Archiwum

rasy krów w Szwajcarii na diagramie

Dzisiaj w Szwajcarii główny udział procentowy mają rasy Simentali i Red Holstein

21 lipca 2017

Maksymalne sumy ubezpieczeń dla poszczególnych upraw rolnych (1)

Maksymalne sumy ubezpieczeń poszczególnych upraw znacząco się różnią.

20 lipca 2017

01

karmienie stada sianem lub sianokiszonką

Hodowcy karmią stada głównie paszami naturalnymi

20 lipca 2017

02

żywienie stada to spory koszt

Karmienie stada generuje spore wydatki z kieszeni hodowcy

20 lipca 2017

03

żywienie stada krów w przestronnych stodołach

Krowy są żywione najczęściej sianokiszonką, kiszonką z kukurydzy lub siana oraz innych dodatków uzupełniających

20 lipca 2017

04

hodowla stada krów w Alpach

Hodowla krów na zboczach gór jest bardzo pracochłonna

20 lipca 2017

05

Badania próbek gleby pozwalają na właściwą uprawę

Ważne jest dostarczenie glebie mikroelementów tak by drzewa dobrze się rozwijały i plonowały

18 lipca 2017

06

trzeba dbać o właściwy stan gleb w sadzie

Analizy chemiczne gleb i uzyskane w ten sposób określenie potrzeb nawozowych są niezbędne przed założeniem sadu

18 lipca 2017

07

analiza gleby w sadzie

Od właściwego pobrania próbek w sadzie zależy skuteczne nawożenie gleby

18 lipca 2017

1 2 3 43