Na jaką pomoc po przymrozkach można liczyć?

O pomoc po przymrozkach wnioskowała w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krajowa Rada Izb Rolniczych. Jakiej odpowiedzi udzielił resort rolnictwa?

Pomoc po przymrozkach, które w tym roku zniszczyły znaczną część zbiorów, jest konieczna, by gospodarstwa utrzymujące się wyłącznie z produkcji rolnej nie popadły w ruinę. Jakie formy wsparcia proponuje rolnikom resort rolnictwa?

Krajowa Rada Izb Rolniczych apeluje o pomoc po przymrozkach

Krajowa Rada Izb Rolniczych na wniosek Lubelskiej Izby Rolniczej skierowała do resortu rolnictwa pismo w sprawie pomocy dla gospodarstw sadowniczych i rolnych, poszkodowanych na skutek wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym wiosennych przymrozków. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiedziało na ten list w dniu 28 maja 2024 r. Przedstawiło w nim formy wsparcia, o jakie mogą wnioskować rolnicy poszkodowani w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Preferencyjny kredyt na wznowienie produkcji i odtworzenie środków trwałych

O taki kredyt mogą starać się gospodarstwa rolne i działy specjalne produkcji rolnej, które doznały szkód na skutek niekorzystnych warunków atmosferycznych. Może on zostać udzielony w terminie do 12 miesięcy od daty sporządzenia przez komisję powołaną przez wojewodę protokołu. Komisja oszacowuje wysokość szkód poprzez lustrację na miejscu:

  • jednorazowo — w ciągu 2 miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego powstania tych szkód, nie później jednak niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji i nie wcześniej niż od wschodów upraw;
  • dwukrotnie — w przypadku szkód spowodowanych przez ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź lub grad w drzewach owocowych. Jednakże szacunek dotyczy wyłącznie drzew owocowych jako środka trwałego. Nie dotyczy szkód w plonie. Komisja po raz pierwszy ocenia szkody w terminie do 2 miesięcy od dnia powstania tych szkód, zaś po raz drugi — nie później niż 12 miesięcy od dnia powstania szkód.

Oprocentowanie kredytów preferencyjnych wynosi 0,5% dla producenta rolnego, który w dniu wystąpienia szkód posiadał ubezpieczone 50% powierzchni upraw rolnych. Nie dotyczy to wieloletnich użytków zielonych. Na taką stawkę mogą też liczyć ci producenci, którzy ubezpieczyli co najmniej 50% liczby zwierząt gospodarskich. Z kolei pozostali producenci rolni mogą liczyć na oprocentowanie wysokości 4,93%. Kredytów udzielają banki, które współpracują z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Inne formy pomocy dla producentów rolnych po przymrozkach

Inną formą pomocy jest udzielenie przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego pomocy w opłaceniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne. Ponadto pomoc obejmuje uregulowanie zaległości z tego tytułu w formie odroczenia terminu płatności składek i rozłożenia ich na dogodne raty. Można także liczyć na umorzenie w całości lub w części bieżących składek.

Rolnicy mogą także liczyć na zastosowanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa odroczeń i rozłożenia na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Mogą też liczyć na ulgi w opłatach czynszu, a także umorzenia raty płatności czynszu z tytułu umów dzierżawy.

Ponadto pomocy mogą udzielić wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast w formie ulg w podatku rolnym, na indywidualny wniosek producenta rolnego.

Pomoc dla rolników w formie kredytów z linii UP

Niezależnie od powyższych możliwości, producenci rolni mogą wnioskować do 30 czerwca br. o kredyty na utrzymanie płynności finansowej. W ramach tej linii kredytowej (UP) stosuje się dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych, z których korzystają producenci rolni w celu poprawy płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

Kredytu udziela się na uregulowanie zobowiązań finansowych związanych z prowadzeniem działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym. Ponadto można z nich skorzystać w związku z ponoszeniem bieżących nakładów, które przyczyniają się do poprawy płynności finansowej. Wysokość kredytu zależy od wielkości gospodarstwa i wynosi:

  • do 100 000 zł — gdy gospodarstwo rolne ma powierzchnię nie większą niż 50 ha użytków rolnych;
  • do 200 000 zł — gdy gospodarstwo rolne ma powierzchnię od 50 do 100 ha użytków rolnych;
  • do 400 000 zł — gdy gospodarstwo rolne ma powierzchnię powyżej 100 ha użytków rolnych.

Oprocentowanie w tym przypadku wynosi 2%, a kredytów udzielają banki współpracujące z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Czy będą dodatkowe środki na pomoc po przymrozkach?

Resort rolnictwa poinformował, że decyzję o uruchomieniu dodatkowych programów pomocowych dla rolników podejmie po oszacowaniu strat przez komisje.

Źródło: KRIR

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4 / 5. Liczba głosów 3

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *