Leasing maszyn rolniczych

Przy podejmowaniu decyzji kupna nowego sprzętu rolniczego warto jest rozważyć leasing maszyn rolniczych. Korzystna jest łatwość jego uzyskania oraz to, że wszystkie opłaty z nim związane są dostosowane do możliwości finansowych rolnika.

Nazwa leasing pochodzi od angielskiego słowa to lease oznaczającego tyle, co ‘nająć’, ‘wydzierżawić’. Leasingodawca (inaczej finansujący) jest pośrednikiem między dobrem inwestycyjnym, którym może być np. platforma do bel, i niezbędną kwotą pieniędzy potrzebną na jego zakup. Leasingodawcą jest firma leasingowa lub producent, leasingobiorcą zaś jest rolnik.

Nazwa leasing pochodzi od angielskiego słowa to lease oznaczającego tyle, co ‘nająć’, ‘wydzierżawić’.

Jaki leasing maszyn rolniczych?

Aby podjąć decyzję co do sposobu sfinansowania sprzętu rolniczego, należy zapoznać się z rodzajami leasingu.

Jeżeli rolnik zawiera umowę z producentem, jest to leasing bezpośredni. W praktyce częściej występuje jednak leasing pośredni. Pośrednikiem między rolnikiem a producentem jest wówczas wyspecjalizowana firma leasingowa.

Leasing operacyjny jest czymś w rodzaju najmu lub dzierżawy. Zgodnie z polskimi przepisami, leasing operacyjny traktowany jest jak usługa, co jest istotne przy rozliczaniu VAT-u. Czasowe przekazanie w użytkowanie jest krótsze niż okres faktycznego zużycia maszyny. Amortyzuje go leasingodawca.

leasing

Źródło: AgroFoto.pl, powerShift

W przypadku leasingu operacyjnego leasingodawca kupuje we własnym imieniu przykładową platformę do bel i wypożycza ją rolnikowi, a on korzysta z niej w ustalonym czasie, a następnie ma zagwarantowane prawo wykupienia sprzętu za określoną z góry wartość końcową. Po zapłaceniu staje się jego właścicielem.

Podatek VAT jest płatny z każdą ratą płaconą przez rolnika. Wartość końcową powiększa się również o VAT. Rolnik wnosi jednorazową opłatę wstępną (czynsz inicjalny), a następnie opłaca faktury za raty leasingowe przez określony w umowie czas. Korzyści podatkowe zmniejszają faktyczne wydatki finansującego i występują szybciej w porównaniu do innych źródeł finansowania.

Leasing finansowy jest czymś w rodzaju kredytu lub pożyczki. W tym przypadku rolnik zalicza do swego majątku maszynę rolniczą i amortyzuje ją. VAT od rat leasingowych jest płatny z góry (jednorazowo) za cały okres trwania umowy.

Leasing operacyjny i finansowy funkcjonuje często w praktyce jako leasing zwrotny. Polega on na tym, że rolnik odsprzedaje za gotówkę swoją np. platformę do bel, a następnie korzysta z niej na podstawie umowy leasingowej. Jest to korzystne dla tych, którzy chcą mieć szybki przypływ gotówki.

leasing

Źródło: AgroFoto.pl, kris14

Różnice między leasingiem operacyjnym a finansowym

 1. Różnice dotyczą nabycia prawa własności maszyny, sposobu rozliczania VAT-u, adresata amortyzacji, kosztów przychodu rolnika.
 2. Właścicielem sprzętu leasingowanego jest firma leasingowa W leasingu operacyjnym rolnik może mieć zagwarantowane prawo zakupu przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy leasingowej. W leasingu finansowym rolnik staje się właścicielem maszyny z dniem opłacenia ostatniej raty (chyba że umowa przewiduje inne opcje). Strony mogą dowolnie ustalać maksymalny czas trwania umowy.
 3. VAT w leasingu finansowym jest niższy, bo jest liczony jak od towarów, w operacyjnym wyższy, ponieważ jest liczony jak od usług

Leasing maszyn rolniczych ma też minusy

leasing maszyn rolniczych

Źródło: AgroFoto.pl, barabasz

Analiza zalet i wad leasingu powinna być dokonana w szczególności przez samych rolników. Poniżej przedstawiamy listę najczęściej wymienianych wad tego rozwiązania:

 1. Leasingobiorca musi płacić raty leasingowe nawet wówczas, gdy przedmiot leasingu jest w naprawie.
 2. Może być zastosowane przewłaszczenie na zabezpieczenie, gdy nie są regularnie płacone raty. Wówczas leasingowaną maszynę przejmuje leasingodawca. Z chwilą spłaty wierzytelności przez rolnika rzecz trafia do niego z powrotem.
 3. Wcześniejszy wykup, przed upływem minimalnego okresu, może się odbyć jedynie za wartość rynkową przedmiotu. Jeżeli jest ona znacznie wyższa niż wartość pozostałych do spłaty rat, to będzie to operacja bardzo nieopłacalna.
 4. Finansowanie sprzętu rolniczego ze środków Unii Europejskiej jest możliwe, jednak rolnicy rzadziej w tym przypadku wybierają leasing niż pożyczkę leasingową. W przypadku pożyczki wystawianie faktury bezpośrednio na pożyczkobiorcę, co skutkuje możliwością ubiegania się o jednorazowy zwrot poniesionych kosztów z ARiMR.
 5. W przypadku leasingu operacyjnego wadą jest konieczność związania się umową na okres wynoszący co najmniej 40% czasu normatywnej amortyzacji (regulują to przepisy podatkowe). Np. w przypadku większości ciężkiego transportu oraz maszyn i urządzeń (dotyczy to ciągnika siodłowego) to 3 lata.
 6. Może zdarzyć się wypowiedzenie umowy przez leasingobiorcę, ale przez leasingodawcę jest to niemożliwe. Niestety będzie to skutkować odebraniem prawa leasingobiorcy do ulg podatkowych i w tym przypadku leasing może być droższy od kredytu.
Źródło: AgroFoto.pl, BARTEK333

Źródło: AgroFoto.pl, BARTEK333

A co z plusami?

Leasing maszyn rolniczych przez rolnika ma oczywiście również swoje zalety. Poniżej przedstawiamy kilka z nich:

 1. Stosuje się powszechnie indywidualne podejście do każdego klienta. Stosowany elastyczny harmonogram spłat, czyli rozłożenie rat powiązanych z przychodami z sezonowej produkcji, powoduje możliwość dostosowania poziomu miesięcznych rat do finansowych możliwości leasingobiorcy. Ta cecha jest największą zaletą leasingu.
 2. Formalności załatwiane są również w domu rolnika, czyli są stosowane proste i szybkie procedury.
 3. Nie wymaga się dodatkowych zabezpieczeń, tylko dokumenty rejestrowe. Nie potrzebne są dokumenty finansowe, czyli ilość wymaganych formalności jest mała.
 4. Jest to wygodna forma finansowania na starcie, bez ponoszenia jednorazowych, dużych nakładów finansowych.
 5. Leasingowe koszty użytkowania sprzętu rolniczego pokrywane są z bieżących przychodów gospodarstwa.
 6. Korzystając z leasingu, który finansuje inwestycję, jest możliwość uzyskania równocześnie kredytu na zaspokojenie bieżących, krótkotrwałych potrzeb.
 7. Promocje i upusty są stosowane powszechnie. Należy pamiętać, że oferty promocyjne są stosowane również w bankach. Firmy leasingowe jednak należą do największych odbiorców środków leasingowych i wobec tego mogą wynegocjować większe zniżki niż w przypadku indywidualnego zamówienia u dealera.

Alternatywą do leasingu jest np. kredyt bankowy, który ma również swoje zalety. Jedną z nich jest to, że gwarantuje od razu prawo własności kupionego sprzętu i swobodę wyboru produktu.

Decyzja o tym czy ubiegać się o leasing maszyn rolniczych, czy o inny rodzaj finansowania należy przede wszystkim do rolnika.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4 / 5. Liczba głosów 4

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *