Norma GAEC 6: o tym pamiętaj w listopadzie!

Norma GAEC 6 odnosi się do minimalnej okrywy glebowej w najbardziej newralgicznych okresach. Obowiązuje ona wszystkie gospodarstwa, bez względu na ich powierzchnię. Czego trzeba dopilnować już tej jesieni?

W ramach reformy PS WPR na lata 2023–2027 rolników obowiązują nowe zasady warunkowości oparte na normach dobrej kultury rolnej (GAEC). Spełnienie tych norm jest obligatoryjne do otrzymania dopłat bezpośrednich w 2023 r., a także płatności w ramach interwencji II filara. Dziś przypominamy o normie GAEC 6, która obowiązuje już od tej jesieni.

Kogo dotyczy GAEC 6?

Szósta norma dobrej kultury rolnej określa minimalną okrywę ochronną gleby w najbardziej newralgicznych okresach. A konkretnie nakłada ona na rolników obowiązek utrzymania takiej okrywy na powierzchni co najmniej 80% gruntów ornych (GO) wchodzących w skład gospodarstwa. Natomiast w przypadku plantacji drzew owocowych ta minimalna powierzchnia odnosi się do międzyrzędzi.

Co ważniejsze, norma ta nie zależy od wielkości powierzchni GO w gospodarstwie. Tym samym dotyczy ona wszystkich rolników, również tych posiadających mniej niż 10 ha GO.

Minimalne terminy na utrzymanie okrywy ochronnej gleby

Ze względu na to, że jest już druga połowa października, przypominamy o ważnym terminie. Mianowicie okrywa ochronna gleby na wymaganej powierzchni GO powinna być utrzymana przynajmniej od 1 listopada do 15 lutego kolejnego roku. Jest to absolutne minimum, aby wymóg normy GAEC 6 był spełniony.

Warto jednak przypomnieć, że rząd RP wystąpił do Brukseli o zmianę zapisów PS WPR 2023-2027 w zakresie interpretacji przepisów dotyczących m.in. normy GAEC 6. Zakładają one m.in.

 • wprowadzenia dodatkowego, letnio-jesiennego terminu utrzymania okrywy glebowej (od 1 czerwca lub od dnia zbioru plonu głównego do 15 października danego roku);
 • wyłączenia z obowiązku okrywy gruntów upraw późno schodzących z pola oraz gruntów pod osłonami.

Jednak aby powyższe zmiany weszły w życie, wymagana jest jeszcze zgoda KE.

Jakie rośliny na okrywę ochronną na zimę?

Według obowiązujących przepisów w ramach GAEC 6 dopuszczalne są następujące formy pokrywy glebowej:

 • okrywa roślinna;
 • uprawy ozime;
 • trawy na gruntach ornych;
 • międzyplony ozime;
 • międzyplony ścierniskowe;
 • wsiewki;
 • rośliny bobowate drobnonasienne oraz ich mieszanki z trawami;
 • pozostawienie ścierniska;
 • grunty pokryte resztkami pożniwnymi;
 • grunty pokryte samosiewami zebranej uprawy;
 • grunty pokryte mulczem;
 • grunty pokryte ugorem zielonym.

Ponadto za spełnienie normy GAEC 6 uznaje się też zasianie poplonu ozimego w ramach ekoschematu rolnictwo węglowe. Co więcej, międzyplony ozime i wsiewki śródplonowe wysiane w ramach tej praktyki mogą jednocześnie wpisywać się w normy GAEC 6 i GAEC 7. Trzeba przy tym przestrzegać pozostałych wymogów tych norm. Innymi słowy, poplon ozimy wysiany w ramach ekoschematu może spełniać na raz trzy praktyki:

 • międzyplony ozime i wsiewki śródplonowe (w ramach ekoschematu rolnictwo węglowe);
 • wymóg okrywy zimowej na 80% GO (w ramach GAEC 6);
 • wymóg wyłączenia z obowiązku zmianowania, odnośnie wymaganych 40% gruntów, na których  musi być inna uprawa niż w roku ubiegłym (w ramach GAEC 7).

Należy jednak trzymać się wymaganych terminów siewu i zastosować odpowiedni skład mieszanki.

Czytaj też: Dotacje UE 2023. Jakie kwoty na kontach rolników?

Źródła: ARiMR, CDR w Brwinowie

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.2 / 5. Liczba głosów 47

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *