Norma GAEC 8 — jakie wymogi musi spełnić rolnik, aby otrzymać dopłaty?

W 2023 r. płatności bezpośrednie w pełniej wysokości trafią do rolników pod warunkiem spełnienia wymogów warunkowości. Czyli zapewnienia zgodności z podstawowymi normami dotyczącymi m.in. środowiska, klimatu, zdrowia roślin i zwierząt. W systemie warunkowości wyróżnia się normy GAEC. Sprawdziliśmy, co oznacza jedna z nich, a mianowicie norma GAEC 8.

Normy GAEC zgodnie z rozporządzeniem MRiRW w systemie warunkowości bazują na normach obowiązujących jeszcze w 2022 r. Zgodnie z zasadą wzajemnej zgodności, a także praktyk zazielenienia. Na poziomie unijnym określono 9 norm dobrej kultury rolnej. Jedną z nich jest norma 8 GAEC funkcjonująca pod nazwą: Utrzymanie elementów i obszarów nieprodukcyjnych. Co kryje się pod tą nazwą?

Norma GAEC 8 — Utrzymanie elementów i obszarów nieprodukcyjnych

W przypadku normy GAEC 8 na rolników nałożono obowiązki w zakresie:

 • przeznaczenia minimalnego udziału powierzchni gruntów ornych na obszary i elementy nieprodukcyjne, w tym także grunty ugorowane,
 • zachowania określonych elementów krajobrazu na wszystkich użytkach rolnych,
 • zakazu przycinania w podanym okresie drzew, krzewów, jak i żywopłotów znajdujących się na użytkach rolnych.

Przepisy, które zawarto w rozporządzeniu MRiRW w sprawie norm oraz szczegółowych warunków ich stosowania uwzględniają kilka zmian. Po pierwsze obszary EFA mają być utrzymywane na powierzchni, która odpowiada 5% powierzchni w gospodarstwach liczących co najmniej 15 ha gruntów ornych.

Ponadto norma GAEC 8 nakłada na rolników obowiązek przeznaczenia 4% gruntów ornych na elementy i obszary nieprodukcyjne w przypadku gospodarstw o powierzchni ponad 10 ha gruntów ornych.

Normy GAEC od 2023 r. — zwolnienia z obowiązku utrzymania obszarów/elementów nieprodukcyjnych

W 2023 r. w niektórych przypadkach będą jednak obowiązywać zwolnienia od obowiązku utrzymania obszarów, jak i elementów nieprodukcyjnych. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez ARiMR na stronie internetowej CDR Brwinów zwolnienia obowiązują w sytuacji gdy gospodarstwo:

 • posiada powierzchnię gruntów ornych do 10 ha,
 • w którym więcej niż 75% powierzchni gruntów ornych wykorzystuje się do produkcji traw lub innych zielnych roślin pastewnych, lub ugorowanych, lub wykorzystywanych do produkcji roślin bobowatych, albo
 • w którym więcej niż 75% powierzchni użytków ornych stanowią trwałe użytki zielone lub wykorzystywanych do produkcji traw, lub innych roślin zielnych pastewnych.

Warto przy tym dodać, że w 2023 r. Polska skorzystała z derogacji od obowiązku ugorowania gruntów, które podaje norma GAEC 8. To oznacza, że można prowadzić produkcję z wyjątkiem uprawy kukurydzy, soi, jak i zagajników o krótkiej rotacji.

Norma GAEC 8 — obszary lub obiekty nieprodukcyjne

Obszarami lub obiektami nieprodukcyjnymi w ramach normy GAEC 8 mogą być m.in.:

 • elementy krajobrazu objęte obowiązkiem zachowania jak np. drzewa będące pomnikami przyrody,
 • grunty ugotowane, na których nie stosuje się środków ochrony roślin, nie prowadzi się też produkcji rolnej (w tym także wypas i koszenie) w okresie od 1 stycznia do 31 lipca,
 • grunty ugotowane z roślinami miododajnymi, na których nie stosuje się środków ochrony roślin oraz nie prowadzi się produkcji rolnej, z wyjątkiem prowadzenia pasiek w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia.

Gatunki roślin miododajnych odnoszące się do normy GAEC 8 podano na poniższym wykazie:

Aktualności rolnicze - Norma GAEC 8

Do pozostałych obszarów lub obiektów nieprodukcyjnych, które zawiera norma GAEC 8 należą również:

 • żywopłoty lub pasy gruntów zadrzewionych,
 • zadrzewienia liniowe,
 • pojedyncze drzewa o średnicy korony nie mniejszej niż 4 m,
 • zagajniki śródpolne,
 • rowy, w tym otwarte cieki wodne,
 • oczka wodne,
 • miedze śródpolne i strefy buforowe,
 • pasy gruntów wzdłuż obrzeży lasu,
 • międzyplony ścierniskowe, a także ozime,
 • wsiewki w uprawę w plonie głównym,
 • rośliny bobowate drobnonasienne lub grubonasienne.

Czytaj również: Ile wynosi składka KRUS w II kwartale 2023 r.?

Źródło: Rządowe Centrum Legislacji; CDR Brwinów; ARiMR

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 3.9 / 5. Liczba głosów 53

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

ANKIETA - ILE ZA NASIONA W 2024?Zobacz WYPEŁNIJ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *