KRUS – zaświadczenie o stanie zdrowia. Ważny dokument dla rolnika

Wnioskując o świadczenie uzupełniające, należy przedstawić do KRUS zaświadczenie o stanie zdrowia. Jest to niezbędny załącznik wymagany przy składaniu wielu rodzajów wniosków do Kasy. Niestety rolnicy mają kłopoty z jego pozyskaniem.

Pierwsza istotna informacja jest taka, że zaświadczenie może wydać lekarz rodzinny. Po drugie, lekarze nie mogą pobierać opłat za wydanie tego dokumentu. Jest ono bezpłatne. Wreszcie udając się do lekarza, warto zabrać ze sobą druk N-14, bo nie zawsze jest on dostępny w placówce zdrowia.

KRUS – zaświadczenie o stanie zdrowia – kiedy jest wydawane

Zaświadczenie o stanie zdrowia wydawane jest ubezpieczonemu na jego życzenie przez świadczeniodawcę – na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w związku z ubieganiem się o świadczenie z ubezpieczenia społecznego rolników. Zaświadczenie jest ważne miesiąc od daty jego wydania.

Jak wypełnić zaświadczenie KRUS o stanie zdrowia?

Faktem jest, że to nie rolnik wypełnia zaświadczenie. Aby jednak uniknąć wielokrotnego chodzenia do placówki zdrowia warto wiedzieć, jakie informacje powinno zawierać. Mając to na uwadze dobrze jest pobrać druk N-14 w siedzibie Kasy lub wydrukować z Internetu. Poniżej niezbędne informacje, które powinno zawierać zaświadczenie.

  • W pierwszej części wniosku należy opisać główny problem zdrowotny, powód upośledzenia sprawności organizmu oraz choroby współistniejące.
  • Następnie opisuje się dotychczasowy przebieg choroby i leczenia uwzględniający daty i powodu leczenia, w tym ambulatoryjnie, w szpitalu, sanatorium, ośrodku rehabilitacyjnym (okres, nazwa zakładu) oraz okres orzekanej czasowej niezdolności do pracy.
  • We wniosku przedstawia się wyniki badań pomocniczych i wnioski z konsultacji specjalistycznych potwierdzające rozpoznanie choroby podstawowej i chorób współistniejących – wyciąg istotnych danych z dokumentacji przebiegu leczenia z podaniem źródła informacji i daty badania.
  • W dokumencie określa się także obecny stan zdrowia, prognozę przebiegu choroby, wskazania odnośnie dalszego leczenia i rehabilitacji.

Dostarczane do KRUS zaświadczenie o stanie zdrowia wypełnia lekarz!

Pracownik KRUS: zaświadczenie o stanie zdrowia to ważny dokument

KRUS: zaświadczenie o stanie zdrowia rolnika dołącza się do dokumentacji wymagającej oceny wydolności jego organizmu. Dokument jest wymaganym załącznikiem do starania się o rentę rolniczą, zasiłku przedłużonego czy innych świadczeń np. opiekuńczego. Zaświadczenie wydaje lekarz prowadzący lub lekarz specjalista. Ten dokument jest potrzebny do złożenia wniosku. Druk N-14 wypełnia lekarz, do którego zgłasza się rolnik. Można go pobrać w placówce KRUS lub ze strony internetowej Kasy – mówi Aleksandra Lewandowska, pracownik KRUS.

Pani Aleksandra Lewandowska zaleca, aby rolnicy zgłaszając się do lekarza mieli przygotowany druk, bo nie zawsze lekarz dysponuje takim blankietem.

Podsumowując. Rolnicy składający do Kasy różnego rodzaju dokumenty muszą dopytać, czy do ich wniosków nie należy dołączyć powyższego zaświadczenia. Gdy jest wymagane, to dobrze jest mieć ze sobą druk N-14 przed wizytą u lekarza. Za wypełnienie zaświadczenia nie są pobierane opłaty. Należy pamiętać, że KRUS zaświadczenie o stanie zdrowia honoruje przez 30 dni.

Czytaj też: Ile wynosi emerytura z KRUS? Sprawdź wysokość świadczeń!

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.1 / 5. Liczba głosów 8

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *