Norma GAEC 7 obowiązkowa od 2024 r.!

Norma GAEC 7 dotycząca zmianowania i dywersyfikacji upraw obowiązuje już od tego roku! Od jej przestrzegania zależne będą dopłaty bezpośrednie. Jakie są jej wymogi?

Norma GAEC 7 jest częścią programu Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) na lata 2023–2027. Program WPR uzależnia otrzymywanie płatności bezpośrednich i obszarowych od spełnienia wielu norm i wymogów. Dotyczą one m.in. ochrony środowiska i klimatu. Przepisy te tworzą podstawowy poziom tzw. zielonej architektury WPR, który nazwany jest warunkowością.

Norma GAEC 7 a warunkowość

Wymogi w zakresie prawa unijnego oraz normy utrzymania gruntów w dobrej kulturze rolnej znaleźć można w przepisach dotyczących warunkowości. Ich ustalaniem zajmuje się kraj, którego dotyczą i wymienia się je w załączniku III rozporządzenia 2021/2115.
Przepisy dotyczące warunkowości odnoszą się do dbałości o środowisko i klimat. Ma się ona wyrażać w troskliwości o glebę i wodę, a także w pielęgnacji biologicznej różnorodności ekosystemów. Swoim zasięgiem obejmują także zdrowie roślin i ludzi oraz dobrostan zwierząt.
Realizacja normy GEAC 7 w Polsce zostaje wdrożona dopiero od 2024 r., gdyż wcześniej była odroczona na mocy rozporządzenia wykonawczego KE (2022/1317). Ponadto została wypracowana korzystna dla rolników interpretacja wdrażania normy w zakresie zmianowania upraw.

Nowa interpretacja normy GAEC 7

Nowe wytyczne nakazują Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa weryfikację poniższych danych względem roku 2023:

  • czy na co najmniej 40% powierzchni gruntów ornych danego gospodarstwa prowadzi się inną uprawę w plonie głównym;
  • czy w przeciągu 3 lat, począwszy od 2023 r. w plonie głównym gospodarstwa, na tej samej działce, nie powtórzy się ta sama uprawa.

Kogo nie dotyczy norma GAEC 7?

Przepisy normy GAEC 7 nie obowiązują gospodarstw mniejszych niż 10 ha. Wyłączone są spod nich także majątki rolne, na których ponad 75% pola uprawnego zajmują uprawy roślin pastewnych, bobowatych lub traw. Norma nie obejmuje także gruntów ugorowanych. Wyłączenie stosuje się również do gospodarstw, które prowadzą produkcję ekologiczną.

Warunki normy GAEC 7

Rolnicy, którzy posiadają powyżej 10 ha gruntów ornych, mają obowiązek zmianowania i dywersyfikacji upraw. Zmianowanie ma polegać na corocznej wymianie plonu głównego na tej samej działce przy jednoczesnym założeniu, że nie będzie on prowadzony dłużej niż 3 lata. Ponadto innym wymogiem pozwalającym spełnić warunki normy jest wprowadzenia po zbiorze plonu głównego uprawy wtórnej przez co najmniej 8 tygodni. Może to być wsiewka poplonowa lub międzyplon ozimy czy ścierniskowy.
Dywersyfikacja upraw ma polegać na prowadzeniu co najmniej 3. upraw w gospodarstwie, pod warunkiem że uprawa główna nie zajmuje więcej niż 65% gruntów ornych. Pozostałe dwie uprawy nie mogą zajmować więcej niż 90% gruntów ornych.

Więcej przepisów dotyczących norm dobrej kultury rolnej można znaleźć w rozporządzeniu MRiRW z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie norm oraz szczegółowych warunków ich stosowania (Dz. U. poz. 478).

Więcej informacji na temat obowiązujących w UE wymagań znajdziesz wśród wskazówek dotyczących różnych upraw

Przeczytaj także: Jest decyzja Komisji Europejskiej w sprawie importu z Ukrainy

Źródło: PODRB

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 3.9 / 5. Liczba głosów 31

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Komentarze
  1. Rolnik pisze:

    najwyższy czas dla tych obszarowcom było tak zrobić

  2. Wojciech pisze:

    , pod warunkiem że uprawa główna nie zajmuje więcej niż 65% gruntów ornych. Pozostałe dwie uprawy nie mogą zajmować więcej niż 90% gruntów ornych.n

    Czy to jest logicznie napisane?!