Archiwum

przygotowywanie geokompozytów

Geokompozyty ułożone pod roślinami liniowo zapewniają wodę podczas suszy

24 kwietnia 2017

Podczas konferencji odbywały się liczne spotkania typu b2b

Konferencja Fresh Market to doskonała okazja do spotkań sieci handlowych z producentami

29 września 2016

Prezes grupy sadowniczej ‚Nasz Sad’ Dariusz Szymański wskazywał na ciągłą potrzebę podnoszenia jakości produkowanych owoców

Wielu gości targowych podkreślało także ważną rolę instytucji państwowych w pomocy sadownikom

29 września 2016

01

Konferencja Fresh Market i targi Fruit Expo to najlepsze forum do spotkania całego środowiska warzywno-owocowego

Podczas konferencji omawiane są najpilniejsze problemy naszych sadowników i plantatorów warzyw

29 września 2016

02

Drzewka owocowe wymagają solidnego dokarmiania przed zimą

Składniki pokarmowe są dostarczane zarówno doglebowo jak i dolistnie

8 września 2016

03

Przygotowanie sadów do zimy

Sady powinny być odpowiednio przygotowane do okresu zimowego tak by w następnym sezonie dobrze owocowały

8 września 2016

04

Komory chłodnicze powinny być na bieżąco kontrolowane zarówno przed jak i poz sezonie

Cały system chłodniczy w komorach przed sezonem musi być sprawny

30 sierpnia 2016

05

Owoce podczas sezonu przechowalniczego są narażone na atak chorób spowodowanych przez grzyby

O warunki wewnątrz pomieszczeń przechowalniczych trzeba zadbać przed początkiem sezonu

29 sierpnia 2016

06

Budowa i wyposażenie nowej chłodni to spory wydatek

Magazyn i chłodnię można zbudować i wyposażyć również sposobem bardziej ekonomicznym

29 sierpnia 2016

07

Podstawowymi czynnościami przygotowującymi magazyny do sezonu jest mycie i odkażanie ścian

Właściwe przygotowanie magazynu zapobiega rozwijaniu się chorób przechowalniczych

29 sierpnia 2016

1 2 3 6