Trwa nabór wniosków na Modernizację gospodarstw rolnych!

Trwa nabór wniosków o pomoc w ramach działania Modernizacja gospodarstw rolnych. Warto złożyć wniosek i uzyskać pomoc finansową na inwestycje. ARiMR zapowiada, że dla wszystkich starczy  pieniędzy. Kiedy i jak duże pieniądze trafią do rolników z obecnego naboru?

Z Tomaszem Nowakowskim, p.o. zastępcy prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) dla agrofaktu rozmawiała Ewa Ploplis.

Warto złożyć wniosek

W ramach aktualnego naboru wniosków pt. Modernizacja gospodarstw rolnych (który zapowiadaliśmy na stronach agroFaktu) o pomoc mogą starać się producenci trzody chlewnej, mleka i bydła mięsnego. Jest o co się starać. Na dofinansowanie inwestycji w tych działach produkcji rolnej do wykorzystania pozostaje jeszcze ponad 3,8 mld zł w ARiMR. Najwięcej środków, bo aż 3,3 mld zł, jest na inwestycje związane z rozwojem produkcji mleka krowiego. 200 mln zł jest na rozwój produkcji prosiąt. 300 mln zł na rozwój produkcji bydła mięsnego.

modernizacja gospodarstw rolnych

Małgorzata Niemiec, dyrektor Departamentu Działań Inwestycyjnych ARiMR.

fot. Ewa Ploplis

Jest to już czwarty tego typu nabór wniosków prowadzony przez ARiMR. W poprzednich trzech rolnicy złożyli łącznie ponad 4,7 tys. wniosków na łączną kwotę pomocy 1,9 mld zł. Warto złożyć wniosek ponieważ, jak zapowiada ARiMR, każdy, kto złoży  poprawnie wypełnione dokumenty i spełni kryteria naboru ma realną szansę żeby otrzymać dofinansowanie.

Uwzględniając środki przeznaczone na obecny nabór można więc spodziewać się, że  wsparciem zostaną objęte wszystkie złożone wnioski, spełniające warunki przyznania pomocy – mówi w rozmowie dla agroFaktu Małgorzata Niemiec, dyrektor Departamentu Działań Inwestycyjnych ARiMR.

Jak dużą pomoc można otrzymać?

Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu. Na inwestycje związane z produkcją prosiąt można otrzymać 900 tys. zł. Na inwestycje dotyczące produkcji mleka krowiego i produkcji bydła mięsnego 500 tys. – mówi dyrektor M. Niemiec z ARiMR. Wsparcie ma formę refundacji części kosztów inwestycji. Podstawowy poziom dofinansowania wynosi do 50% kosztów kwalifikowalnych. W przypadku inwestycji realizowanych przez młodych rolników i inwestycji zbiorowych realizowanych przez osoby wspólnie wnioskujące do 60% zakwalifikowanych kosztów. Należy pamiętać, iż poziom wsparcia nie może wynieść mniej niż 30% kosztów kwalifikowanych – dodaje dyrektor.

Na jakie inwestycje można uzyskać pomoc w ramach  naboru Modernizacja gospodarstw rolnych?

Generalnie w tym mechanizmie wsparcia można realizować zarówno inwestycje związane z zakupem nowych maszyn i urządzeń rolniczych, wyposażenia do produkcji rolnej, jak również związane z budową, przebudową, remontem połączonym z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej – mówi dyrektor M. Niemiec z ARiMR.

Kiedy rolnicy otrzymają pieniądze?

Zarówno wiceprezes jak i dyrektor ARiMR podkreślają, że tryb wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy określa umowa, zawarta pomiędzy agencją a rolnikiem. Pieniądze  będą  wypłacane na wniosek o płatność, po zrealizowaniu inwestycji lub jej etapu, w tym rolnik poniósł koszty określone w umowie z ARiMR.

W celu uzyskania refundacji poniesionych kosztów należy złożyć wniosek

W celu uzyskania refundacji poniesionych kosztów należy złożyć wniosek o płatność, w terminach określonych w umowie. Agencja rozpatruje wniosek o płatność w terminie 3 miesięcy od dnia jego złożenia. Wypłata środków dokonywana jest niezwłocznie po pozytywnym  rozpatrzeniu  złożonego wniosku o płatność – mówi dyrektor M. Niemiec z ARiMR.

Można otrzymać zaliczkę na realizację inwestycji

Istnieje także możliwość uzyskania zaliczki na sfinansowanie części kosztów realizacji inwestycji.

–  Kwota zaliczki nie może przekroczyć 50% kwoty pomocy związanej z tą inwestycją. Wypłacenie zaliczki podlega ustanowieniu zabezpieczenia odpowiadającemu 100 % kwoty zaliczki. Formą zabezpieczenia udzielonej zaliczki może być: poręczenie bankowe, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, weksel z poręczeniem wekslowym banku – mówi dyrektor Niemiec z ARiMR.

Jak zwiększyć szansę na otrzymanie dofinansowania?

Dyrektor Niemiec podkreśla, że przed przygotowaniem wniosku o przyznanie pomocy rolnik powinien zapoznać się ze wszystkimi warunkami, na jakich jest ona udzielana. W tym celu jest zalecane dokładne zapoznanie się z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu Modernizacja gospodarstw rolnych w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Prawidłowe wypełnienie wniosku w istotny sposób wpływa na czas i wynik jego weryfikacji i wypłatę środków

Przygotowując dokumenty aplikacyjne wnioskodawca powinien postępować zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie pomocy. Składając wniosek o przyznanie pomocy należy upewnić się, czy: wypełnione zostały wszystkie wymagane pozycje wniosku, w szczególności pozycja Numer identyfikacyjny. Trzeba także dokładnie sprawdzić, czy załączono wymagane załączniki. W szczególności Wniosek o wpis do ewidencji producentów, który jest niezbędny do przeprowadzenia wstępnej weryfikacji spełniania podstawowych wymogów formalnych, wskazany m.in. w części wniosku poświęconej załącznikom. – wyjaśnia dyrektor Niemiec. Dodaje, że prawidłowe wypełnienie wniosku o przyznanie pomocy w istotny sposób wpływa na czas i wynik jego weryfikacji, w tym na ustalenie spełnienia kryteriów dostępu do pomocy.

 

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Prosimy wypełnij ankietęZobacz tylko 1 minuta
Z forum
wojtal24
czareczek85 napisał: Nie wiem ile w tym prawdy ale limit pieniędzy starcza na wnioski z punktacją minimalną 4.6969. Na pozostałe brak funduszy na chwilę obecną Dnia 22.09.20... zobacz więcej »
michal_19
Skąd takie informacje masz? Ta pula pieniędzy to chyba jakaś tajemnica nigdzie nic nie jest napisane ile jest przeznaczone. zobacz więcej »
czareczek85
Myślę że miejsca między 3000 a 4000 może zobacz więcej »

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *