanego o przysługujących mu prawach i obowiązkach.

Osoby kontrolujące mogą żądać:

  • pisemnych lub ustnych informacji,
  • okazania i udostępniania dokumentów, a także danych informatycznych.

Kontrola weterynaryjna w gospodarstwie rolnym 2021

Osoby kontrolujące mogą również pobierać nieodpłatne próbki przeznaczone do badań. Z czynności kontrolnych następnie sporządza się protokół, który podpisuje zarówno kontrolujący, jak i osoba kontrolowana. Jeżeli kontrolowany nie zgadza się z treścią protokołu to może złożyć zastrzeżenia w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

Kontrole Inspekcji Weterynaryjnej umożliwiają również rolnikom złożenie wyjaśnień dotyczących odmowy podpisania protokołu. Wyjaśnienia o których mowa należy złożyć do właściwego organu w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

Czytaj również: Kontrole rolników 2021 – nowe zasady opracowane przez KE. Sprawdź!

Źródło: GIW

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.2 / 5. Liczba głosów 9

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *