Nabory PROW 2020. Można zgarnąć grubą kasę – sprawdź!

Uwaga rolnicy, można zgarnąć nawet 500 tys. zł! Do 29 maja macie czas na złożenie wniosku na „Modernizację Gospodarstw” w obszarze d. Jakie jeszcze nabory PROW 2020 właśnie się odbywają? Z czego warto skorzystać?

nabory PROW 2020

Nabory PROW 2020 – można zgarnąć jeszcze 500 tys. zł

fot. Pixabay

Do 29 maja ARiMR przyjmuje wnioski o pomoc w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych”. Przysługuje ona na inwestycje związane ze zmianą profilu produkcji, racjonalizacją technologii, zwiększeniem jej skali, poprawą jakości lub wprowadzaniem innowacji.

Modernizacji gospodarstw rolnych – nawet 500 tys. zł!

Można zgarnąć nawet 500 tys. zł. Jednak gospodarze, którzy podejmą inwestycje, które nie są związane bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich lub magazynów paszowych mogą starać się maksymalnie o 200 tys. złotych.

Wsparcie przyznawane będzie rolnikom w postaci dofinansowania poniesionych kosztów na realizacje wybranej przez nich inwestycji. Standardowo poziom tego dofinansowania wynosi 50 proc. kosztów. Wyższy (60 proc.) może być jedynie w przypadku gdy o pomoc stara się młody rolnik, albo gdy wnioskuje o nią wspólnie kilku gospodarzy.

Nabory PROW 2020. Ułatwienia

Dużym ułatwieniem w tegorocznym naborze jest z pewnością możliwość importu danych dotyczących działek ewidencyjnych  przy składaniu eWnioskuPlus.

Modernizacja gospodarstw rolnych to niezły zastrzyk gotówki, z którego warto skorzystać. Tym bardziej, że pieniądze można wykorzystać m.in. na zakup maszyn czy też remonty. Zamierzamy skorzystać z tej formy wsparcia w tegorocznym naborze, ostatnim przecież w PROW 2014-2020– opowiada pan Jerzy Mikołajczyk z Pomorza.

Restrukturyzacja małych gospodarstw – co warto wiedzieć?

Jakie nabory PROW 2020 jeszcze trwają? Do 29 maja można również złożyć wniosek na „Restrukturyzację małych gospodarstw”. O takie wsparcie ubiegać się może rolnik posiadający gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 ha użytków rolnych albo nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Jednak wielkość ekonomiczna gospodarstwa musi być mniejsza niż 13 tys. euro.

Gospodarz, który podejmie się restrukturyzacji swojego małego gospodarstwa, może otrzymać 60 tys. zł bezzwrotnej premii. Trafi ona do rolnika w dwóch ratach: 80 proc. tej kwoty czyli 48 tys. zł po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy, a 20 proc. (12 tys. zł) dopiero po zrealizowaniu biznesplanu.

Na co przeznaczyć premię?

Premia w całości musi zostać przeznaczona na prowadzoną w gospodarstwie działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie w kwocie stanowiącej co najmniej 100% kwoty pomoc.

Należy jednak pamiętać, że inwestycje w środki trwałe muszą stanowić wartość równą co najmniej 80% kwoty pomocy. To nie wszystkie nabory PROW 2020 jakie się obecnie odbywają – z czego warto jeszcze skorzystać?

Dotacje na nawadnianie gospodarstw

Rolnicy, chcący zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać się o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa. Nabór wniosków na ten cel został wydłużony do 20 lipca tego roku. Maksymalne dofinansowanie wynosi 100 tys. zł. Jednak refundacji podlega 50 proc. poniesionych kosztów (60 proc. w przypadku młodego rolnika).

O pomoc może ubiegać się rolnik, który posiada gospodarstwo o powierzchni od co najmniej 1 do 300 ha. Powinien zarabiać na produkcji zwierzęcej lub roślinnej co najmniej 5 tys. zł. Ten przychód musi być odnotowany w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Wymagana jest również obecność w:

  • krajowym systemie ewidencji producentów,
  • ewidencji gospodarstw rolnych
  • ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Pieniądze na budowę studni

Pomoc przeznaczyć należy na:

  • ulepszenie istniejących nawadniających instalacji
  • powiększenie obszaru nawadniania
  • inwestycje równocześnie powiększające obszar nawadniania jak również ulepszające instalacje już istniejące.

Gospodarze mogą w ten sposób sfinansować m.in. budowę studni i zbiorników, zakup instalacji nawadniających, maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania jak również odprowadzania wody i systemów do sterowania nawadnianiem.

Nabory PROW 2020. Ochrona przed ASF lub powodzią

Nabór wniosków w tym naborze został również wydłużony i potrwa do 17 czerwca 2020 roku. O pomoc starać się mogą rolnicy zajmujący się chowem lub hodowlą nie mniej niż 50 świń. Wsparcie przysługuje na realizację inwestycji chroniących gospodarstwa przed rozprzestrzenianiem się ASF.

Na tego typu inwestycje gospodarze mogą otrzymać maksymalnie 100 tys. zł. Pieniądze można wykorzystać na m.in. na zrobienie w chlewni ogrodzenia, utworzenie lub zmodernizowanie niecki dezynfekcyjnej czy też wyposażenie gospodarstwa w urządzenie do dezynfekcji. Jednak wysokość pomocy nie może przekroczyć 80 proc. kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji.

Pomoc dla spółek wodnych

Natomiast drugą grupą, dla której przeznaczona jest pomoc w ramach tego wsparcia są spółki wodne lub związki spółek wodnych, w których większością są rolnicy posiadający grunty rolne.

Mogą one otrzymać maksymalnie 1 mln złotych na inwestycje w urządzenia zapobiegające zniszczeniu gospodarstw przez podtopienie czy powódź. Również w tym przypadku limit dofinansowania wynosi 80 proc. kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji.

Nabory PROW 2020. Co przed nami?

Od 7 maja do 31 sierpnia ARiMR będzie przyjmować wnioski na „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”. O te wsparcie ubiegać się mogą gospodarstwa, które poniosły szkody spowodowane przez m.in. suszę, deszcz nawalny, huragan, grad czy powódź. Maksymalna kwota wsparcia wynosi 300 tys. zł, o te pieniądze mogą starać się również rolnicy poszkodowani przez ASF. Poniesione straty muszą jednak  wynosić co najmniej 30% średniej rocznej produkcji rolnej.

Na zakończenie dodajmy, na co należy przeznaczyć otrzymane środki. W przypadku klęsk żywiołowych – na inwestycje odtwarzające zniszczone składniki gospodarstwa. Natomiast w przypadku ASF – na inwestycje zgodne z katalogiem kosztów kwalifikowanych (określone w rozporządzeniu wykonawczym resortu rolnictwa) innych niż związane z produkcją świń.

Źródło: ARiMR/ AgroFakt

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.2 / 5. Liczba głosów 43

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

NOWOŚĆ | SU TARROCAPrzeczytaj Nawet 115.3% wzorca wg COBORU
Z forum
Ceres2
6 godzin temu, pawelol111 napisał: Jak to jest ze zmianami struktury zasiewów? 35ha, hodowla bydła mlecznego. 10ha zboz - glownie pszenica - idzie na handel. Czy mo... zobacz więcej »
seba836
5 godzin temu, MałyJan napisał: Ciągnik we wniosku złożony z ładowaczem czołowym czy mogę kupić bez ladowacza i czy muszę robić aneks?  tak musisz zrobić j... zobacz więcej »
MałyJan
Ciągnik we wniosku złożony z ładowaczem czołowym czy mogę kupić bez ladowacza i czy muszę robić aneks?  zobacz więcej »

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Komentarze
  1. Avatar Edek pisze:

    Z moimi 18 ha jestem za mały na prow a za duży na dofinansowanie i całe życie pod górke.?