Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze – nauka, zabawa, sport

Download PDF

Hołdując staremu powiedzeniu: „Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz” Ochotnicza Straż Pożarna podjęła ważną misję organizując Dziecięce Drużyny Pożarnicze. Ta organizacja dla najmłodszych jest swoistym „przedszkolem” dla ochotników zasilających Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze a w dalszej kolejności OSP.

Liczba OSP w kraju przekracza 16400 jednostek a liczba członków stowarzyszenia wynosi 678 tys. Pierwszym krokiem do kariery strażaka są Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, których członkowie liczą 87000 a wśród nich jest prawie 27 tys. dziewcząt.

Co sprawia, że dzieci i młodzież tak chętnie wstępują w szeregi OSP?

Prawda jest taka, że Ochotnicza Straż Pożarna na wsi jeszcze do niedawna była jedynym ośrodkiem, w którym rozwijało się życie towarzysko-kulturalne. Gdzie zorganizować zabawę, spotkanie z pisarzem, występy artystyczne, wesele? Oczywiście w remizie strażackiej, o której w niejednej wsi krążą legendy. Chcąc nie chcąc remiza OSP była i nadal bywa centrum życia społecznego wsi, oprócz kościoła oczywiście. Do zadań OSP i jej młodzieżowego zaplecza, oprócz działania na rzecz ochrony przeciwpożarowej, należy prowadzenie szerokiej aktywności edukacyjnej, wychowawczej i kulturalnej.

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze

MDP powołuje Ochotnicza Straż Pożarna podejmując w tym celu stosowną uchwałę. Celem jest zainteresowanie młodzieży działalnością społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowanie jej do służby w szeregach OSP. Członkami MDP mogą być dziewczęta i chłopcy w wieku do 18 lat.

Teresa Tiszbierek, Wiceprezes Zarządu Głównego Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej informuje, że – każda OSP musi działać zgodnie z prawem w oparciu o własny Statut zarejestrowany w sądzie. Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi działania strażaków ochotników są: Ustawa o stowarzyszeniach i Ustawa o ochronie przeciwpożarowej.

Tak jak w każdej organizacji, młodzież z MDP ma do wykonania określone zadania. Należą do nich, m.in. udział w zapobieganiu pożarom poprzez uświadamianie otoczeniu celowości przestrzegania przepisów p.poż. Członkowie MDP systematycznie podnoszą swoją wiedzę i umiejętności w dziedzinie ochrony p.poż. Młodzi ochotnicy organizują działalność kulturalno-oświatową w swoim środowisku, rozwijają sprawność fizyczną uprawiając różne rodzaje sportu. Młodzież prowadzi również w ramach swoich obowiązków działalność wolontariacką.

2012 Zawody Krajowe MDP Opole (fot. Archiwum ZG ZOSP RP)
11
2012 Zawody Krajowe MDP Opole (fot. Archiwum ZG ZOSP RP) 2012 Zawody Krajowe MDP Opole2(fot. Archiwum ZG ZOSP RP) 2015 Pielgrzymka1(fot. Archiwum ZG ZOSP RP) 2016 Jubileusz OSP (fot. Archiwum ZG ZOSP RP) 2016 Jubileusze OSP1 (1)(fot. Archiwum ZG ZOSP RP)

Ślubuję

ze wszystkich sił służyć naszej Ojczyźnie Rzeczypospolitej Polskiej ofiarną pracą w szeregach Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, przyczyniać się do ochrony życia i mienia jej Obywateli oraz ich dorobku kulturalnego i materialnego przed pożarami i innymi klęskami żywiołowymi. Ślubuję przestrzegać postanowień Statutu OSP i Regulaminu Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, pogłębiać wiedzę pożarniczą, postępować uczciwie, wykonywać sumiennie polecenia przełożonych i być wzorem w przestrzeganiu zasad ochrony przeciwpożarowej.

To tekst ślubowania, który młodzi kandydaci na ochotników składają w trakcie uroczystości przyjęcia do MDM. Brzmi poważnie, ale Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze zapewniają nie tylko przyjemne spędzanie czasu. Adepci sztuki pożarniczej poświęcają również czas na naukę, ćwiczenia sportowe, udział w zawodach i testach sprawnościowych.

Zanim kandydat do MDM złoży ślubowanie…

Celem kształcenia jest przygotowanie członków MDP do pracy społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ewentualnej służby w szeregach OSP. Program ma za zadanie kształcenie młodzieży w kierunku szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze przyjmują członków, którzy spełniają określone kryteria. Kandydat musi mieć ukończone 10 lat, ale nie więcej niż 18 oraz złożyć na ręce dowódcy wypełnione przez rodziców oświadczenie. Warunkiem przyjęcia w szeregi MDP jest złożenie Oświadczenia-Deklaracji CzłonkowskiejKwestionariuszem Informacyjnym i zdjęciem. To jednak nie wszystko! Kandydat musi zaliczyć zadania Próby Kandydackiej i złożyć ślubowanie. Po spełnieniu tych warunków Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze przyjmują nowych członków wydając im legitymacje.

Mamo, zapiszmy się do OSP

– Związek OSP nastawił się na pracę z dziećmi. Od 3-4 lat powstają Dziecięce Drużyny Pożarnicze, w których uczestniczą dzieci już w wieku 4 lat. Otwieramy się na pracę z dziećmi chcąc jednocześnie zwrócić uwagę rodziców na to, jak ich pociechy spędzają wolny czas. Nasza propozycja jest skierowana również do dorosłych, proponujemy im rodzinne członkostwo w DDP. Chcemy zachęcić rodziny do udziału w zawodach i wspólnej pracy. W zeszłym roku po raz pierwszy zorganizowana została Ogólnopolska Olimpiada Dziecięcych Drużyn Pożarniczych, co jest namacalnym efektem pracy OSP z najmłodszymi – mówi Teresa Tiszbierek, Wiceprezes Zarządu Głównego OSP RP.

Co ma wspólnego OSP z WOŚP?

Ochotnicza Straż Pożarna, w tym Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze współdziałają z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. W październiku 2017 r. została podpisana współpraca między WOŚP i OSP . Wśród wielu projektów na szczególną uwagę zasługują Ogólnopolski Program Nauki Pierwszej Pomocy „Ratujemy i Uczymy Ratować” oraz Ogólnopolską akcję informacyjno-edukacyjną „Bezpieczne wakacje” i „Bezpieczne wakacje z OSP”. WOŚP przekazała ochotnikom m.in. torby medyczne, fantomy, deski ortopedyczne, defibrylatory i inny cenny sprzęt. – OSP przeprowadza szkolenia z pierwszej pomocy w szkołach małych miejscowości i wsi – mówi Teresa Tiszbierek –  członkowie OSP starają się dzielić fachową wiedzą z dziećmi ucząc ich pierwszej pomocy od momentu alarmowania, obserwacji osoby poszkodowanej aż do podstaw restytucji. Chodzi o to, aby dzieci wyrobiły w sobie pewne nawyki i umiały je stosować teraz i w dorosłym życiu.  Zarówno OSP  jak i Młodzieżowe Drużyny Ratownicze nie pozwalają się nudzić swoim członkom. Zawody, ćwiczenia, akcje – człowiek pędzi „jak do pożaru”. I jak tu nie zostać strażakiem?

Kampania społeczna „Czad i Ogień. Obudź czujność”

Kampania społeczna Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze

Kampania społeczna

Kampania społeczna Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze

Kampania społeczna

 

 

 

 

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 3 / 5. Liczba głosów 2

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o