Z myślą o środowisku i potrzebach rolników. Syngenta nadaje nowe tempo innowacjom

Erozja gleby, zanik bioróżnorodności, rosnąca populacja i kurczące się zasoby – to jedne z narastających problemów, które dotykają rolników na całym świecie. Wychodząc im naprzeciw, Syngenta zapowiedziała przyspieszenie prac nad innowacyjnymi rozwiązaniami. Jednocześnie firma kontynuuje realizacje sześciu kluczowych celów w ramach projektu „The Good Growth Plan”.

fot. AgroFakt

Prezentacja firmy Syngenta w Centrum Sztuki BOZAR w Brukseli

Rolnicy zmagają się obecnie z takimi wyzwaniami jak zmiana klimatu, erozja gleby czy zmniejszanie się różnorodności biologicznej. Zmieniają się także oczekiwania konsumentów i postrzeganie technologii wykorzystywanych w rolnictwie. Istnieje wyraźne zapotrzebowanie na innowacje i więcej działań służących przezwyciężaniu tych wyzwań z korzyścią dla wszystkich zainteresowanych stron — rolników, konsumentów i środowiska — powiedziała Alexandra Brand, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w firmie Syngenta w wydanym komunikacie prasowym.

Syngenta przeprowadziła ponad 150 sesji konsultacyjnych – z ekonomistami, światem nauki, przedstawicielami rolników, władzami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz środowiska. Konsultacje prowadzone były we wszystkich regionach świata – w Europie w 17 krajach, również w Polsce – by zebrać szerokie spektrum opinii. Wszystko po to, by lepiej zrozumieć oczekiwania społeczeństwa i rolników, a także sprawdzić, jak poszczególne grupy pojmują koncepcje zrównoważonego rozwoju.

Trzy obszary rozwoju

W ramach nowego podejścia Syngenta planuje dalej doskonalić swoje metody uprawy i ochrony roślin, a także poszukiwać nowych rozwiązań. Zapowiadane prace będą koncentrowały się na trzech obszarach rozwoju.

fot. AgroFakt

Jednym z celów The Good Growth Plan jest ochrona przed dewastacją pól uprawnych

Zgodnie z potrzebami społeczeństwa i przyrody. To one zdaniem Syngenty są jednym z ważnych czynników kształtujących innowacje. Dlatego nowe produkty będą opracowywane z uwzględnieniem zewnętrznie weryfikowanych zasad zrównoważonego rozwoju, takich jak ochrona naturalnych zasobów, promowanie otwartego dialogu, czy poprawa kondycji gleby.

Dążenie do ograniczenia pozostałości ś.o.r. Rosnąca świadomość konsumentów, dbałość o bezpieczeństwo żywności i środowiska sprawiają, że temat pozostałości środków ochrony roślin rozbrzmiewa w branży coraz głośniej. Syngenta wpisuje się w ten trend. Deklaruje współpracę z partnerami w zakresie dalszego ograniczania pozostałości, chcąc jednocześnie dbać o produktywność upraw i poprawę stanu gleby.

Połączenie sił. Syngenta zaprosi do współpracy rolników, przedstawicieli środowiska akademickiego i ekologów, by wspólnie pracować nad rozwiązaniami zgodnymi z zasadami zrównoważonego rozwoju. Firma zamierza informować o efektach inwestycji w dziedzinie badań i rozwoju.

fot. AgroFakt

Prezentacja działań w ramach The Good Growth Plan – projektu zrównoważonego rolnictwa realizowanego już od sześciu lat

Sektor rolniczy potrzebuje zmian

Syngenta planuje dalsze sesje konsultacyjne i sformułowanie konkretnych celów, które zostaną ogłoszone jeszcze w tym roku. — Nie da się zaprzeczyć, że nasza branża potrzebuje zmiany. Postulat ten wyraźnie wybrzmiewał w trakcie wszystkich sesji konsultacyjnych. Położymy większy nacisk na innowacyjność, starając się pomóc gospodarstwom rolnym w uodpornieniu się na zmiany klimatu oraz lepszej adaptacji do wymagań konsumentów — między innymi w zakresie ograniczania emisji dwutlenku węgla oraz przeciwdziałania erozji gleby i zanikowi bioróżnorodności – mówi Alexandra Brand.

Syngenta ma plan – The Good Growth Plan – i konsekwentnie go realizuje

Jednocześnie z tworzeniem nowych koncepcji trwają prace nad kolejną edycją programu „The Good Growth Plan”. Jego celem jest promowanie zrównoważonego rolnictwa i wzmacnianie działalności Syngenty poprzez realizację sześciu kluczowych zobowiązań. Są one skupione na zwiększeniu wydajności upraw, ochronie środowiska i poprawie życia ludności wiejskiej. Bieżący stan realizacji zaprezentowano 8 kwietnia br. podczas spotkania w Brukseli, które poprzedziło tegoroczne Forum for the Future of Agriculture współorganizowane przez firmę.

Mądre decyzje i pomocne pszczoły

prezentacja w Brukseli Syngenta 2019

fot. AgroFakt

Prezentacja w Centrum Sztuki BOZAR

Podniesienie wydajności upraw o 20% bez zużycia ziemi, wody czy innych naturalnych zasobów, poprawa urodzajności 10 milionów hektarów ziemi na krawędzi degradacji, zwiększenie bioróżnorodności 5 milionów hektarów ziemi uprawnej – to jedne z celów do 2020 roku. Syngenta realizuje je globalnie poprzez szereg działań. Jednym z nich jest program Syngenta Sustainable Solutions, który gromadzi dane dotyczące wykorzystywania gruntów, azotu, czy emisji gazów cieplarnianych, wspierając rolników w lepszym planowaniu. Z kolei Operation Pollinator pomaga plantatorom poprawić wydajność i jakość plonów, jednocześnie tworząc przyjazne środowisko dla owadów zapylających.

Wsparcie małych gospodarstw i produkcja ze znakiem Fairtrade

Małe gospodarstwa nie mają łatwego życia, dlatego na liście zobowiązań „The Good Growth Plan” znalazło się dotarcie do 20 milionów małych gospodarstw i podniesienie ich efektywności o 50%. Jednym ze zrealizowanych projektów było wsparcie produkcji pasz dla gospodarstw mlecznych w meksykańskim stanie Jalisco. Dla 2,5 miliarda ludzi na świecie rolnictwo jest głównym źródłem utrzymania. Syngenta postawiła sobie za cel przeszkolić do 2020 roku z zakresu bezpieczeństwa pracy 20 milionów pracowników, szczególnie tych z krajów rozwijających się. Innym celem jest zapewnienie uczciwych warunków pracy na każdy etapie łańcucha dostaw, takich jak zdobyta akredytacja Fairtrade dla farmy sadzonek w Kenii.

„The Good Growth Plan” trwa od sześciu lat i – jak informuje firma – realizacja wszystkich zobowiązań jest zaawansowana i przebiega zgodnie z harmonogramem.

prezentacja Syngenty w Brukseli 2019

fot. AgroFakt

Centrum Sztuki BOZAR w Brukseli wręcz rozkwitło podczas spotkania firmy Syngenta

Projekty dla polskiego rolnictwa

Realizując nasze działania dotyczące zrównoważonego rolnictwa w Polsce skupiamy się na zwiększaniu wydajności upraw, bezpieczeństwa przy stosowaniu środków ochrony roślin oraz poprawie bioróżnorodności. Dbamy o edukację rolników poprzez program Rolnictwo Odpowiedzialne, w którym organizujemy szkolenia i konkursy oraz Akademię Jęczmienia Hybrydowego. Dużą popularnością od lat cieszy się również nasz główny projekt, czyli Operation Pollinator. Akcja na rzecz Owadów Zapylających – mówi Izabela Wawerek, szefowa Działu do Spraw Zrównoważonego Biznesu w Syngencie.

Właśnie zakończyła się kolejna edycja tego projektu, w którym firma rozdaje darmowe nasiona, zachęcając do wysiewu roślin atrakcyjnych dla zapylaczy W ciągu ostatnich trzech lat przekazano 22,2 ton nasion, z czego sześć ton nasion roślin miododajnych przekazano w 2019 roku. Wysianie tych nasion zaowocowało stworzeniem w sumie 1600 hektarów kwitnących pól. W Unii Europejskiej aż 84% gatunków roślin uprawnych zależy przynajmniej częściowo od wysiewu przez dzikie zwierzęta [źródło danych: „Proceedings of the Royal Society” Klein et al. 2007 via Syngenta Progress Report 2018].

Prezentowane informacje w zakresie środków ochrony roślin zawarte w serwisie www.agrofakt.pl nie zawierają pełnej treści etykiet-instrukcji stosowania. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Ochrona kłosa – ograniczanie mykotoksyn w ziarnie

Fuzarioza kłosów stanowi największe zagrożenie dla rośliny. Przeczytaj, jak ją zwalczać!

15 maja 2019

Zabieg na choroby kłosa – zwalczanie fuzariozy kłosów

Fuzarioza jest najgroźniejszą chorobą atakującą kłosy zbóż. Dowiedz się, jak jej zapobiec!

17 maja 2019

Wilgotność gleby podczas zabiegów agrotechnicznych

Aby mieć obfite plony, nie wystarczy dobry materiał siewny. Na wzrost roślin znacznie wpływa kondycja gleby. Sprawdź, jakich błędów nie popełniać na roli.

20 maja 2019