Archiwum

wsparcie ARiMR

Nie wszyscy producenci trzody chlewnej z terenów zagrożonych ASF mogą otrzymać wsparcie od ARiMR

13 lutego 2018

01

2

Ziarno kukurydzy często zawiera fuzariotoksyny wytwarzane przez grzyby z rodzaju Fusarium

3 stycznia 2018

02

1

Najbardziej narażone na destrukcyjne działanie mikotoksyn są wysokoproduktywne rasy i linie zwierząt.

3 stycznia 2018

04

2 stycznia 2018

1 2 3 63