Muzeum Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
fot. MNRiPRS w Szreniawie

Muzeum Rolnictwa w Szreniawie łączy w swojej ofercie wartości poznawcze i rekreacyjne. Zgromadzone w nim zbiory dają świadectwo pochodzenia i powstawania żywności a także innych dóbr pochodzących z surowców rolniczych i naturalnych.

Lokomobile parowe

15

Lokomobile parowe Samoloty rolnicze Tarpan Transport wiejski Wozy wyjazdowe

Muzeum Rolnictwa w Szreniawie jest jedną z niewielu placówek muzealnych w kraju, której zbiory prezentują historię wsi i przemysłu rolno-spożywczego. Podejmowane przez pracowników działania skupiające się na „ożywianiu” obiektów oraz osadzaniu ich w naturalnym kontekście wpisują się świetnie w akcję zainicjowaną przez Izby Rolnicze mającą „przypomnieć”, jaką rolę odgrywa wieś i na czym polega tam praca. O problemach rolników pisaliśmy między innymi w artykule Zakłócanie spokoju na wsi przez rolnika?! To nie żart, lecz ponura rzeczywistość.

Muzeum interaktywne

Założenie, że zwiedzający w pełni zrozumie, czym jest dany obiekt, kiedy „przemówi on do niego” w konkretnym zastosowaniu jest godnym polecenia pomysłem. Służy temu interaktywność ekspozycji oraz pokazy muzealne. Działania te pogłębiają atrakcyjność przekazu i pozwalają uświadomić, zwłaszcza młodemu odbiorcy, dawną i obecną pracę na wsi. Pierwsze próby interaktywnego upowszechniania zbiorów poczyniono we wrześniu 2000 r. Na terenie podwórza folwarcznego w Szreniawie przeprowadzono interaktywne pokazy prezentujące techniki omłotów, czyszczenia i przemiału ziarna. Za swoją działalność i popularyzacje zbiorów Muzeum otrzymało wyróżnienia i nagrody. Pracownicy w ramach koncepcji „żywego muzeum” prowadzą chów zwierząt ras zachowawczych a szczególny nacisk kładą na uruchamianie zabytkowych maszyn rolniczych. Warto podkreślić, że Muzeum Rolnictwa jest członkiem organizacji krajowych i zagranicznych:
Międzynarodowego Stowarzyszenia Muzeów Rolniczych AIMA oraz Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM.

Dla kogo Muzeum Rolnictwa?

W galerii prezentujemy tylko niektóre z wielkiej kolekcji zgromadzonych w  Muzeum Rolnictwa maszyn, urządzeń, eksponatów. Nie sposób również zaprezentować wszystkich imprez organizowanych na terenie placówki a mających na celu pokazanie, między innymi,  „skąd nasz ród”. Nieoceniona jest również działalność edukacyjna Muzeum Rolnictwa prezentująca dzieciom i młodzieży zwyczaje, święta i obrzędy dawnej wsi. Warto zauważyć, że placówka w Szreniawie (usytuowana kilka kilometrów od Poznania) nieustannie powiększa swoje zbiory organizując wciąż nowe wystawy i ekspozycje. Muzeum Narodowe w Szreniawie jest obiektem otwartym dla wszystkich grup wiekowych i dla każdej grupy jest w stanie zaoferować atrakcyjny program rozrywkowy i edukacyjny. Jednym słowem jest to miejsce, które z pewnością trzeba zobaczyć.
W materiale wykorzystano treści i zdjęcia będące własnością Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie.

 

Kup min. 3 j.s. RGT JakuzziKup teraz a czwartą dostaniesz za 1 zł netto!

Susza 2018 – jaka będzie pomoc?

Na jaką pomoc mogą liczyć rolnicy poszkodowani przez suszę – mówi minister rolnictwa.

17 czerwca 2019

Już niedługo ruszą nabory PROW!

Kto może skorzystać z pomocy finansowej? Na jaką działalność? Dla agroFaktu mówi Maria Fajger, prezes ARiMR

17 czerwca 2019

Rynek mleka: sprzedaż będzie rosła

Analitycy przewidują wzrost sprzedaży mleka w 2019 i 2020 roku.

11 czerwca 2019