Małe przetwórstwo – bierzcie pieniądze i rozkręcajcie interes!

Już od 31 stycznia do 31 marca będzie trwał nabór wniosków na małe przetwórstwo. W tym rozdaniu są bardzo korzystne zmiany organizacyjne i finansowe. Można otrzymać refundację do wysokości 50% kosztów kwalifikowanych.

Rolniku, pomóż żonie zostać bizneswoman…

W nowym rozdaniu programu pojawiło się wiele korzystnych zmian. Jedną z najważniejszych jest możliwość uczestniczenia w nim osób, które do tej pory w programie nie były brane pod uwagę. Innowacja polega na tym, że powstaje nowa grupa, która może prowadzić działalność przetwórczą i sprzedaż produktów przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego. Chętni do prowadzenia tej działalności mogą otrzymać wsparcie do wysokości 100 tys. złotych. Istotnym jest również fakt, że aby uzyskać pomoc nie jest wymagane prowadzenie działalności gospodarczej. Jeśli chodzi o drugą możliwość, czyli prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych, to adresatem wsparcia są rolnicy, ich małżonkowie i domownicy. Kwota dofinansowania w tym przypadku wzrosła aż do 500 tys.zł. Według pracowników Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego ARiMR zainteresowanie małym przetwórstwem jest na razie umiarkowane mimo, że znacznie wzrosła kwota dofinansowania. O rolniczym handlu detalicznym pisaliśmy również na stronach agroFakt w materiale https://www.agrofakt.pl/rolniczy-handel-detaliczny-sprzedaz-bezposrednia/

 

małe przetwórstwo

Produkcja wina? Oczywiście!

fot. T. Śmigielski

Gdy Twoje córy gryzą pazury

Aby realizować program „małe przetwórsywo” i skorzystać z pomocy trzeba naturalnie spełnić pewne warunki. W obu wariantach należy podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników, nie podlegać wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy, być zdolnym do zrealizowania operacji i osiągnięcia jej celu w terminie określonym we wniosku, posiadać numer identyfikacyjny. Różnica w wymogach między dwiema formami progrmu polega na tym, że w jednym przypadku udziałw nim mogą brać rolnicy, domownicy bądź małżonkowie rolników. Dotyczy to prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych. Tu trzeba spełnić warunek polegajacy na tym, że należy podjąć co najmniej jeden z rodzajów działalności wymaganych w programie. Przy wykonywaniu działalności w zakresie przetwarzania i zbywania przetworzonych produktów rolnych w ramach rolniczego handlu detalicznego trzeba mieć na uwadze maksymalną ilości produkcji zbywanej w ramach tego handlu oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania. Wariant ten dotyczy rolników i ich małżonków.

małe przetwórstwo

Produkty pszczele objęte są programem

fot. T. Śmigielski

Jakie warunki, jakie pieniądze?

Po pierwsze jest to refundacja poniesionych kosztów. Zaczynamy od pomysłu na „małe przetwórstwo” a następnie sprawdzamy, które koszty mogą być zwrócone czyli kwalifikują się do wsparcia w ramach programu. Trzeba pamiętać, że możemy odzyskać do 50% zainwestowanej gotówki. Wielkość przedsiewzięcia zależy oczywiście od naszych możliwości finansowych a właściwie od ich połowy, bo tyle możemy odzyskać. W części programu dotyczącej przetwarzania produktów rolnych przyznaje się pomoc i wypłaca środki do wysokości limitu wynoszącego 500 000 zł. Jeśli chodzi o drugą część programu tj. przetwarzanie i zbywanie przetworzonych produktów rolnych w ramach rolniczego handlu detalicznego wysokość limitu wynosi 100 000 zł. Istotną informacją jest to, że minimalna pomoc finansowa, którą przyznaje się na wykonanie jednej operacji to 10 000 zł.
Uwaga! Jeśli brakuje pieniędzy na uczestniczenie w programie jest rozwiązanie. Otóż można skorzystać z zaliczki na realizację operacji. Wystarczy dodatkowo zabezpieczyć właściwe wykorzystanie zaliczek poprzez, np. gwarancję bankową.

Za co otrzymamy zwrot nakładów?

Kluczowym slowem są tu oczywiście koszty kwalifikowane. Dla przypomnienia, są to takie koszty, które podlegają refundacji w ramach udzielonego im dofinansownia z dotacji funduszy Unii Europejskiej. W przypadku tego programu można wymienić tu koszty:

  • zakupu maszyn lub urządzeń, aparatury pomiarowej, kontrolnej lub innej, oprogramowania, wyposażenia itp.;
  • budowy, rozbudowy, remontu obiektów związanych z przedsięwzięciem;
  • przygotowanie szeroko pojętej dokumentacji technicznej.

Żeby jednak nie było tak różowo należy pamiętać, że wnioski złożone do udziału w programie „małe przetwórstwo” biorą udział w rankingu. O przyjęciu wniosku do realizacji decydować będzie liczba punktów zdobyta na podstawie kryteriów przyjętych w przepisach rozporządzenia wykonawczego. Między innymi brana jest tu pod uwagę innowacyjność projektu, wiek ubiegającego się o pomoc, inwestycje w ochronę środowiska i kilka jeszcze innych. Wnioski będą przyjmowane w Oddziałach Regionalnych i tam już teraz należy zwrócić się po szczegółowe informacje. Mimo pewnych wymagań nie należy się oczywiście zrażać, bo jak wiadomo, kto nie ryzykuje ten szampana nie pije.

małe przetwórstwo

Produkcja artykułów spożywczych

fot. T. Śmigielski

Małe przetwórstwo – jaką wybrać działalność?

Katalog sektorów jest dość obszerny. Wsparcie udzielane jest np. na przetwarzanie i konserwowanie różnych gatunków mięsa, produkcję wyrobów z mięsa w tym drobiowego. Można zająć się też przetwórstwem ziemniaków, produkcją soków, przetwarzaniem owoców i warzyw. Do wyboru jest także produkcja olejów, przetwórstwo mleka i wyrób serów, wytwarzanie produktów zbożowych, skrobii, artykułów spożywczych, alkoholi i wiele innych. Znajdą tu coś dla siebie producenci lnu i konopii, roślin uprawianych na cele energetyczne, czy podmioty świadczące usługi w zakresie przechowywania i magazynowania produktów rolnych. Szczegółowe informacje o katalogu można uzyskać pod adresem https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-42-wsparcie-inwestycji-w-przetwarzanie-produktow-rolnych-obrot-nimi-lub-ich-rozwoj.html

Rolnicy zainteresowani programem „małe przetwórstwo” wszystkie istotne informacje uzyskają w Oddziałach Regionalnych ARiMR, które będą przyjmowały wnioski na te działanie. Niektóre OR, jak np., Dolnośląski ODR już przeprowadziły szkolenia dla rolników a inne planują je przeprowadzić. To już najwyższy czas, aby chętni a także jeszcze niezdecydowani do uczestniczenia w poddziałaniu „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 skontaktowali się z najbliższym Oddziałem Regionalnym ARiMR. Trzeba mieć na uwadze, że nabór wniosków rozpoczyna się 31 stycznia i będzie trwał tylko do 31 marca.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.5 / 5. Liczba głosów 4

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *