Modernizacja gospodarstw rolnych ARiMR 2022 – dla kogo wyższe limity?

Modernizacja gospodarstw rolnych to program realizowany przez ARiMR cieszący się niemałym zainteresowaniem wśród rolników. Osoby które złożyły już wniosek albo podpisały umowę o przyznanie pomocy zapewne ucieszy fakt zwiększenia limitu. Dzięki czemu producenci otrzymają wyższe dofinansowanie, niż wcześniej zakładali. 

W dniu 17 grudnia 2022 r. weszły w życie przepisy dzięki którym będzie możliwe zwiększenie limitu pomocy finansowej udzielonej przez ARiMR w programie ,,Modernizacja gospodarstw rolnych”. Mowa tutaj o zmienionym rozporządzeniu MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy z tego programu. Zmienione przepisy pozwalają na zwiększenie limitu dofinansowania dla jednego rolnika, jak i na jedno gospodarstwo.

Modernizacja gospodarstw rolnych ARiMR 2022 – wyższe kwoty

Jak podaje ARiMR rolnicy będą mogli otrzymać pomoc finansową na operacje typu ,,Modernizacja gospodarstw rolnych” w wysokości takiej jak:

  • 1 mln zł – jeżeli operacja realizowana jest w ramach obszaru A (rozwój produkcji prosiąt),
  • 600 tys. zł – w przypadku gdy operacja dotyczy obszarów B-D (B – rozwój produkcji mleka krowiego, C – rozwój produkcji bydła mięsnego, D – racjonalizacja technologii produkcji, wprowadzenie innowacji, zmiana profilu produkcji, zwiększenie skali produkcji, poprawa jakości produkcji, albo zwiększenie wartości dodanej produktu).

Warto jednak podkreślić, że na inwestycje niezwiązane bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich. Jak również adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie lub z budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, gdzie odbywa się produkcja zwierzęca kwota wsparcia nie może być wyższa, niż 250 tys. zł.

Kto może skorzystać z programu ,,Modernizacja gospodarstw rolnych”w ARiMR?

Wyższe limity wsparcia w dofinansowaniu w ramach ,,Modernizacji gospodarstw rolnych” nie będą jednak dotyczyć wszystkich. Jak informuje ARiMR z wyższych limitów wsparcia mogą skorzystać przede wszystkim:

  • rolnicy, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie podczas trwającego naboru w 2022 r., które nie zostały rozpatrzone. To znaczy, że nie doszło jeszcze do zawarcia umowy o przyznaniu pomocy;
  • producenci, którzy przed dniem wejścia w życie rozporządzenia MRiRW zawarli umowę o przyznaniu wsparcia, ale nie otrzymali jeszcze płatności końcowej.

Modernizacja gospodarstw rolnych ARiMR – wyższy limit po złożeniu wniosku

Kolejną ważną informacją dla rolników jest konieczność złożenia wniosku o zmianę umowy w terminach takich jak:

  • 2 miesiące od dnia wejścia w życie rozporządzenia – jeżeli rolnicy złożyli wnioski o płatność końcową przed dniem wejścia w życie rozporządzenia i nie otrzymali płatności końcowej,
  • najpóźniej w dniu złożenia wniosku o płatność pośrednią, albo wniosku o płatność końcową – w pozostałych przypadkach.

W sytuacji niezłożenia takiego wniosku, albo złożenia go w terminie innym niż wskazany powyżej Agencja rozpatrzy wniosek o płatność zgodnie z postanowieniami zawartej umowy – dodaje ARiMR.

Czytaj również: Ruszyła wypłata pomocy suszowej 2022 – mniej pieniędzy dla rolników?

Źródło: ARiMR; MRiRW

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.7 / 5. Liczba głosów 7

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Jak zmodernizować opryskiwacz?Zobacz Stary opryskiwacz z GPS

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *