Misecznik śliwowiec – lustracja i zwalczanie

Misecznik śliwowiec, znany także jako misecznik śliwowy, staje się coraz powszechniejszy w uprawach sadowniczych. Opanowuje głównie drzewa pestkowe, ale także niezwykle licznie zasiedla krzewy owocowe. Od kilku lat jest groźnym szkodnikiem borówki wysokiej (borówki amerykańskiej). Jak i kiedy z nim walczyć? Sprawdź!

Misecznik śliwowiec (Parthenolecanium corni Bouché) jest gatunkiem polifagicznym i występuje na wielu gatunkach roślin a wśród nich na drzewach owocowych takich jak śliwa, brzoskwinia, jabłoń, krzewach czarnej i czerwonej porzeczki, borówki wysokiej, winorośli, leszczyny. Spotkać go można również na rozlicznych gatunkach roślin ozdobnych, np. na berberysach, bukszpanie wieczniezielonym, azaliach.
Misecznik śliwowiec, jak i wszystkie występujące w Polsce gatunki należące do rodzimy misecznikowatych  są jednopokoleniowe.

Jak wygląda misecznik śliwowiec?

Osiągająca stadium dorosłe samica wytwarza miseczkę, która stanowi dla niej i dla złożonych przez nią jaj osłonę. Sztywna, chitynowa miseczka chroni przed zagrożeniem rożnymi czynnikami zewnętrznymi, w tym przed pasożytami i drapieżcami, a także przed środkami ochrony roślin. Powoduje to, że zwalczanie tych szkodników jest utrudnione i skuteczne jedynie w okresie migracji larw.

Podobnie, jak inne gatunki czerwców, misecznik śliwowiec charakteryzuje się silnym dymorfizmem płciowym. Samica misecznika śliwowca

misecznik śliwowiec - larwy

Misecznik śliwowiec – larwy

fot. Wojciech Warabieda

jest bezskrzydła. Jej strona grzbietowa jest twarda, wypukła, brązowa, o długości 3–6 mm. Samiec jest uskrzydlony, o długości ciała 2,4 mm, jasnobrązowy. Jajo ma długość 0,25–0,35 mm. Larwa I stadium jest początkowo zielonkawobiała. Larwa II stadium jest brązowawa, o długości 1,5–2 mm.

Rozwój misecznika śliwowego

W większości przypadków miseczniki zimują w postaci larw. Larwy II stadium zimują w spękaniach kory. Wiosną po ociepleniu, najczęściej w marcu larwy migrują i rozpoczynają żerowanie na pędach. W kwietniu następuje różnicowanie samic i samców. W tym czasie samice znacznie powiększają swoje rozmiary, a na powierzchni ich ciała tworzy się tak zwany płaszcz skórny. Samice dojrzewają najczęściej w II połowie maja i osadzają się na korze pędów oraz pni. Każda zapłodniona samica składa pod owalną tarczkę jaja w liczbie 600–1000 sztuk. Larwy wylęgają się na ogół w II połowie czerwca i w lipcu, wychodzą spod ciała samicy i zasiedlają dolną stronę liści, gdzie żerują wysysając soki. Larwy II stadium pojawiają się w sierpniu i wrześniu i stopniowo migrują z liści w poszukiwaniu kryjówek zimowych. Czerwiec ten jest szczególnie groźny dla młodych drzew i krzewów.

Szkodliwość misecznika śliwowca

Szkodliwość wynika z faktu, że wiosną, larwy II stadium wysysają soki z tkanek rośliny powodując zamieranie kory i łyka. W lecie z kolei, larwy I stadium wysysają soki z liści powodując ich żółknięcie. W konsekwencji prowadzi to do ograniczenia procesów fotosyntezy, osłabia rośliny, zmniejsza wzrost, plonowanie a także mrozoodporność. Ponadto, w przypadku licznego występowania, na wydalanej przez młode samice rosie miodowej rozwijają się grzyby sadzakowe, co dodatkowo utrudnia fotosyntezę, a w okresie późniejszym powoduje zanieczyszczanie owoców, zmniejszając ich wartość handlową.

Misecznik śliwowiec lustracje

Misecznik śliwowiec - lustracja

Lustracje misecznika śliwowca na śliwie

Pierwszą lustrację drzew owocowych, w celu określenia liczebności zimujących larw misecznika śliwowca, należy przeprowadzić wczesną wiosną począwszy od fazy nabrzmiewania pąków. Zaleca się z 20 drzew/krzewów pobrać po 5 fragmentów gałęzi o długości ok. 30 cm i policzyć, najlepiej pod binokularem, larwy misecznika. Próg zagrożenia to średnio 30 larw na 1 odcinek gałęzi długości 30 cm. Próg ten opracowano dla śliwy, ale w pewnym stopniu można go ekstrapolować na inne gatunki drzew lub krzewów owocowych.

Drugi ważny terminem lustracji przypada na okres, gdy pojawiają się larwy I stadium nowego pokolenia i przechodzą na liście, co na ogół ma miejsce w czerwcu–lipcu. Obecność dużej liczby larw wskazuje na konieczność wykonania zabiegu. Próg zagrożenia dla tego terminu nie został jak dotąd opracowany.

Misecznik śliwowy zwalczanie

Na śliwach: wiosną, od fazy pękania pąków do fazy zielonego pąka kwiatowego, należy zwalczać zimujące larwy. Można stosować środki

Misecznik śliwowiec - zwalczanie

Zwalczanie misecznika śliwowca na śliwie

zawierające olej parafinowy i inne preparaty wspomagające ochronę, np. zawierające olej rydzowy, związki silikonowe. Z uwagi na możliwość wystąpienia fitotoksyczności, preparaty silikonowe stosować należy zgodnie z zapisami w etykiecie. Warto zauważyć, że wyżej wymienione preparaty, mogą być stosowane w tym czasie również do zwalczaniu przędziorka owocowca.

W fazie od zielonego pąka do białego pąka śliwy można stosować insektycydy zawierające acetamipryd.

Kolejnym terminem zwalczania jest okres migracji larw I stadium, co najczęściej ma miejsce w czerwcu lub lipcu. W tym czasie można zastosować spirotetramat oraz preparaty zawierające olej rydzowy i związki silikonowe.

Obserwacje dotyczące okresów występowania misecznika śliwowca i jego roślin żywicielskich wykonano w ramach zadania celowego 6.2 „Opracowanie i aktualizacja programów integrowanej ochrony roślin uprawnych finansowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 3.5 / 5. Liczba głosów 13

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Prezentowane informacje w zakresie środków ochrony roślin zawarte w serwisie www.agrofakt.pl nie zawierają pełnej treści etykiet-instrukcji stosowania. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *