Nabór na modernizację gospodarstw rolnych wydłużony! Do kiedy?

ARiMR wydłużyła nabór na modernizację gospodarstw w obszarze D. Do kiedy potrwa przyjmowanie wniosków?

Nabór wniosków na modernizację gospodarstw rolnych (obszar D) w ramach PROW 202014–2020 ruszył 5 czerwca. Według pierwotnych założeń miałby się on zakończyć już w przyszłym tygodniu. Jednak jak poinformowała ARiMR, nabór ten został wydłużony o dwa tygodnie.

Do kiedy nabór na modernizację gospodarstw rolnych?

Początkowo nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach obszaru D „Modernizacji gospodarstw rolnych” z PROW 2014–2020 miał potrwać do 5 lipca.

Tymczasem został on wydłużony do 19 lipca 2023 roku. Tym samym po przesunięciu terminu rolnicy zyskują jeszcze dwa tygodnie na to, aby przemyśleć planowane inwestycje.

Dla kogo „Modernizacja gospodarstw rolnych” (obszar D)?

Nabór na modernizację gospodarstw rolnych w obszarze D jest skierowany do konkretnej grupy beneficjentów. Mianowicie o  pomoc mogą się ubiegać rolnicy, którzy planują w swoich gospodarstwach inwestycje związane m.in. z racjonalizacją produkcji, zmianą jej profilu czy wprowadzaniem innowacji. Warunkiem jest, aby wnioskujący mieli odpowiedni status. A zatem mogą to być:

  • osoby fizyczne (w tym „wspólnie wnioskujące”),
  • wspólnicy spółek cywilnych,
  • osoby prawne,
  • spółki osobowe prawa handlowego,
  • oddziały przedsiębiorcy zagranicznego.

Ponadto rolnik zainteresowany wsparciem musi posiadać nieruchomość, która służy do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej lub gospodarstwo rolne. Jego powierzchnia nie może być mniejsza niż 1 ha i nie większa niż 300 ha. Zaś jego wielkość ekonomiczna powinna mieścić się w przedziale od 13 tys. euro do 200 tys. euro. Dodatkowo wnioskujący zobligowany jest do prowadzenia w celach zarobkowych działalności rolniczej w zakresie produkcji zwierzęcej lub roślinnej.

Co więcej, o tę formę pomocy mogą się też ubiegać beneficjenci „Modernizacji gospodarstw rolnych” w obszarach A, B, C. Jednak pod warunkiem, że nie wyczerpali oni swojej puli.

Na przykład, jeżeli rolnik składał wniosek w obszarze B i nie wykorzystał całej kwoty (600 tys. zł), to w obszarze D może złożyć w tym naborze wniosek o pozostałe środki — wyjaśnia ARiMR.

Nabór na modernizację gospodarstw rolnych. Jakich inwestycji dotyczy?

Program przewiduje wspieranie inwestycji związanych z zakupem:

  • nowych maszyn i urządzeń rolniczych,
  • wyposażenia do produkcji rolnej.

Ponadto rolnicy mogą otrzymać też dopłaty do budowy czy remontu połączonego z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej.

Co więcej, pomoc przewiduje również zakładanie sadów lub plantacji krzewów owocowych. Jednak dotyczy to takich gatunków roślin, które owocują efektywnie dłużej niż 5 lat. Co ważne, inwestycji trwale związanych z gruntem lub nieruchomością nie mogą realizować „osoby wspólnie wnioskujące”.

W tym naborze będzie również można złożyć wniosek o dofinansowanie zakupu i instalacji urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Natomiast w tym przypadku trzeba spełnić warunek. A mianowicie ta energia musi być wykorzystywana na pokrycie potrzeb wynikających z prowadzenia działalności rolniczej.

Jaka będzie wysokość pomocy?

Podsumowując, nabór na modernizację gospodarstw potrwa jeszcze około 3 tygodnie. Pomoc ma charakter refundacji. Standardowo poziom dofinansowania wynosi 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. W przypadku gdy o fundusze ubiega się młody rolnik lub gdy robi to wspólnie kilku gospodarzy, poziom ten wzrasta do 60%.

Co ważne, minimalny poziom kosztów kwalifikowanych musi być wyższy niż 50 tys. zł. Maksymalny limit dla jednego beneficjenta i jednego gospodarstwa to nawet 600 tys. zł. Taka kwota dotyczy przedsięwzięć związanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich lub magazynów paszowych, w których prowadzona jest produkcja zwierzęca. Może też być przeznaczona na adaptację na inwentarskie innych istniejących w gospodarstwie budynków. W pozostałych przypadkach limit wynosi 250 tys. zł.

Z bieżących statystyk wynika, że w trwającym naborze rolnicy ubiegają się już o ponad 40 mln zł.

Na jakich zasadach trwa nabór wniosków na modernizację?

Wnioski można dostarczyć do ARiMR osobiście lub przez pełnomocnika, wysłać poleconą przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

Agencja po zamknięciu naboru oceni złożone wnioski według przyjętego systemu punktowego. Suma tych punktów zadecyduje o kolejności przysługiwania pomocy. Premiowane będą m.in. inwestycje służące ochronie środowiska lub zapobiegające zmianom klimatu czy te związane ze zwiększeniem skali produkcji lub zmianą jej profilu. Liczą się również:

  • uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości,
  • budowa lub modernizacja budynków inwentarskich i magazynów paszowych
  • wiek wnioskodawcy.

Źródło: ARiMR

Czytaj też: Ekoschematy 2023 — będą uproszczenia, ale zostało mało czasu

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 5 / 5. Liczba głosów 1

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

ANKIETA - ILE ZA NASIONA W 2024?Zobacz WYPEŁNIJ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *