Na kontach pieniądze za niezapłaconą kukurydzę. Czy już dostałeś?

Pieniądze za niezapłaconą kukurydzę dostaną producenci rolni, którzy w latach 2022–2023 co najmniej raz nie otrzymali zapłaty za sprzedaną kukurydzę.

Cena: Kukurydza paszowa

757.73 zł
-1.01%
Zobacz aktualne ceny

Dowiedz się więcej, komu należą się pieniądze za niezapłaconą kukurydzę. Jakie są zasady ubiegania się o tę dopłatę?

Ilu rolników złożyło wnioski o pieniądze za niezapłaconą kukurydzę?

Pieniądze za niezapłaconą kukurydzę dostaną rolnicy, którzy w terminie od 26 września do 6 października 2023 r. złożyli wniosek o udzielenie pomocy finansowej. Pomoc ta ma charakter pomocy publicznej. Udziela się jej w ramach przepisów wydanych na podstawie Komunikatu Komisji Tymczasowe kryzysowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy. Rolnicy, którzy złożyli wnioski, w sumie ubiegają się o około 40 mln złotych pomocy.

Do kogo skierowano pomoc?

Na pieniądze za niezapłaconą kukurydzę mogą liczyć producenci kukurydzy, którzy:

  • w tym bądź poprzednim roku co najmniej raz nie otrzymali zapłaty za sprzedaną kukurydzę;
  • uprawiali kukurydzę i otrzymali w 2022 r. płatności bezpośrednie z tego tytułu;
  • są zagrożeni utratą płynności finansowej w związku z trwającą wojną;
  • mają status mikro-, małego albo średniego przedsiębiorstwa;
  • są wpisani do ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
  • na dzień 31 sierpnia 2023 r. nie kwalifikowali się do przyznania rekompensaty z Funduszu Ochrony Rolnictwa.

Na jak duże pieniądze za niezapłaconą kukurydzę mogą liczyć producenci?

Kwota pomocy dla producentów nie będzie większa niż 80% kwoty widniejących na fakturach, rachunkach lub innych, potwierdzających sprzedaż dokumentach księgowych, których nie opłacono. W przypadku ryczałtowców pod uwagę weźmie się kwotę brutto. Z kolei producenci rolni, którzy rozliczają VAT na zasadach ogólnych, otrzymają pomoc na podstawie kwoty netto.

Na pomoc dla producentów kukurydzy przeznaczono kwotę wysokości 200 mln złotych. Jednakże założono, że w razie jej przekroczenia do określenia wysokości pomocy zastosuje się współczynnik korygujący. Jego wysokość to iloraz 200 mln i kwoty równej zapotrzebowaniu na pomoc wynikającemu ze złożonych wniosków. Jednakże okazuje się, że kwoty, o jakie wnioskują rolnicy, nie przekraczają założonego budżetu.

Agencja rozpoczęła wypłaty pomocy 12 października. W związku z tym pierwsze przelewy powinny trafić już na konta rolników. Sprawdź, czy dostałeś przelew!

Czytaj również: Zatwierdzenie glifosatu na kolejne lata. Które kraje głosowały za?

Źródło: ARiMR

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.2 / 5. Liczba głosów 5

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *