Archiwum

Pasze GMO żywienie krów

Cows in a farm. Dairy cows

6 lutego 2018

02

19 stycznia 2018

03

Konferencje Josera dla mleczarzy

Konferencje Josera dla mleczarzy

16 stycznia 2018

04

cielęta

Jednym z powodów zachorowań cieląt jest niedostateczne dostarczenie immunoglobulin cielętom

3 stycznia 2018

05

Kukurydza musi być dobrze ubita

Każda warstwa kukurydzy musi być odpowiednio ubita inaczej wnętrze pryzmy będzie pleśniało

18 grudnia 2017

06

kiszonka z kukurydzy musi mieć odpowiednią temperaturę

O kiszonkę z kukurydzy trzeba zadbać już podczas uprawy, a potem w silosie

18 grudnia 2017

07

zdjęcie

Ziołowe dodatki paszowe składnikiem dawki pokarmowej.

12 grudnia 2017

1 2 3 4 100