Nie zwlekaj z wnioskiem o wsparcie finansowe dla KGW!

ARiMR przypomina, że koła gospodyń wiejskich mogą dostać pomoc z budżetu państwa. Wnioski o wsparcie finansowe dla KGW przyjmowane są od 25 marca do 30 września. Mimo odległego terminu organizacje nie powinny z tym zwlekać z dwóch powodów.

W Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich wpisanych jest 14,9 tys. takich organizacji. Tymczasem wnioski o wsparcie finansowe dla KGW, do tej pory złożyło 11 tys. z nich — informuje ARiMR. Przypominamy, całkowita pula środków budżetowych na taką formę pomocy to 120 mln zł.

Ile wynosi wsparcie finansowe dla KGW w 2024 r.?

Wysokość wsparcia dla poszczególnych organizacji uzależniona jest od ich liczebności. W tym roku stawki wynoszą:

  • 8000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy nie więcej niż 30 członków,
  • 9000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy od 31 do 75 członków,
  • 10 000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy ponad 75 członków.

Warto tutaj zwrócić uwagę, że jeśli w kole zwiększyła się bądź zmniejszyła liczba członków, przed złożeniem wniosku o pomoc finansowa organizacja taka musi aktualizować w biurze powiatowym ARiMR liczbę swoich członków

Wsparcie finansowe dla KGW 2024 — warunki

Warunki odnośnie do dopłat do KGW w 2024 r. są proste do spełnienia. Mianowicie składając wniosek, koło musi się zobowiązać do kilku rzeczy. Po pierwsze do tego, że wyda tegoroczne środki do końca roku. Po drugie — że do 31 stycznia 2025 r. przedstawi sprawozdanie z wydatkowania pomocy. Jako trzecie — że zwróci środki, które otrzymało, jeśli nie wyda ich do 31 grudnia br. Po czwarte wreszcie — że do końca 2026 r. przechowywać będzie wszelkie dokumenty księgowe z tym związane.

Na co Koło Gospodyń Wiejskich może wydać państwowe pieniądze?

Określa to dokładnie ustawa o kołach gospodyń wiejskich. I tak budżetowa pomoc może być przeznaczona na zadania związane z:

  • działalnością społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich;
  • działalnością na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
  • rozwojem przedsiębiorczości kobiet;
  • inicjowaniem i prowadzeniem działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
  • upowszechnianiem i rozwijaniem form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;
  • reprezentacją interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;
  • rozwojem kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

Agencja przeanalizowała wydatkowanie tych środków w latach 2018–2022. Okazuje się, że koła najwięcej pieniędzy wydają na działalność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną. Konkretnie to w 2022 r. przeznaczyły na to prawie 39 procent przyznanych im środków. Na drugim miejscu znajduje się rozwijanie kultury ludowej — KGW wydały na to w 2022 r. około 19,4 procent dotacji. Podium zamyka działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich. Na ten cel zaangażowanie środków w 2022 r. wyniosło 15,2 proc.

Składanie wniosków o dotacje dla KGW — termin

KGW starające się o pomoc muszą złożyć wnioski w powiatowym biurze Agencji na specjalnym formularzu. Można to zrobić bezpośrednio w biurze, albo za pomocą ePUAP, usługi mObywatel na stronie gov.pl czy wreszcie wysłać pocztą.
Ostateczny termin, do którego można składać wnioski o wsparcie dla KGW 2024 upływa 30 września. Jednak ARiMR zaleca, aby z tym nie zwlekać. Gdyż z jednej strony pula środków może się wcześniej wyczerpać. Z drugiej zaś — pieniądze te muszą zostać wykorzystane do końca roku.

Więcej informacji oraz formularze wniosków wraz z instrukcją jak je wypełniać znajdują się na stronie ARiMR.

Źródło: ARiMR

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

ANKIETA - ILE ZA NASIONA W 2024?Zobacz WYPEŁNIJ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *