Od kiedy można składać wnioski na „Małe przetwórstwo”?

We wrześniu ruszają nabory na Przetwórstwo i marketing produktów rolnych. Kogo to działanie dotyczy i jakie warunki należy spełnić aby otrzymać wsparcie?

Przetwórstwo i marketing produktów rolnych

W ramach Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój rusza nabór na Przetwórstwo i marketing produktów rolnych. W porównaniu  z PROW 2007–2013 nastąpiła jedna zasadnicza zmiana. Teraz umożliwiono start rolnikom z małym przetwórstwem. Poprzedni, czyli pierwszy nabór wniosków z PROW 2017–2014, odbył się w grudniu ub. r. i cieszył się ogromnym zainteresowaniem, o czym już informowaliśmy.

– W dniach 29 września – 28 października 2016 r. wnioski mogą składać rolnicy, domownicy bądź małżonkowie rolników, podlegających ubezpieczeniu  społecznemu rolników w pełnym zakresie – podaje ARiMR.

Nabór wniosków na małe przetwórstwo od 29 września do 28 października 2016 r.

Istota dotacji

Wnioskodawca będzie zobowiązany by:

 1. Prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych (dopiero po podpisaniu z Agencją umowy o przyznaniu pomocy).
 2. Mieć biznesplan.
 3. Podpisać deklarację obowiązku udokumentowania usług rolniczych.

Utworzenie swojej firmy wiąże się z reklamą, marketingiem i wreszcie sprzedażą. Produkt, receptura, pomysł na przetworzenie pozwoli na ominięcie pośredników (np. hurtownie, zakłady przetwórstwa). Obowiązkowe będzie dostosowanie pomieszczenia, gdzie przetwórstwo ma się odbywać wg wymagań sanepidu. Koordynacja wszystkich tych działań, może przynieść wymierne, nie tylko finansowe, efekty.

małe przetwóstwo

Wsparcie obejmuje m.in. minipiekarnie.

– Warto mniejszym gospodarstwom sięgnąć po dotacje. One są mało konkurencyjne wobec wysokotowarowych gospodarstw. Trudno się im utrzymać na rynku. Trzeba produkować proekologicznie. Jest zainteresowanie produktami prosto od rolnika. Znam sytuację na rynku rolnym, wiem jak trudno sprzedać. Sam mam krowy mleczne, zboże, ziemniaki i rzepak. Zboże udało mi się sprzedać indywidualnemu odbiorcy, ale ogólnie jest trudno a i ceny są niskie – mówi Jacek Pezda ze wsi Wilkowice. – U nas w gminie zostało tylko kilka gospodarstw. Produkowanie w rolnictwie to duże koszty. Plony z ha wynoszą u nas 4–5 t. Wsparcie przetwórstwa jest szansą dla małych gospodarstw. Jestem starym rolnikiem i te dotacje już nie dla mnie, ale dla młodych, tak – dodaje Jacek Pezda.

Warunkiem uzyskania pomocy finansowej będzie rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych.

Maksimum wsparcia (w całym okresie realizacji PROW 2014–2020) to 300 tys. zł. Zaś minimum to 10 tys. zł. Maksymalny zwrot wynosi 50% kosztów, czyli można zaplanować inwestycję na poziomie 600 tys. zł. Refundowane są koszty poniesione przez beneficjenta na realizację inwestycji. Należy podkreślić, że z puli inwestycji, które można realizować z zakontraktowanych funduszy został wykluczony zakup środków transportu, używanych maszyn, urządzeń lub sprzętu. Nie otrzymają dotacji ci, którzy uzyskali pomoc z Modernizacji w roku 2007–2013 na maszyny, na które wówczas otrzymali z dotacji.

małe przetwóstwo

Dotację można zainwestować również w produkcję soków.

Przykłady inwestycji: produkcja wędlin, serów, soków, marmolad; minipiekarnie, chłodnie i magazyny; przetwórstwo ziemniaków, jaj, miodu, lnu i konopi, roślin oleistych, wysokobiałkowych; przetwarzanie produktów rolnych na cele energetyczne; zamrażanie produktów rolnych. Dobrze jest się zapoznać z wykazem wykonywanych rodzajów działalności gospodarczej.

– Wsparciem objęte zostały następujące sektory przetwórstwa: mleka, mięsa, owoców i warzyw, zbóż, ziemniaków a także jaj, miodu, lnu i konopi oraz roślin oleistych i wysokobiałkowych – podaje ARiMR.

Agencja rozpatruje wniosek w terminie 10 miesięcy od dnia ogłoszenia informacji o kolejności przysługiwania pomocy.

Ile należy zebrać punktów?

Kryteria premiują m.in. młodych rolników, przetwarzanie produktów rolnych pochodzących bezpośrednio od producentów ekologicznych, uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości, innowacyjność operacji.

Punktowanie kryteriów wygląda następująco:

 1. Złożenie wniosku przez osobę, która w dniu złożenia dokumentów ma nie więcej niż 40 lat – 3 punkty.
 2. Innowacyjność operacji – 5 punktów.
 3. Wpływ na ochronę środowiska lub przeciwdziałanie zmianom klimatu – 5 punktów.
 4. Uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości w zakresie objętym operacją – 3 punkty.
 5. Przetwarzanie produktów rolnych pochodzących bezpośrednio od producentów ekologicznych w wysokości co najmniej 10% całkowitej ilości surowca niezbędnego do produkcji – po zakończeniu operacji – 5 punktów.
 6. Realizację operacji w gminach o wysokim bezrobociu (maksymalnie) – 4 punkty.
 7. Realizację operacji w sektorach: mleka, mięsa, owoców i warzyw oraz zbóż –2 punkty.
małe przetwórstwo

Wsparcie obejmuje również produkcję miodu.

Suma uzyskanych punktów zdecyduje o kolejności udzielania pomocy. Minimalna liczba punktów wynosi 6,5. Agencja rozpatruje wniosek w terminie 10 miesięcy od dnia ogłoszenia informacji o kolejności przysługiwania pomocy.

Ważne!

 • Pomoc nie ogranicza się jedynie do samego przetwórstwa. Dofinansowanie można uzyskać również na wprowadzenie produktów do obrotu, zarówno w zakresie hurtowym jak i detalicznym.
 • W tym programie nie ma ograniczeń co do lokalizacji inwestycji, czyli  mogą to być małe lub duże miejscowości,  co szczególnie w przypadku przetwórstwa ma ogromne znaczenie.
 • Nie ma konieczności tworzenia dodatkowych miejsc pracy.
 • Ubezpieczenie leasingu nie kwalifikuje się do zwrotu.
 • Pieniędzy z tego działania nie dostanie się na produkcję napojów winopodobnych  i winopochodnych, na ubój zwierząt w dużej skali.

Przypominamy:

Małe gospodarstwo to takie, którego wielkość ekonomiczna jest mniejsza niż 10 tys. euro. Wielkość ekonomiczna to średni dochód z hektara danej uprawy (wyjątek: grzyby jadalne –100 m²), lub sztuki zwierzęcia hodowlanego (wyjątek: drób – 100 szt., pszczoły – 1 pień pszczeli) w ostatnich 5 latach razy ilość hektarów lub sztuk zwierząt.

Przeczytaj również:

 1. Przetwórstwo i marketing: kiedy rozpoczyna się nabór?

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Udowodnione wyższe plony!Kup teraz Inwestuj w plon

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *