Limit de minimis dla rolników – czy jest szansa na zmianę przepisów?

Tegoroczny limit pomocy de minimis dla rolników wyczerpał się już na początku sierpnia. Z tego powodu cześć rolników musiało dłużej czekać na przyznanie m.in. zaległej pomocy suszowej. Tego typu sytuacje działają na niekorzyść rolników, dlatego samorząd rolniczy zwrócił się do KE o zmianę przepisów.

Zgodnie z przepisami limit pomocy de minimis dla rolników ustala się raz na trzy lata. Z tym, że okres trzech lat liczy się w sposób ciągły. Jak wynika z SRPP tegoroczna pula pieniędzy (295 932 125,00 euro) w ramach de minimis skończyła się 7 sierpnia br. Czyli na cztery miesiące przed końcem roku.

Limit pomocy de minimis na innych zasadach?

Rolnicy często nie wiedzą, czy wyczerpali już limit, co niekiedy doprowadza do sytuacji, że muszą oddawać pieniądze wraz z odsetkami. W związku z tym, Zarząd KRIR zwrócił się do Komisarza Janusza Wojciechowskiego z wnioskiem o zmianę przepisów. Izby rolnicze chcą, aby wypłata pomocy de minimis dla rolników odbywała się na takich samych zasadach jak w przypadku limitu krajowego. Co to oznacza? W sytuacji gdy rolnik będzie zbliżał się do limitu otrzyma pieniądze tylko do kwoty limitu. Natomiast pozostała część pomocy trafi do niego w kolejnym roku, kiedy zwolni się kwota indywidualnego limitu pomocy de minimis. Zmiana byłaby korzystna dla usprawnienia systemu wypłat. Na dodatek, dzięki niej można byłoby uniknąć stosowania kar wobec rolników za przekroczenie środków w ramach pomocy de minimis.

Co na to Komisja Europejska?

Opinia Komisji Europejskiej jest jednak odmienna, co wynika to z informacji zamieszczonej przez KRIR. Sugerowane przez nas rozwiązanie byłoby sprzeczne z samą istotą celu i założeń przepisów de minimis. Wyłącznym celem tych przepisów jest umożliwienie państwom członkowskim przyznawania niewielkich kwot pomocy bez konieczności zgłaszania tej pomocy Komisji na podstawie art. 108 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – podaje KRIR. Ponadto KE podała kiedy przyjmuje się, że pomoc de minimis jest przyznana – pomoc de minimis uznaje się za przyznaną w momencie, w którym przedsiębiorstwo uzyskuje prawo otrzymania takiej pomocy zgodnie z obowiązującym krajowym systemem prawnym, niezależnie od terminu wypłacenia pomocy de minimis temu przedsiębiorstwu. W związku z tym momentem, w którym ocenia się, czy łączna pomoc de minimis przekracza pułap de minimis, jest moment „przyznania” pomocy, a nie data faktycznej płatności. Wynika z tego, że podział faktycznej płatności na kilka rat stanowiłby obejście mającego zastosowanie pułapu de minimis.

W związku z tym, Komisja Europejska opowiada się przeciwko zmianom przepisów dotyczących limitu pomocy de minimis dla rolników.

O wyczerpującym się limicie de minimis pisaliśmy już wcześniej na stronach agrofakt.pl – Pomoc de minimis 2020 na wyczerpaniu! Pieniądze dla rolników się kończą?

Źródło: KRIR, SRPP

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 5 / 5. Liczba głosów 5

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

NOWOŚĆ | SU TARROCAPrzeczytaj Nawet 115.3% wzorca wg COBORU

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *