Nawozy z biogazowni. Nowelizacja przepisów o nawożeniu

Nawozy z biogazowni rolniczych mogą stać się jednym ze sposobów na zagospodarowanie cennego produktu, który do tej pory traktowano jako uciążliwy odpad. Jednakże by można było je bezpiecznie stosować, muszą spełniać określone wymagania. A te mają się znaleźć w projekcie rozporządzenia ministra rolnictwa w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu.

Nawozy z biogazowni rolniczych charakteryzują się wartością nawozową podobną do tradycyjnych nawozów naturalnych. Jednakże może się ona różnić w zależności od zastosowanego do produkcji biogazu surowca.

Zagospodarowanie nawozowego produktu pofermentacyjnego — warunki

W Rządowym Centrum Legislacji 14 listopada 2023 r. zamieszczono Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu.

W dokumencie znalazł się szereg różnego rodzaju ułatwień dla biogazowni rolniczych. Dotyczą one m.in. zagospodarowania nawozowego produktu pofermentacyjnego. Przepisy uregulują takie kwestie jak rodzaje i wartości zanieczyszczeń w produktach nawozowych wytwarzanych z odpadów. Obejmie to również produkty pofermentacyjne, które pochodzą z biogazowni rolniczych.

Dzięki propozycjom zmiany mogą rozwiązać problemy, które obejmują trudności w zakresie zagospodarowania nawozowych produktów pofermentacyjnych. Obejmą one także bezpieczeństwo wytwarzania produktów nawozowych z odpadów, w szczególności z odpadów niebezpiecznych. Do takich zalicza się niektóre surowce stosowane w biogazowniach rolniczych. A ponieważ biogazowni i pofermentu będzie coraz więcej, to ministerstwo rolnictwa zabrało się za dostosowanie przepisów. A to dlatego, że dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożenia pochodzi z 2008 r. Jednakże sytuacja na rynku nawozowym różniła się wtedy znacząco od obecnej. Dotyczy to w szczególności znacznie większego wykorzystania odpadów i produktów odpadowych do wytwarzania nawozów. Sytuacja ta wymusza aktualizację przepisów.

Jakie nowości zaplanowano w projekcie?

W uzasadnieniu znalazły się informacje, że zmiany obejmują m.in. kwestie badań produktów nawozowych, a także opinii i dokumentacji ich dotyczących. Znajdą się w nich także zagadnienia związane z rodzajami i wartościami zanieczyszczeń w nawozach i środkach wspomagających uprawę oraz pofermencie. Pozwoli to zadbać o bezpieczeństwo ludzi, zwierząt i środowiska. Ponadto bezpośrednio sie wiąże z bezpieczeństwem żywności.

Dostosowanie przepisów pozwoli zbadać poziom zanieczyszczeń w pofermentach, które można wprowadzać do obrotu bez pozwoleń, wytwarzanych z substratów, które umieszczono na liście. Określona w rozporządzeniu lista obejmuje:

  • produkty rolne lub produkty uboczne rolnictwa;
  • produkty uboczne;
  • odpady lub pozostałości z przetwórstwa rolno-spożywczego,
  • biomasę roślinną zabraną z terenów innych niż zaewidencjonowane jako rolne.

Na liście znalazły się także odchody zwierzęce pozyskane z działalności innej niż działalność rolnicza.

Co jeszcze znalazło się w projekcie rozporządzenia o nawożeniu?

Poza powyższymi w projekcie rozporządzenia znalazły się zapisy, które określają:

  • jakie jednostki będą upoważnione do przeprowadzania badań nawozów i środków wspomagających uprawę roślin;
  • szczegółowy zakres badań oraz dokumentacji dotyczącej nawozów i środków wspomagających uprawę roślin;
  • wymagania co do treści instrukcji stosowania i przechowywania nawozów, środków wspomagających uprawę roślin i stymulatorów wzrostu;
  • minimalne wymagania jakościowe, jakie będą musiały spełniać niektóre nawozy;
    dopuszczalne rodzaje i wartości zanieczyszczeń, jakie mogą znaleźć się nawozach, środkach wspomagających uprawę roślin oraz produktach pofermentacyjnych.

Zdaniem autorów projektu obecne rozporządzenie wymaga znaczących zmian. Obejmują one zakres dopuszczalnych rodzajów i wartości zanieczyszczeń występujących w nawozach i środkach wspomagających uprawę roślin. Zmiany te obejmują także kwestie dotyczące dokumentacji czy opinii wydawanych przez upoważnione do tego jednostki.

Co w świetle nowelizacji znajdzie się pod kontrolą?

Ważnym elementem projektu rozporządzenia są dopuszczalne wartości zanieczyszczeń w nawozach i środkach wspomagających uprawę roślin wytworzonych z wyżej wymienionych surowców. A to dlatego, że w ich składzie chemicznym mogą znaleźć się substancje dotychczas nieznane lub niestosowane w rolnictwie. Ewentualnie mogą być to substancje stanowiące zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub środowiska. Parametry te obejmują np. promieniotwórczość naturalną czy chlorowane węglowodory. Ponadto określono też parametry dla produktów wytworzonych z odpadów lub z udziałem odpadów pochodzących z procesów kompostowania. Obejmują one szkło, metal czy tworzywa sztuczne.

Czytaj również: Aktualne ceny nawozów wieloskładnikowych 2023

Źródło: RCL

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.3 / 5. Liczba głosów 4

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

ANKIETA - ILE ZA NASIONA W 2024?Zobacz WYPEŁNIJ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *