Nabory z PROW 2022 – dotacje dla rolników w pierwszym półroczu

Nowy rok oznacza dla rolników nowe terminy składania wniosków na nabory z PROW 2022. Resort rolnictwa opublikował harmonogram planowanych naborów wniosków w 2022 r. Sprawdźmy zatem, o jakie dotacje rolnicy mogą ubiegać się w pierwszej połowie 2022 roku.

ARiMR przeprowadzi w tym roku kilkanaście naborów wniosków o pomoc. Jakie zatem nabory wniosków pojawią się w pierwszej połowie 2022 roku? Sprawdźmy!

Jakie nabory z PROW w 2022 r. w pierwszym półroczu?

aktualnego harmonogramu PROW znajdującego się na stronie resortu rolnictwa, wynika, że do czerwca 2022 r. pojawi się 10 naborów w ramach PROW 2014-2020. Sprawdźmy zatem, w jakich naborach o pomoc z PROW mogą wziąć udział rolnicy w pierwszej połowie 2022 roku i na jakich zasadach można ubiegać się o pomoc.

Nabory z PROW 2022. Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej to nabór rozpoczynający rok 2022. Wnioski można składać już od 3 stycznia aż do końca 2022 r. O wsparcie mogą ubiegać się dwie grupy rolników. Rolnicy poszkodowani z powodu wystąpienia klęsk żywiołowych, a także rolnicy, którzy ponieśli straty z powodu wystąpienia ASF. Obie grupy mogą złożyć taki wniosek, tylko i wyłącznie, jeżeli szkoda miała miejsce rok, bądź maksymalnie dwa lata temu. W ramach pomocy, rolnicy w 2021 roku otrzymali od Agencji do 300 000 zł na jedno gospodarstwo oraz jednego rolnika.

Więcej informacji na temat wsparcia na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej można znaleźć na stronie ARiMR.

Nabory z PROW 2022. Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej bez ASF

Drugim naborem, który odbędzie się w styczniu są premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej bez ASF. Wnioski będzie można składać jeszcze w styczniu, jednak dokładnej daty Agencja nie podała. Jak informuje ARiMR, celem instrumentu wsparcia jest różnicowanie działalności na obszarach wiejskich w następujących obszarach:

 • obszar A – działania związane z rozpoczęciem (pozarolniczej) działalności gospodarczej w gospodarstwach, które prowadzą produkcję trzody chlewnej, na obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem choroby afrykańskiego pomoru świń (ASF),
 • obszar B – pozostałe działania, które są związane z rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.

W ramach tego naboru, o wsparcie mogą ubiegać się osoby, które mają ważne ubezpieczenie społeczne (przez minimum 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku) jako rolnik, małżonek, bądź domownik.

Ponadto wnioski mogą złożyć osoby, które za rok w którym został złożony wniosek lub za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy przyznano płatność do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, w którym pracuje wnioskodawca. W ramach dofinansowania Agencja wypłaca pieniądze w formie premii, a ponadto rolnicy otrzymują ją w dwóch ratach. Pierwsza wynosi 80 proc. kwoty pomocy, natomiast druga resztę – 20 proc. kwoty pomocy.

Więcej informacji na temat wsparcia dot. premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej można znaleźć na stronie MRiRW.

Nabory z PROW w marcu 2022

Z harmonogramu naboru wniosków PROW 2014-2020 wynika, że w marcu odbędą się trzy nabory wniosków o pomoc.

Premie dla młodych rolników

Pierwszym wsparciem, który odbędzie się w marcupremie dla młodych rolników. Pomoc przyznawana będzie rolnikom, rozpoczynającym prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym. Taka osoba musi mieć poniżej 40 lat, a także posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Ponadto rolnik maksymalnie 9 miesięcy po terminie doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, musi rozpocząć działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym jako jedyny kierujący. W ramach tego wsparcia rolnicy mogą liczyć na pomoc w wysokości 150 000 zł, które Agencja wypłaci w dwóch ratach. Pierwsza rata wyniesie 80 proc. kwoty pomocy, natomiast druga – 20 proc. kwoty pomocy.

Więcej informacji na temat premii dla młodych rolników można znaleźć na stronie MRiRW.

Modernizacja gospodarstw rolnych – obszar A i E

Kolejnym naborem o wsparcie, który ruszy w marcu 2022 roku jest modernizacja gospodarstw rolnych w obszarach a i e. Wsparcie można otrzymać na inwestycje związane z rozwojem produkcji prosiąt, a także na nawadnianie w gospodarstwie.

W przypadku inwestycji związanych z rozwojem produkcji prosiąt maksymalne dofinansowanie w ubiegłym roku wyniosło 900 000 zł. Pomoc była przyznawana w formie dofinansowania poniesionych przez rolnika kosztów na realizację tej inwestycji. Dofinansowanie wynosiło 50 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych lub 60 proc., jeżeli o wsparcie ubiegał się młody rolnik – do 40 r.ż., a także kiedy wniosek składało kilka rolników wspólnie.

Przechodząc do inwestycji nawadniania w gospodarstwie, w ubiegłym roku beneficjent otrzymywał na działanie w obszarze nawadniania w gospodarstwie do 100 000 zł na jedną osobę/gospodarstwo. Warto wspomnieć, że pomoc przyznawana była w ramach tego poddziałania, a także nie łączyła się z maksymalnymi limitami z obszarów A-D. Pomoc przyznawana była na podobnych zasadach, jak w przypadku obszaru a. Dofinansowanie wynosiło 50 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednak mogło również wynieść 60 proc. Wyższe dofinansowanie, tak jak w przypadku powyższego wsparcia otrzymywał młody rolnik – do 40 r.ż.

Więcej informacji o modernizacji gospodarstw rolnych można znaleźć na stronie gov Agencji., a także na stronie oficjalnej ARiMR.

Nabory z PROW 2022 marzec/kwiecień. Restrukturyzacja małych gospodarstw

Naborem, który się odbędzie na przełomie marca i kwietnia będzie restrukturyzacja małych gospodarstw. Wsparcie ma na celu zwiększyć rentowność, a także konkurencji gospodarstw w dwóch obszarach:

 • obszar A – działania realizowane w gospodarstwach, gdzie prowadzona jest produkcja trzody chlewnej, na obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem choroby afrykańskiego pomoru świń (ASF),
 • obszar B – pozostałe działania.

W ramach tego naboru, o wsparcie mogą ubiegać się osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą. Dofinansowanie przyznane zostanie danej osobie, a także danemu gospodarstwu jednokrotnie podczas realizacji PROW 2014-2020.

Wyjątkiem są osoby, którym Agencja przyznała pomoc, jednak nie otrzymali oni pieniędzy ze względu na rezygnację beneficjenta z dofinansowania. W przypadku małżonków premię może otrzymać tylko jedno z nich, niezależnie od tego, czy prowadzą wspólne czy odrębne gospodarstwa – informuje resort rolnictwa. ARiMR wypłaci beneficjentom 60 000 zł w dwóch ratach. Pierwsza wynosi 80 proc. kwoty pomocy, natomiast druga resztę – 20 proc. kwoty pomocy.

Więcej informacji na temat restrukturyzacji małych gospodarstw można znaleźć na stronie MRiRW.

Nabory z PROW – maj 2022

Pierwszym majowym naborem jaki ARiMR przygotował dla rolników będzie nabór wniosków na inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej.

Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej

Jak informuje Agencja, w ubiegłym roku wnioski o dofinansowanie mogły składać dwie grupy beneficjentów:

 • rolnicy, którzy zajmują się chowem lub hodowlą trzody chlewnej powyżej 50 sztuk; bądź zrealizowali zobowiązania rolno-środowiskowe w ramach zachowania lokalnych ras świń i chcą zrealizować inwestycje chroniące ich gospodarstwa przed rozprzestrzenianiem się ASF,
 • spółki wodne lub ich związki, w których większość stanowią rolnicy posiadający grunty rolne.

Maksymalna kwota dofinansowania, jaką rolnicy otrzymali w 2021 roku to 100 000 zł.

Przeczytaj również:

Tworzenie grup i organizacji producentów

Ostatnim naborem PROW, które będzie dostępne w pierwszym półroczu 2022 r. jest Tworzenie grup i organizacji producentów. Jest to drugi nabór, który Agencja przeprowadzi w maju. Wsparcie w ramach tego działania może otrzymać nowa grupa producentów rolnych, która działa jako przedsiębiorca, a także składa się z osób fizycznych. Ponadto osoby te muszą spełniać dodatkowe warunki kwalifikowalności. Dofinansowanie przyznawane jest w formie ryczałtu w zależności od przychodów netto grupy. Agencja przyzna pomoc grupom, które funkcjonują w okresie 5 lat po dniu uznania. Grupy producentów otrzymają wparcie, które wyniesie w:

 • pierwszym roku – 10% przychodu netto grupy,
 • drugim roku – 8% przychodu netto grupy,
 • trzecim roku – 6% przychodu netto grupy,
 • czwartym roku – 5% przychodu netto grupy,
 • piątym roku – 4% przychodu netto grupy.

Natomiast maksymalna kwota dofinansowania, jaką rolnicy mogą otrzymać to 100 000 euro/w każdym roku pięcioletniego okresu pomocy.

Więcej informacji na temat tworzenia grup i organizacji producentów można znaleźć na stronie MRiRW.

Przeczytaj również: Ceny nawozów – styczeń 2022 r. KE uruchomi dopłaty do nawozów?

źródło: MRiRW, ARiMR, agroFakt.pl

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.2 / 5. Liczba głosów 29

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *