PATRON SERWISU: Blattin

Krowa przyszłości, czyli rozwój technologii w produkcji zwierzęcej

Z dnia na dzień technologia rozwija się. Różne nowoczesne rozwiązania wykorzystywane są również w hodowli zwierząt. Jest to konieczne, by w pełni wykorzystywać ich potencjał.

Kombinat Rolny Kietrz od lat jest w europejskiej czołówce gospodarstw, które osiągają najlepsze wyniki w postępie hodowlanym. A osiągają to między innymi dzięki zabiegom genetycznym. Zootechnicy i hodowcy cały czas pogłębiają swoją wiedzę na różnych konferencjach.

Biotechnologia w hodowli bydła

Tematem przewodnim konferencji były innowacyjne rozwiązania w chowie i hodowli bydła

fot. Mariusz Drożdż

Pod koniec marca naukowcy oraz hodowcy z kraju i z zagranicy spotkali się przy okazji corocznej konferencji organizowanej przez Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Tegoroczna edycja Szkoły Zimowej Hodowców Bydła skupiała się na hodowli i chowie bydła w przyszłości, a co za tym idzie innowacyjnych rozwiązaniach.

Wymiar praktyczny konferencji dla hodowców

Choć fizjologia zwierząt nie zmienia się, to z racji ciągłego wzrostu popytu na produkty pochodzenia zwierzęcego, kładzie się nacisk na wzrost wydajności zwierząt.

Kombinat Rolny Kietrz

Katarzyna Piecuch – zootechnik w Kombinacie Rolnym Kietrz

Dlatego koniecznej jest ciągłe zdobywanie informacji na temat nowych trendów w sektorze hodowli zwierząt m.in. na takiej konferencji, jak Szkoła Zimowa Hodowców Bydła w Zakopanem. Katarzyna Piecuch – zootechnik w Kombinacie Rolnym Kietrz – gości na konferencjach, aby wymieniać się doświadczeniami, ale również, by wykorzystać w praktyce informacje, o których się dowiedziało z programu szkoleń, czy też konferencji. – Zawsze są ciekawe tematy, z których zawsze można coś uzyskać dla siebie i przełożyć to później w praktyce – stwierdza Katarzyna Piecuch.

rozród bydła

Jarosław Jędraszczyk z Małopolskiego Centrum Biotechniki w Krasnym

fot. Mariusz Drożdż

Podobnego zdania jest reprezentant Małopolskiego Centrum Biotechniki w Krasnym, który również brał udział w tegorocznej edycji konferencji. – To o czym tutaj się mówiło i mówi w czasie trwania Szkoły Zimowej Hodowców Bydła, zawsze miało być przełożeniem na to, co dzieje się w praktyce – mówi Jarosław Jędraszczyk, wiceprezes MCB w Krasnym.

Hodowla bydła w przyszłości

Myśl przewodnia pierwszej sesji konferencji brzmiała „Krowa w przyszłości – wizja człowieka i możliwości jej realizacji”. Każdy z kolejnych punktów programu skupiał się na innowacyjnych rozwiązaniach w chowie i hodowli – od rozrodu po profilaktykę i leczenie mastitis.

zwierzęta transgeniczne

Na konferencji omawiano rozwiązania w dziedzinie biotechnologii

fot. Mariusz Drożdż

Biotechnologia i zabiegi genetyczne to nowość w wielu gospodarstwach w Polsce, ale coraz popularniejsze w Czechach i na Słowacji. Naukowcy zdają sobie jednak sprawę, że dziś jest to konieczność. Na konferencji była mowa również o metodach, które wywołują burzliwe dyskusje, jak klonowanie na potrzeby produkcyjne.

Wzrost populacji równa się wzrost produkcji żywności

O konieczności dialogu naukowców z praktykami podkreśla profesor Maciej Adamski z Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

konferencja dla hodowców

Profesor Maciej Adamski z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

fot. Mariusz Drożdż

Od wielu lat spotykają się tutaj ludzie nauki i ludzie produkcji. I to jest najistotniejsze (…) Coraz mniej ludzi pracuje w rolnictwie na rzecz wyżywienia, a tej żywności nam ciągle będzie potrzeba. (…) Dzisiejszy system odżywiania jest oparty na pełnowartościowym białku, i mimo różnych poglądów, jest oparty głównie o białko pochodzenia zwierzęcego. Ono będzie dominowało w najbliższym czasie w wyżywieniu ludzkości. Jeżeli ten trend się utrzyma i będzie nas przybywało, trzeba ten problem w jakiś sposób rozwiązać stwierdza prof. Maciej Adamski.

produkcja żywności na świecie

Ciągły wzrost populacji rodzi konieczność zwiększenia produkcji żywności

fot. Mariusz Drożdż

Dystrybucja żywności wyzwaniem?

Obecnie ważne są strategie rozwoju polskich gospodarstw mlecznych o zróżnicowanym potencjale produkcyjnym w warunkach zmieniającej się polityki rolnej Unii Europejskiej. Równie istotnym problemem, przed którym stoi ludzkość jest produkcja i dystrybucja żywności. – Próbujemy metodami genetycznymi doskonalić zwierzęta, pomnażać ich wartości genotypowe, czy też utrzymać cechy fenotypowe. Z drugiej strony musimy mieć świadomość taką, że tej żywności jest na tyle, że pojawia się problem bezpośrednio braku żywności, ile jej dystrybuowania – mówi prof. Maciej Adamski.

Nadążyć z wiedzą

Problemem jest również postępująca mechanizacja, skomputeryzowanie rolnictwa i zarządzanie nim w cyberprzestrzeni. To bardzo wygodne dla rolników, ale też wymaga od nich posiadania dużej wiedzy. Dlatego producenci mleka i wołowiny muszą się systematycznie szkolić. – Z jednej strony nauka niesie niesamowity postęp, a z drugiej strony jest bardzo niebezpieczna. Zaczynamy pewne granice przekraczać nie mając dostatecznej na ten temat wiedzy – podsumowuje prof. Maciej Adamski z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Zobacz więcej w naszym materiale wideo:

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.3 / 5. Liczba głosów 6

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

TO JEST NIEWIARYGODNEZobacz SPRAWDŹ WYNIKI BADAŃ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *