Nawożenie jabłoni borem

Bor jest jednym z najważniejszych mikroskładników w sadach jabłoniowych. W wielu glebach zawartość tego pierwiastka jest niska, dlatego też nawożenie jabłoni borem jest konieczne. Bardzo często, oprócz dokarmiania dolistnego, stosuje się również nawożenie1 tym pierwiastkiem.

Dlaczego nawożenie jabłoni borem jest konieczne?

nawożenie jabłoni borem

Niedobory boru prowadzą do zaburzeń utrudniających tworzenie się pyłku oraz zalążni. Powoduje to pogorszenie wykształcania kwiatów oraz słabe kwitnienie.

Aby uzyskać wysokie i dobre jakościowo plony, sadownik powinien zapewnić jabłoniom rosnącym w sadzie dostęp zarówno do makro-, jak również do mikroskładników. W większości gleb na terenie naszego kraju zawartość boru jest niska. Zbyt duży deficyt tego pierwiastka może spowodować zaburzenia w rozwoju stref włośnikowych systemu korzeniowego. Powoduje to spadek zdolności jabłoni do poboru składników odżywczych, jak również wody. Nawożenie jabłoni borem jest zatem konieczne.

Niedobory tego pierwiastka prowadzą do zaburzeń utrudniających tworzenie się pyłku oraz zalążni. Powoduje to pogorszenie wykształcania kwiatów, słabe kwitnienie, jak również większą podatność jabłek na deformacje oraz pękanie i ordzawienie skórki. Prowadzi to do spadku plonów jabłek. Niewielka zawartość tego pierwiastka powoduje spadek koncentracji wapnia w jabłkach, co wpływa niekorzystnie na ich przydatność przechowalniczą. Pogorszeniu ulegają również walory smakowe, ponadto spada zawartość cukrów w owocach.

Nawożenie borem w sadach jabłoniowych

Nawożenie jabłoni borem zapewnia jej prawidłowy wzrost oraz rozwój.

Określenie potrzeb związanych z nawożeniem jabłoni borem możliwe jest po wykonaniu analizy chemicznej gleby oraz liści i owoców. W wielu przypadkach samo przeprowadzenie analizy gleby nie jest dostatecznie użyteczne przy określaniu dawek nawozów borowych. O pobieraniu boru przez system korzeniowy decyduje nie tylko zawartość tego pierwiastka w podłożu, lecz również pH gleby, wilgotność, temperatura, dynamika związana ze wzrostem korzeni oraz intensywność procesu wytwarzania strefy włośnikowej. Dlatego też przed określeniem dawki nawozu zaleca się dodatkowo przeprowadzanie analiz chemicznych liści i owoców. W przypadku zawartości boru w owocach na poziomie niższym niż 17 mg B/kg suchej masy, należy aplikować ten pierwiastek dolistnie oraz doglebowo. Nawożenie jabłoni borem zapewnia jej prawidłowy wzrost oraz rozwój.

Termin stosowania nawozów dolistnych zawierających bor w sadach jabłoniowych

Dokarmianie borem jabłoni uzależnione jest od zasobności podłoża w ten składnik.

Dokarmianie dolistne borem jest najczęściej stosowanym sposobem dostarczania boru jabłoniom. Nawożenie borem jabłoni uzależnione jest od zasobności podłoża w ten składnik. Opryskiwanie zaczynamy w fazie różowego pąka, w pełni kwitnienia oraz podczas opadania płatków kwiatowych. Można go przeprowadzić również w początkowym okresie wzrostu zawiązków. W sadach jabłoniowych, w których w minionym sezonie wegetacyjnym wystąpiły objawy niedoboru boru, wykonuje się 1 lub 2 opryskiwania w fazie wzrostu jabłek. W przypadku wystąpienia objawów niedoboru boru na jabłoniach na glebie o odczynie powyżej 6, nawożenie doglebowe jest mało skuteczne. Dlatego też na takich glebach warto zastosować dokarmianie dolistne jabłoni borem na początku kwitnienia i w fazie opadania płatków kwiatowych. Przy dużych niedoborach boru jabłonie opryskuje się również 2 tygodni po kwitnieniu.

Termin aplikowania nawozów ma ogromne znaczenie. Zabieg wykonany zbyt późno spowoduje zmniejszenie efektywności związanej z lepszym odżywieniem jabłoni tym pierwiastkiem w kolejnym sezonie wegetacyjnym.

Nawożenie doglebowe jabłoni borem

Najbardziej odpowiednim terminem nawożenia jabłoni borem jest bardzo wczesna wiosna.

W przypadku, gdy gleby są mało zasobne w bor lub w momencie wystąpienia objawów niedoboru tego pierwiastka w poprzednim sezonie wegetacyjnym, warto wykonać nawożenie doglebowe w jabłoniowych sadach towarowych. Najbardziej odpowiednim terminem nawożenia jabłoni borem jest bardzo wczesna wiosna (4-5 tygodni przed kwitnieniem). Do nawożenia tym pierwiastkiem można stosować m.in. kwas borowy lub inne nawozy charakteryzujące się dużą zawartością boru. Zarówno nadmiar, jak i niedobór boru ma niekorzystny wpływ na wielkość plonów i jakość jabłek.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4 / 5. Liczba głosów 5

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

TO JEST NIEWIARYGODNEZobacz SPRAWDŹ WYNIKI BADAŃ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *