Materiał siewny 2023. Co ważniejsze — cena czy jakość?

Materiał siewny 2023 do wiosennego wysiewu to decyzja, która zadecyduje o tym, czy uprawa przyniesie stosowne plony. Przypominamy, czym kierować się przy jego wyborze.

Materiał siewny 2023 powinien spełniać określone wymagania. Czy warto kierować się tylko ceną, czy jednak lepiej skupić się na jakości? To trudne pytanie. Najlepiej by wysoka jakość szła w parze z dobrą ceną. Najlepiej by nasiona do siewu ze sprawdzonego źródła, były dobrze wykształcone i miały znaną siłę kiełkowania.

Jakie wymagania powinien spełniać materiał siewny 2023?

By materiał siewny spełniał wymagania, najlepiej zakupić go w specjalistycznych firmach hodowlano-nasiennych, które oferują nasiona kwalifikowane. Ich produkcję nadzoruje Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Wybierając materiał kwalifikowany, trzeba wziąć pod uwagę główne korzyści wynikające z zastosowania, takie jak wydajność, opłacalność upraw czy wyższa zdolność kiełkowania. Dodatkowo kwalifikowany materiał siewny pozwala na uzyskanie określonych dopłat.

Po wyborze odpowiedniej odmiany i źródła, z jakiego będzie pozyskana, warto jednak sprawdzić, czy materiał siewny odmian roślin rolniczych znajduje się w Krajowym Rejestrze, Wspólnotowym Katalogu odmian lub innym oficjalnym rejestrze. A to dlatego, że zgodnie z przepisami o nasiennictwie, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej tylko taki materiał siewny 2023 może znajdować się w obrocie handlowym.

O czym warto pamiętać kupując materiał siewny w 2023?

Materiał siewny 2023 musi pochodzić od podmiotów wpisanych do ewidencji prowadzonych przez PIORiN i znajdować się wyłącznie w zamkniętym i zaplombowanym opakowaniu. Ponadto powinien być on trwale zabezpieczony w etykietę nasienną. Potwierdza ona, że materiał poddano ocenie urzędowej lub ocenie pod urzędowym nadzorem. Ponadto daje gwarancję, że spełnia on wymagania jakościowe dla danej kategorii i stopnia kwalifikacji.

Etykiety mają różne kolory i rozmiary w zależności od tego, jakich kategorii stopni kwalifikacji materiału siewnego oraz rodzajów materiału siewnego dotyczą. Ponadto niektóre gatunki roślin rolniczych wymagają zaopatrzenia w paszport roślin.

Jeżeli na etykiecie jest informacja o użyciu zaprawy nasiennej, to należy zwrócić uwagę na to, czy zastosowany do zaprawienia preparat dopuszczono do obrotu i stosowania w Polsce.

Poza tym warto zażądać dokumentu sprzedaży, w którym powinny znaleźć się następujące dane: nazwa gatunku i odmiany, kategoria lub stopień kwalifikacji. Muszą one także zawierać numer partii.

Jakie korzyści daje kupowanie kwalifikowanego materiału siewnego?

Kwalifikowalny materiał siewny 2023 zapewnia powtarzalność parametrów plonu. Ponadto jest on wolny od przetrwalników patogenów. Ale może się zdarzyć, że pomimo zachowania zasad kupna jakość materiału budzi zastrzeżenia. Wówczas kupiec ma prawo do reklamacji. Składa ją u podmiotu, od którego ten materiał nabył. Jednakże kupiec musi spełnić kilka warunków.

Postępowanie po zakupie materiału siewnego

  • Najważniejsze jest zachowanie dowodu zakupu materiału siewnego (takiego jak faktura) i etykiety nasiennej.
  • Ponadto po otwarciu opakowania z materiałem siewnym kupiec powinien go wizualnie ocenić pod kątem jego jednorodności i tożsamości gatunkowej.
  • Poza tym należy zwrócić uwagę na obecność nasion innych gatunków, obecności zanieczyszczeń lub uszkodzeń.
  • Warto sprawdzić jakość zaprawienia.
  • Jeżeli po otwarciu opakowania stwierdziliśmy wady materiału, to nie należy otwierać kolejnych opakowań. Dzięki temu łatwej będzie pobrać próby do kontroli przed wykonaniem kontroli materiału.
  • O stwierdzeniu wadliwego materiału siewnego należy poinformować wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa.

Reasumując, właściwy materiał siewny 2023 będzie miał znaczenie szczególnie teraz. Wysokie ceny nawozów czy innych środków produkcji skłaniają do poszukiwania innych sposobów na utrzymanie poziomu produkcji. A jednym z nich jest używanie odpowiednich odmian wysianych z dobrej jakości nasion.

Czytaj również: Ceny produktów rolnych w styczniu 2023 r.

Źródło: PIORiN

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.7 / 5. Liczba głosów 3

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *