PATRON SERWISU: Blattin

Koreańskie bydło Hanwoo. Szanse wprowadzenia do krajowej hodowli

Produkcja bydła mięsnego w Polsce w obecnym czasie znajduje się na drugim planie w stosunku do hodowli bydła mlecznego i sektora mleczarskiego. Nie zmienia to jednak faktu, że w Polsce istnieją bardzo dobre warunki do poszerzenia rynku wołowego. Jesteśmy siódmym w kolejności krajem Unii Europejskiej ze względu na utrzymywane pogłowie bydła. Ogólna ilość bydła utrzymywanego w Polsce sięga 6,261 mln sztuk. Pogłowie bydła mięsnego wynosiło około 633,2 tys. Jakie są szanse na wprowadzenie do krajowej hodowli koreańskiego bydła Hanwoo?

Cena: bydło 8-12 m-cy (Z)

9.89 zł
1.75%
Zobacz aktualne ceny

W 2019 r. produkcja wołowiny w Polsce plasowała się na poziomie 567 000 ton, z czego aż 477 000 ton zostało wyeksportowanych. Przy bardzo niskim (w stosunku do innych krajów UE) spożyciu wołowiny per capita, wynoszącym około 2,7 kg (GUS 2020), Polska jest samowystarczalnym krajem. Eksport polskiej wołowiny jest pozytywnym zjawiskiem ekonomicznym, który wspiera państwową gospodarkę. Polska wołowina trafia głównie do Europy (92%), przede wszystkim do Włoch, Niemiec i Niderlandów. Kraje eksportu spoza Unii Europejskiej wynoszą 8%, a głównym odbiorcą z tej grupy jest Izrael (3%). 

Historia i pochodzenie Hanwoo

Rodzime bydło koreańskie Hanwoo, to efekt wielokrotnego, naturalnego krzyżowania ras europejskich z indyjskimi. Historia rasy sięga 2000 roku p.n.e. Po dotarciu na półwysep koreański osobniki o podobnych cechach krzyżowano tylko między sobą. To pozwoliło na utworzenie rasy i wyselekcjonowanie pożądanych cech. Koreańskie bydło jest do tej pory utrzymywane w czystości rasy. To dziedzictwo kulturowe tego kraju, głęboko związane z jego historią i rozwojem. Koreańczycy wysoce sobie ją cenią, nazywając ją ekonomiczną siłą napędową kraju. Przez długi czas bydło to użytkowano głównie jako siła robocza w rolnictwie. Dopiero po rozkwicie technologii produkcji, Hanwoo zaczęło być hodowane w celach kulinarnych. W latach 80-tych ubiegłego wieku wzrósł popyt na mięso wołowe, uruchomiło to wzmożoną pracę hodowlaną. Skupiła się ona przede wszystkim na doskonaleniu przyrostów oraz masy osobników, jak i walorach odżywczych czy smakowych mięsa.

Pogłowie bydła Hanwoo w Korei na rok 2018 wynosiło 3 064 682 sztuk utrzymywanych w 96 860 gospodarstwach. W przeciętnym gospodarstwie utrzymuje się średnio 32 sztuki. W porównaniu do lat 60. ubiegłego wieku liczba ta wzrosła trzykrotnie i nadal ma tendencję wzrostową. Wskazuje to na rozwój rynku wołowego w stronę profesjonalizmu i technologii. Pozwala to też zauważyć, że Koreańczycy spożywają coraz więcej swojej własnej wołowiny pochodzącej z hodowli na ich terenach. Spożycie wołowiny w 2018 r. w ich kraju wynosiło około 13 kilogramów na obywatela. Ilość spożywanej wołowiny w Korei Południowej znacznie przewyższa produkcję, co wskazuje na ogromne zainteresowanie mięsem o wysokiej jakości. Wskaźnik samowystarczalności w 2018 r. wynosił około 40,3%. Rasę Hanwoo ceni się za szczególne cechy mięsa. Głównie za wysoką zawartość tłuszczu śródmięśniowego (marmurkowatość), przez co ma wyjątkowy smak, kruchość i delikatność.

„Ekskluzywne mięso” czyli koreańskie bydło Hanwoo

Wołowina bydła Hanwoo jest bardzo popularna w Korei, uznaje się ją za produkt ekskluzywny ze względu na konkurencyjność cenową importowanej wołowiny amerykańskiej. Dla porównania, koszt produkcji jednej tuszy (ok. 600 kg) Hanwoo wynosi 17 903 PLN, z kolei dla bydła amerykańskiego tylko 7 424 PLN. Popyt jednak nie maleje ze względu na wysoką jakość i zaufanie konsumentów do hodowców.  

Bydło rasy Hanwoo nie wpisują się w międzynarodowe standardy dla bydła mięsnego – jest to rasa dosyć mała, o nieregularnej budowie tułowia. Uprzednio bydło bardziej przypominało rasy mleczne (tułów w kształcie trójkąta, wąska klatka piersiowa). Obecnie dzięki ciągłym udoskonalaniu rasy osobniki mają szeroki, silnie zbudowany tułów w obrębie klatki piersiowej. Dorosły osobnik (22 miesiące po odsadzeniu) osiąga masę około 300 kg tuszy dla krów oraz 420 kg tuszy dla buhajów kastrowanych. Współczesne bydło Hanwoo ma głównie okrywę w kolorze słomkowo-brązowym, jednak istnieją też inne maści. Ilban Hanwoo – najbardziej popularna odmiana kolorystyczna, kolor okrywy głównie jasno-brązowy z jaśniejszym przypalaniem na kończynach.


Przeczytaj również:  Do kiedy wywóz obornika? Stosowanie nawozów naturalnych – nowy termin


Cykl rujowy u Hanwoo

Pierwsza ruja u Hanwoo pojawia się około  8-10 miesięcy życia. Średnia masa jałówki w tym czasie wynosi 182 kg. Dojrzałość płciową osiągają po około 12 miesiącach, kiedy ich masa wynosi 200-250 kg. Wiek reprodukcyjny to 14 miesięcy i więcej. Cykl rujowy powtarza się co 21 dni, oznaki rui są typowe dla bydła.  Owulacja trwa od 29 do 32 godzin i następuje od 8 do 11 godzin po zakończeniu rui. W praktyce unasiennia się krowę pomiędzy 12 a 18 godziną rui, jest to najlepszy czas na zapłodnienie. Współczynnik płodności wynosi wtedy 85,7%. Przeciętny okres ciąży trwa od 282 do 285 dni.

W Korei Południowej istnieją dwa kierunki chowu bydła mięsnego: produkcja cieląt oraz opas bukatów. Gospodarstwa ukierunkowane na rozród to zazwyczaj małe gospodarstwa ze względu na większą komplikację przy pracach i dużą ilość uwagi potrzebną do opieki nad cielętami. Obejmują one do 30 sztuk w stadzie podstawowym. Bukaciarnie działają na znacznie większą skalę i utrzymuje się w nich nawet do 500 sztuk zwierząt. W hodowli Hanwoo stosuje się też wiele różnych technologii, aby poprawić rezultaty produkcji żywca wołowego. Takie wyniki mogą być osiągane dzięki specjalnym rozwiązaniom zastosowanym w hodowli. Hodowla dzieli się na cztery etapy:

  • Okres cielęcy,
  • Wzrost,
  • Wczesny opas,
  • Jak również – późny opas.

Koreańskie bydło Hanwoo – hodowla

Prace hodowlane w Korei Południowej w tym momencie kierowane są głównie w stronę udoskonalania marmurkowatości mięsa oraz przyrostów dobowych. W ich wyniku cechy użytkowe ulegają stałej poprawie. Buhajki przeznaczane na opas są kastrowane, jest to bowiem niezbędne do uzyskania wysokiej jakości mięsa. Hanwoo są bydłem wolno dojrzewającym, potrzebne jest więc około 30 miesięcy do uzyskania zwierzęcia gotowego do uboju. Badanie ultrasonograficzne pozwala stosunkowo dokładnie oszacować nie tylko marmurkowatość mięsa, ale także jego ilość. Obecnie selekcja osobników do hodowli opiera się głównie na rodowodach i ocenie pokroju. Jednak w celu wybrania krów matek oraz buhajów do rozrodu stosuje się badanie ultrasonograficzne. Diagnostyka ta jest ważnym narzędziem do oceny cech związanych z jakością mięsa i wyselekcjonowanie osobników do dalszej hodowli. Dzięki dobraniu osobników o wysokim współczynniku rozkładu tłuszczu śródmięśniowego do hodowli, możemy osiągnąć szybszą poprawę cech fenotypowych w porównaniu do hodowli opartej wyłącznie na rodowodach rodziców. 

Kolejny czynnik ważny w odbiorze konsumenta to miękkość i delikatność mięsa. Na strukturę mięśni również wpływa wiek opasanego zwierzęcia. Jeśli opas jest przedłużony, tkanka łączna zaczyna przyrastać, a to negatywnie wpływa na miękkość. U zwierząt tej rasy preferuje się opas powyżej 29 miesiąca życia. Mimo lekkiego stwardnienia mięsa wysoka zawartość tłuszczu śródmięśniowego powoduje, że mięso jest nadal delikatne i bogate w smaku.

Żywienie bydła Hanwoo

W Korei Południowej stosowane jest dość złożone żywienie dla tej rasy. W głównej mierze stosuje się rozbudowane dawki pokarmowe (TMR). Podawanie mieszanek ma na celu jak najlepsze wykorzystanie potencjału zwierząt i rozbudowanie marmurkowatości mięsa. Ilość tłuszczu międzymięśniowego ma bardzo duże znaczenie dla jakości mięsa, a przy tym wpływa na wysokość uzyskiwanej ceny. Kukurydza jest najszerzej uprawianym komponentem paszowym w Korei. Najczęściej się ją stosuje jako podstawę żywienia w systemie TMR (Total Mixed Ration). W przeszłości stosowana była tylko w okresie zimowym w postaci kiszonki. W ostatnich latach wielu hodowców przechodzi na całoroczne żywienie bydła mieszankami pełnoporcjowymi. Spowodowane jest to wysoką zawartością cukru i skrobi, co ma zastosowanie w bardzo łatwej i efektywnej produkcji kiszonki w gospodarstwach, które nie są technologicznie na to przygotowane. Zwierzęta ją chętnie spożywają ze względu na walory smakowe, aromatyczny zapach oraz miękkość.

Kiszonka z kukurydzy może być również stosowana w ekstensywnym systemie utrzymania i żywienia jako pojedyncza pasza (monodieta). Mieszana naprzemiennie z sianem w okresie zimowym wpływa dobrze na zmniejszenie zaburzeń metabolicznych. Przy podawaniu pojedynczej paszy objętościowej należy uzupełniać białko, wapń, fosfor, mikroelementy (zwłaszcza jod i kobalt), witaminy A i D. 

Bydło Hanwoo cechuje się doskonałą wytrzymałością na zmienne warunki pogodowe i temperaturowe. Pretenduje to je, jako naturalny potencjał do ekstensywnej hodowli. Warunki produkcyjne w rodzimym kraju, charakterystyczne cechy rasy, jej potencjał są bardzo obiecujące. Świat konsumentów poszukuje coraz nowszych i ciekawszych surowców, w tym mięsa a zwłaszcza marmurkowatego. Niestety rząd Korei nie wyraża nadal zgody na eksport materiału hodowlanego. Będziemy musieli więc jeszcze poczekać z hodowlą tej rasy w Polsce.

Przeczytaj również: System żywienia bydła – automatyczny czy tradycyjny?

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.3 / 5. Liczba głosów 12

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *