Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, czyli w skrócie KOWR.

Od 1 września br. w Polsce mamy system dwóch agencji rolnych. Jedną z nich jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, czyli w skrócie KOWR. Drugą – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Jakie są zadania KOWR i jakie sprawy możne załatwić w nim rolnik? Jakie zadania zostały przekazane z dotychczasowej Agencji Rynku Rolnego do ARiMR?

Działający od 1 września 2017 r. KOWR powstał z połączenia Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR) oraz Agencji Rynku Rolnego (ARR). Nowy ośrodek przejął wszystkie zadania dotychczas realizowane przez ANR i część zadań ARR (działającej do końca sierpnia br.). Jakie wygląda to w praktyce?

Krzysztof Jurgiel o Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa i rozwoju wsi

Od 1 września br. mamy w Polsce system dwóch agencji rolnych. Pierwsza – agencja płatnicza, która realizuje zadania Wspólnej Polityki Rolnej. Druga instytucja, czyli Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, której działalność polega na wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich oraz podejmowaniu interwencji ze środków krajowych. – stwierdził Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa i rozwoju wsi. – Jest to między innymi odpowiedź na plany Unii Europejskiej o stopniowym ograniczaniu wsparcia w ramach WPR do 2030 r. – dodaje minister.

Ciągłość działania po ARR i ANR

dyrektor KOWR (Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa)

Witold Strobel, dyrektor generalny KOWR

Priorytetem dla mnie i moich pracowników jest właściwe podejście do rolników i beneficjentów. Każdy interesant, który przyjdzie do siedziby czy oddziału KOWR zostanie obsłużony w sposób kompetentny, uzyska każdą możliwą pomoc i fachowe wsparcie. Dlatego w pierwszych dniach działania nowej instytucji staraliśmy się zrobić wszystko, aby zachować ciągłość i sprawność działania w zakresie obsługi kontrahentów, beneficjentów i rolników – mówi Witold Strobel, dyrektor generalny nowopowstałego KOWR. Dodaje, że to się udało i zaznacza, że w pierwszych 20 dniach funkcjonowania nowej instytucji, tj. 1-20 września 2017 r. do KOWR wpłynęło ponad 11,7 tys. spraw. Z kolei Ośrodek wysłał prawie 13 tys. odpowiedzi dotyczących spraw o różnej tematyce.

Jakie zadania realizuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa?

Do zadań KOWR należy:

 • gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa: dzierżawa i sprzedaż;
 •  wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących obrotu gruntami rolnymi w Polsce (UKUR);
 •  nadzór nad spółkami hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej;
 •  udzielanie bezzwrotnej pomocy finansowej na utrzymanie infrastruktury na terenach wiejskich;
 •  współpraca z samorządami w zakresie nieodpłatnego przekazywania gruntów;
 •  zawieranie umów na dostarczanie produktów rolnych,
 •  prywatne przechowywanie produktów,
 •  interwencyjne zakupy,
 •  administrowanie obrotem towarowym z zagranicą,
 •  energia odnawialna w rolnictwie,

  KOWR logo Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

  logo KOWR

 •  działania promocyjne produktów rolnych,
 •  administrowanie produkcją wina,
 •  monitoring produkcji cukru,
 •  Fundusze Promocji,
 •  systemy jakości,
 •  PROW 3.2,
 •  program dla szkół,
 •  wsparcie dla pszczelarzy.

Co sprawy można zrealizować w KOWR?

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa umożliwia rolnikom:

 • wydzierżawić lub kupić ziemię rolną na powiększenie lub utworzenie gospodarstwa rodzinnego,
 • nabyć grunty inwestycyjne oraz nieruchomości zabytkowe,
 • uzyskać decyzje administracyjne dotyczące obrotu gruntami rolnymi,
 • otrzymać nieodpłatnie grunty na realizację zadań własnych przez samorządy lokalne,
 • uzyskać bezzwrotną pomoc finansową na utrzymanie infrastruktury na terenach wiejskich,
 • otrzymać informacje i kupić w spółkach nadzorowanych przez KOWR wysokiej jakości kwalifikowany materiał siewny odmian wytworzonych w kraju,
 • otrzymać informacje i kupić w spółkach nadzorowanych przez KOWR materiał genetyczny zwierząt gospodarskich wyhodowany w oparciu o programy doskonalenia poszczególnych gatunków,

  KOWR realizuje dopłaty do materiału siewnego. Wypłatę środków przewiduje się w listopadzie br.

 •  złożyć wnioski o udzielenie wsparcia w ramach Funduszy Promocji Produktów Rolno-Spożywczych,
 •  otrzymać wsparcie na przystępowanie do systemów jakości,
 •  uzyskać pomoc na działania informacyjno-promocyjne realizowane przez grupy producentów na rynku wewnętrznym,
 •  otrzymać wsparcie w rozpoczęciu i rozwoju zagranicznej współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego, a także zagranicznej promocji produktów rolno-spożywczych w postaci szkoleń, seminariów, wykładów, spotkań i materiałów informacyjnych,
 • otrzymać pomoc w nawiązaniu kontaktów z zagranicznymi przedsiębiorcami oraz instytucjami z sektora rolno-spożywczego,
 • uzyskać uprawnienia m.in. do wykonywania działalności w zakresie wytwarzania: biokomponentów, biogazu rolniczego, biopaliw ciekłych na własny użytek przez rolników czy  biopłynów,
 • uzyskać uprawnienia stosowania systemów certyfikacji potwierdzających spełnienie przez biokomponenty kryteriów zrównoważonego rozwoju.

Promocja krajowa i zagraniczna

Warszawska siedziba KOWR Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

KOWR w Warszawie

Do końca 2017 r. KOWR przeznaczy 2 mln zł za promocję krajową, a na zagraniczną 1,2 mln zł. W przyszłym, 2018 r. na promocję zaplanowano środki w wysokości ponad 10 mln zł, a tym 6 mln zł na promocję krajową i 4,1 mln zł na zagraniczną – zapowiada dyr. W. Strobel z KOWR.

Gotowy do zakupów interwencyjnych

Wojciech Adamczyk rzecznik KOWR Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Wojciech Adamczyk, pełniący obowiązki rzecznika prasowego KOWR

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa osiągnął pełną gotowość operacyjną do podjęcia zakupów interwencyjnych na rynku: zbóż, odtłuszczonego mleka w proszku (OMP) i masła – mówi Wojciech Adamczyk, pełniący obowiązki rzecznika prasowego KOWR. Dodaje, że według stanu z 19 września br. w ramach mechanizmu „Interwencyjnego zakupu i sprzedaży masła oraz odtłuszczonego mleka w proszku” producenci złożyli harmonogramy produkcji na 4,812 tys. t OMP. Natomiast wnioski na interwencyjny zakup zostały złożone dla ilości 1722 t OMP.

W listopadzie wypłata dopłat do materiału siewnego

KOWR kontynuuje także realizację procesu dopłat do materiału siewnego. Wypłatę środków przewiduje się w listopadzie tego roku – zapowiada W. Adamczyk, p.o. rzecznika KOWR.

Jakie zadania zostały przekazane z ARR do ARiMR?

Zadania, które do końca sierpnia br. były w kompetencji ARR, a obecnie są w gestii ARiMR to:

logo Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Logo Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

 • embargo rosyjskie,
 • uznawanie grup i organizacji producentów,
 • uznawanie grup producentów rolnych i ich związków,
 • kryzysowe działania interwencyjne,
 • dopłaty do materiału siewnego – od 1 stycznia 2018 r.

Do tematu jeszcze wrócimy na stronach agroFaktu.

 

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *