Archiwum

System dostarczania wody musi być sprawny a woda czysta

Gdy woda jest słabej jakości lub jej brak zwierzęta szukają dostępu do niej poza systemem

14 czerwca 2017

Zwierzęta otrzymujące niedostateczną ilość wody spożywały o połowę mniej paszy niż osobniki, którym nie ograniczono dostępu do wody.

Zwierzęta nie mające dostępu do łatwego i wydajnego systemu wodnego wzrastają znacznie gorzej

14 czerwca 2017

Latem spożycie wody wyraźnie wzrasta.

Prosięta chętnie piją wodę, a to z kolei ułatwia im pobieranie większych ilości paszy

14 czerwca 2017

01

Dostęp do wody dobrej jakości gwarantuje udany chów

Brak wody wpływa negatywnie na wzrost, zdrowie i produkcyjność zwierzęcia oddziałując dużo bardziej na zwierzę niż brak paszy.

14 czerwca 2017

02

tucznik-kojec

Tuczników jest mniej, bo w związku z ASF dużo rolników zrezygnowało z produkcji. Wpływa to oczywiście na ceny w...

6 kwietnia 2017

03

6 kwietnia 2017

04

trzoda-chlewna

Nadzwyczajną pomocą finansową będzie objęty ubój 50 tys. zwierząt: świń i loch w związku z występowaniem ASF.

5 kwietnia 2017

05

tucznik-klips-oznaczenie

Pomoc będzie przysługiwała z tytułu uboju świń objętych kodem CN 0103 92 19 (tuczniki) oraz loch objętych kodem CN...

5 kwietnia 2017

06

5 kwietnia 2017

07

trzoda-chlewna-koryto

Ze względu na zawartość korzystnych frakcji włóknistych, suche wysłodki mogą być wykorzystywane do wzbogacenia dawek pokarmowych dla loch i...

4 kwietnia 2017

1 2 3 54