Norma GAEC 8 — KE uchyla obowiązek ugorowania 4% gruntów

Norma GAEC 8 zakładała konieczność ugorowania gruntów ornych w gospodarstwie. Jednakże nie w każdym. Ten nowy przepis wzbudził jednak wiele wątpliwości wśród rolników. A po ostatnich protestach całego sektora KE ugięła się i ogłosiła derogację, czyli czasowego odstępstwo od stosowania tej normy.

Norma GAEC 8 wymaga od rolników przeznaczenia minimalnej części gruntów ornych na obszary lub obiekty nieprodukcyjne.

Kogo obowiązuje norma GAEC 8?

Norma GAEC 8 zakładała konieczność ugorowania 4% gruntów ornych w każdym gospodarstwie powyżej 10 ha. Zazwyczaj dotyczy to gruntów leżących odłogiem. Jednakże przepis ten obejmuje też żywopłoty lub drzewa. Jedynie gospodarstwa o powierzchni poniżej 10 ha nie mają obowiązku wdrażania tej normy. Ale Komisja Europejska umożliwia teraz wszystkim rolnikom w Unii zwolnienie z tego wymogu. Jednocześnie obszar ten nadal będzie kwalifikował się do podstawowej płatności bezpośredniej w ramach WPR.

Norma GAEC 8 do zawieszenia

Komisja Europejska zaproponowała unijnym rolnikom skorzystanie do 2024 r. z odstępstwa od przepisów WPR dotyczących utrzymywania niektórych obszarów nieprodukcyjnych. Komisja przesłała wniosek do państw członkowskich, które będą nad nim głosować na posiedzeniu komisji. Jest to pierwsza konkretna odpowiedź polityczna na obawy rolników dotyczące ich dochodów. Jest ona również zgodna z wnioskami przedstawionymi przez kilka państw członkowskich na posiedzeniach Rady ds. rolnictwa.

Co zamiast ugorowania?

Zamiast ugorowania 4% gruntów rolnych lub utrzymywania ich jako nieproduktywnych, unijni rolnicy będą mogli uprawiać rośliny wiążące azot i/lub międzyplony.

Wśród roślin wiążących azot mogą to być np. groch czy soczewica. Jeśli uprawy te obejmą 7% gruntów ornych, to potraktuje się to jako spełnienie wymogów normy GAEC 8.

Międzyplony to rośliny rosnące pomiędzy dwoma głównymi uprawami. Rośliny te można wykorzystać jako paszę dla zwierząt lub jako zielony nawóz. Stosowanie roślin wiążących azot i międzyplonów przynosi szereg korzyści środowiskowych dla zdrowia gleby. Rośliny te poprawiają bioróżnorodność gleby i ograniczają wymywanie składników odżywczych. Jednakże mają być one prowadzone bez środków ochrony roślin, aby utrzymać środowiskowe ambicje WPR.

Kiedy można liczyć na przegłosowanie wniosku w sprawie normy GAEC 8?

Głosowanie w sprawie wniosku odbędzie się w najbliższych dniach na posiedzeniu komisji przez zebrane państwa członkowskie. Następnie Komisja Europejska przystąpi do formalnego przyjęcia. Rozporządzenie wejdzie w życie z mocą wsteczną od 1 stycznia 2024 r. Państwa członkowskie, które chcą zastosować odstępstwo na poziomie krajowym, muszą powiadomić Komisję w ciągu 15 dni. Ma to dać czas na poinformowanie rolników tak szybko, jak to możliwe.

Jak powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen:

Rolnicy są kręgosłupem bezpieczeństwa żywnościowego UE i sercem naszych obszarów wiejskich. Trwałe zaangażowanie Komisji jest realizowane poprzez budżet Wspólnej Polityki Rolnej w wysokości 386,7 mld euro, który pomaga ustabilizować dochody europejskich rolników, jednocześnie nagradzając ich wysiłki na rzecz klimatu i zrównoważonego rozwoju. Dzisiejszy środek zapewnia rolnikom dodatkową elastyczność w czasie, gdy zmagają się oni z wieloma wyzwaniami. Będziemy nadal współpracować z naszymi rolnikami, aby zapewnić, że WPR zachowuje właściwą równowagę między reagowaniem na ich potrzeby, a dalszym dostarczaniem dóbr publicznych naszym obywatelom.

Przestrzeganie norm GAEC wiąże się z dopłatami bezpośrednimi. Dowiedz się więcej o obowiązującym prawie, aby nie stracić dopłaty 2024.

Czytaj również: Norma GAEC 7 obowiązkowa od 2024 r.!

Źródło: Komisja Europejska

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 5 / 5. Liczba głosów 3

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

ANKIETA - ILE ZA NASIONA W 2024?Zobacz WYPEŁNIJ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Komentarze
  1. Rolnik pisze:

    zabierzcie sobie tą jałmużnę w postaci dopłat a my będziemy produkować bez eurokolchozowych fanaberi środowiskowych, całą WPR to wielki bubel w każdej kolejnej perspektywie coraz gorszy i szkodzący rolnictwu i produkcji żywności