Kwoty dopłat bezpośrednich – zaliczki znacznie wyższe niż planowano

Duże opóźnienia w składaniu wniosków o dopłaty bezpośrednie z pewnością można złożyć na karb niesprzyjających warunków atmosferycznych