Korekta eWniosku 2021. Bezwzględne przestrzeganie terminów

Podczas wypełniania eWniosku często zdarzają się pomyłki lub zachodzą nowe okoliczności wymagające poprawki w dokumencie. Niezbędna jest wówczas  korekta eWniosku 2021 uaktualniająca wprowadzone wcześniej dane. Warto wiedzieć, że wprowadzanie zmian we wniosku nie jest identyczne przy korekcie wszystkich płatności.

Najistotniejszą rzeczą, o której należy pamiętać wprowadzając zmiany do aplikacji ewniosekPlus, jest przestrzeganie terminu dokonywanej korekty. Przekroczenie wyznaczonego przedziału czasowego na zmianę danych we wniosku skutkuje sankcjami finansowymi. Jednakże są płatności, w których obowiązuje wydłużony czas na poprawki.

Korekta eWniosku 2021– obowiązujące terminy

Beneficjenci płatności bezpośrednich powinni bezwzględnie zapamiętać o obowiązywaniu sztywnych terminów. Jak dotąd uzupełnienie braków we wniosku do dnia 31 maja 2021 r. nie skutkuje zmniejszeniem należnych płatności. Korekta eWniosku 2021 od dnia 1 do 11 czerwca 2021 r. skutkuje zmniejszeniem płatności. Oczywiście dotyczy to zakresu, którego dotyczą składane uzupełnienia. W rzeczywistości wniosek rozpatruje się jedynie w przedziale, w jakim został on prawidłowo wypełniony oraz złożony. Obowiązuje tu nieprzekraczalny termin do dnia 11 czerwca 2021 r.

Korekta eWniosku 2021– płatność obszarowa

Korekta w tym wypadku polega na dodaniu nowych działek ewidencyjnych lub działek rolnych (z załącznikami) do uprzednio złożonego wniosku o przyznanie danej płatności. Inną sytuacją jest dostosowanie działek zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności do stanu faktycznego.
Poza tym, jeżeli od dnia 18 maja do dnia 11 czerwca 2021 r., rolnik po raz pierwszy deklaruje nowy schemat pomocowy (po raz pierwszy zaznacza checkbox wskazujący, że ubiega się o nowe płatności, które nie były wskazane we wniosku o przyznanie płatności), taką deklarację traktuje się jak złożenie nowego wniosku dla tego schematu pomocowego (zastosowane będzie zmniejszenie płatności).

Korekta eWniosku 2021 – płatność za zazielenienie

Poprawki we wniosku wprowadza się w uzasadnionych okolicznościach. Zmiany odnośnie wykorzystania działek rolnych, dokonuje się wówczas, gdy nie stawia to rolnika w korzystniejszej sytuacji w porównaniu do sytuacji wynikającej z wypełnienia obowiązków w zakresie zazielenienia na podstawie wniosku pierwotnego. Korektę wprowadza się w trakcie trwania okresu wegetacyjnego. Odbywa się to w odniesieniu do zadeklarowanych działek rolnych w zakresie rodzaju uprawy bądź jej położenia. Oświadczenie o okolicznościach dokonania zmiany znajduje się na stronie ARiMR.

Korekta eWniosku 2021- płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej

W ramach tej płatności można dokonać zmiany rośliny lub mieszanek roślin uprawianych na danej działce rolnej zadeklarowanej w ramach Pakietu 1 lub 6 lub wariantu 2.1. Niestety nie ma możliwości zmiany zadeklarowanego we wniosku na danej działce rolnej pakietu/wariantu. Faktem jest że poprawki składa się do czasu powiadomienia rolnika o zamiarze przeprowadzenia kontroli na miejscu. Podobnie postępuje się po powiadomieniu rolnika o jakichkolwiek niezgodnościach we wniosku.

Korekta eWniosku 2021- płatność ekologiczna

W tej płatności dokonuje się zmiany rośliny lub mieszanki wieloletnich traw albo mieszanki wieloletnich traw z bobowatymi drobnonasiennymi na danej działce rolnej. Dotyczy to Pakietu 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 i 11 lub wariantu 4.1.2 i 10.1.2. W tym przypadku nie można zmienić zadeklarowanego we wniosku na danej działce rolnej pakietu/wariantu. Podobnie jak w płatności ekologicznej zmiany te składa się do czasu powiadomienia rolnika o zamiarze przeprowadzenia kontroli na miejscu. Dodatkowo, wprowadzenie zmian blokuje powiadomienie o jakichkolwiek niezgodnościach we wniosku.

Korekta eWniosku 2021 – płatność dobrostanowa

Według ARiMR do wniosku dopuszcza się zmiany dotyczące wskazania nowych działek ewidencyjnych. Poza tym ważne jest wyrażenie lub wycofanie zgody na udostępnienie przez ARiMR danych teleadresowych potencjalnym nabywcom „prosiąt dobrostanowych”. Dotyczy to również wariantu 1.1. Dobrostan loch – zwiększona powierzchnia w budynkach złożenia obowiązkowego załącznika do wniosku którym jest Plan poprawy dobrostanu zwierząt lub Oświadczenie o braku zmian w planie poprawy dobrostanu zwierząt. W efekcie w ramach tej płatności zmiany związane z wycofaniem części płatności lub zastępowaniem zwierząt składane są w terminie późniejszym.

Uwaga! Korekta ewniosku 2021 polega na zwiększeniu pierwotnie wnioskowanej liczby bydła lub krów. Działaniem tym rządzi ważna zasada. Mianowicie bez wcześniejszego wycofania danej płatności w całości zmian nie uznaje się!!!

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 3.8 / 5. Liczba głosów 19

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Komentarze
  1. Wojciech pisze:

    złożyłem wniosek do agencji,teraz okazało się że muszę go poprawić jak to zrobić