Notowania

Notowania - sprawdź aktualne ceny

Ceny upraw
Uprawa Cena Zmiana
Kukurydza paszowa 870.01 zł 12.27%
Pszenica konsumpcyjna 963.51 zł 11.42%
Mleko 2.04 zł -0.97%
Jęczmień paszowy 753 zł 6.18%
Owies paszowy 712.12 zł -5.54%
Pszenica paszowa 887.59 zł 7.14%
Rzepak 1955 zł 1.51%
Żyto paszowe 649.96 zł 16.42%
Jęczmień browarniany 1120.93 zł 0.31%
Jęczmień konsumpcyjny 637.1 zł -9.06%
Owies konsumpcyjny 980.53 zł 14.14%
Pszenżyto paszowe 708.88 zł 9.51%
Żyto konsumpcyjne 640.27 zł 11.61%
Ceny mięsa
Uprawa Cena Zmiana
bydło 8-12 m-cy (Z) 9.89 zł 1.75%
byki 12-24 m-ce (A) 10.75 zł 0.19%
byki > 24 m-cy (B) 10.57 zł 0.28%
Gęsi tuczone 16593.79 zł 0.32%
Gęsi typu brojler 13355.28 zł 75.17%
Indory 6176.73 zł 1.47%
Indyczki 6203.41 zł -0.58%
Jałówki > 12 m-cy (E) 10.58 zł 0.47%
Kaczki typu brojler 6199.3 zł -2.83%
krowy (D) 8.07 zł -0.62%
Kurczęta typu brojler 4820.33 zł 0.55%
Kury mięsne ze stad reprodukcyjnych 3000 zł -10.86%
Wieprzowina 7.59 zł 0.93%
wolce > 12 m-cy (C) 6.48 zł -6.49%
Wołowina 9.86 zł 0.31%
Kursy walut
Uprawa Cena Zmiana
dolar amerykański 3.98 zł -0.25%
euro 4.31 zł 0.00%
frank szwajcarski 4.53 zł 0.22%
jen (Japonia) 2.65 zł 0.38%
Ceny warzyw
Uprawa Cena Zmiana
Boczniaki 19.73 zł -3.76%
Buraki ćwikłowe 1.33 zł 0.00%
Cebula biała 2.43 zł -3.57%
Kapusta biała krajowa 1.84 zł -8.91%
Marchew 3.08 zł -6.38%
Ogórki szklarniowe 9.81 zł -5.67%
Pietruszka 12.17 zł 9.64%
Cebula młoda 6.3 zł 0.00%
Pomidory 4.47 zł -22.66%
Pomidory malinowe krajowe 5 zł -18.03%
Pory 4 zł -5.88%
Sałata 2.48 zł -2.36%
Selery 5.35 zł -1.65%
Ziemniaki krajowe 2.1 zł 0.00%
Ceny owoców
Uprawa Cena Zmiana
Jabłko Boskoop 3.33 zł 0.00%
Jabłko Cortland 3.5 zł 16.67%
Jabłko Gala 2.67 zł 0.00%
Jabłko Golden Delicious 2.66 zł 0.00%
Jabłko Ligol 2.63 zł 1.54%
Jabłko Szampion 2.54 zł 1.60%
Jabłko Szara Reneta 3.11 zł -3.12%
Gruszka importowana 6.81 zł 0.00%
Gruszka krajowa 4.65 zł -12.10%

Rolnictwo jest jednym z kluczowych sektorów gospodarki, a notowania cen rolniczych odgrywają istotną rolę w tej dziedzinie. W artykule tym przyjrzymy się notowaniom cen rolniczych, płodów rolnych, zbóż oraz mleka. Dowiemy się, jak są one ustalane, jak wpływają na rynek i rolników oraz jakie są czynniki, które na nie wpływają.

Spis treści

 1. Wprowadzenie
 2. Definicja notowań cen rolniczych
 3. Notowania cen płodów rolnych
 4. Notowania cen zbóż
 5. Notowania cen mleka
 6. Jak są ustalane notowania cen rolniczych?
 7. Wpływ notowań cen rolniczych na rynek i rolników
 8. Czynniki wpływające na notowania cen rolniczych
 9. Znaczenie notowań cen rolniczych dla gospodarki
 10. Perspektywy rozwoju notowań cen rolniczych
 11. Podsumowanie
 12. FAQ
 13. Jakie czynniki wpływają na wahania notowań cen rolniczych?
 14. Dlaczego notowania cen zbóż są istotne dla rolników?
 15. Jakie są perspektywy rozwoju notowań cen mleka?
 16. Czy notowania cen rolniczych mają wpływ na ceny żywności?
 17. Co można zrobić, aby chronić rolników przed gwałtownymi spadkami cen?

Definicja notowań cen rolniczych

Notowania cen rolniczych to informacje dotyczące wartości produktów rolnych, które są dostępne na rynku. Obejmują one różne płody rolne, takie jak zboża, owoce, warzywa, mięso, mleko itp. Notowania cen rolniczych są ważne zarówno dla rolników, jak i dla inwestorów, którzy chcą śledzić trendy na rynku.

Notowania cen płodów rolnych

Ceny płodów rolnych, takich jak owoce, warzywa, mięso itp., są również poddawane notowaniom. Te notowania odzwierciedlają podaż i popyt na konkretne produkty rolnicze. Mogą one ulegać wahaniom w zależności od sezonu, warunków pogodowych, technologii produkcji i innych czynników.

Notowania cen zbóż

Ceny zbóż, takich jak pszenica, kukurydza, ryż, jęczmień itp., są szczególnie istotne w kontekście notowań cen rolniczych. Zboża stanowią podstawowy składnik wielu produktów spożywczych i paszowych. Wysokie lub niskie notowania cen zbóż mogą mieć wpływ na cały sektor rolno-paszowy oraz ceny żywności.

Notowania cen mleka

Notowania cen mleka odnoszą się do wartości mleka i jego przetworów na rynku. Są one istotne dla rolników zajmujących się produkcją mleka oraz dla firm przetwarzających mleko. Ceny mleka mogą być uzależnione od wielu czynników, takich jak popyt, podaż, koszty produkcji i regulacje rynkowe.

Jak są ustalane notowania cen rolniczych?

Notowania cen rolniczych są ustalane na podstawie wielu czynników. Należą do nich podaż i popyt na dane produkty rolnicze, koszty produkcji, warunki pogodowe, trendy rynkowe, polityka rolno-spożywcza oraz zmienne czynniki makroekonomiczne. Ostateczna cena zależy od wielu czynników i jest wynikiem interakcji między podażą a popytem na rynku.

Wpływ notowań cen rolniczych na rynek i rolników

Notowania cen rolniczych mają istotny wpływ zarówno na rynek, jak i na rolników. Wysokie notowania cen mogą zwiększać dochody rolników i przyczyniać się do wzrostu gospodarczego w sektorze rolnym. Z drugiej strony, niskie notowania cen mogą prowadzić do trudności finansowych dla rolników i wpływać na rentowność ich działalności.

Czynniki wpływające na notowania cen rolniczych

Notowania cen rolniczych są podatne na wpływ różnych czynników. Niektóre z głównych czynników wpływających na notowania to:

 1. Warunki pogodowe: Ekstremalne warunki pogodowe, takie jak susze, powodzie czy ulewy, mogą mieć wpływ na plony i podaż produktów rolnych, co wpływa na notowania cen.
 2. Polityka rolno-spożywcza: Decyzje polityczne dotyczące subsydiów rolniczych, regulacji rynkowych i handlu zagranicznego mogą wpływać na notowania cen rolniczych.
 3. Podaż i popyt: Zmiany w podaży i popycie na konkretne produkty rolne mogą prowadzić do wahania notowań cen.
 4. Trendy konsumenckie: Zmienne preferencje konsumentów, takie jak wzrost zainteresowania żywnością ekologiczną czy roślinną, mogą wpływać na notowania cen rolniczych.
 5. Ceny surowców i energii: Koszty surowców i energii używanych w produkcji rolniczej mogą mieć wpływ na notowania cen rolniczych.

Znaczenie notowań cen rolniczych dla gospodarki

Notowania cen rolniczych mają duże znaczenie dla gospodarki. Sektor rolny stanowi istotną część gospodarki wielu krajów i jego stabilność jest kluczowa dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego i zrównoważonego rozwoju. Przewidywanie i monitorowanie notowań cen rolniczych pomaga w podejmowaniu odpowiednich decyzji politycznych i biznesowych.

Perspektywy rozwoju notowań cen rolniczych

Perspektywy rozwoju notowań cen rolniczych zależą od wielu czynników. Wzrost populacji, zmiany klimatyczne, zmieniające się preferencje konsumentów oraz postęp technologiczny są tylko niektórymi z czynników, które będą miały wpływ na notowania cen rolniczych w przyszłości. Konieczne będzie zrównoważone podejście do produkcji żywności, innowacje w sektorze rolnym oraz efektywna polityka rolno-spożywcza.

Podsumowanie

Notowania cen rolniczych odgrywają ważną rolę w sektorze rolnym i gospodarce jako całości. Odpowiednie monitorowanie i analiza notowań cen pomagają w podejmowaniu decyzji biznesowych i politycznych oraz wpływają na dochody rolników i ceny żywności. Zrozumienie czynników wpływających na notowania cen rolniczych jest kluczowe dla zrównoważonego rozwoju sektora rolnego.

FAQ

Jakie czynniki wpływają na wahania notowań cen rolniczych?

Wahania notowań cen rolniczych mogą być wynikiem wielu czynników, takich jak warunki pogodowe, podaż i popyt, polityka rolno-spożywcza, trendy konsumenckie oraz ceny surowców i energii używanych w produkcji rolniczej.

Dlaczego notowania cen zbóż są istotne dla rolników?

Notowania cen zbóż są istotne dla rolników, ponieważ zboża stanowią podstawowy składnik wielu produktów spożywczych i paszowych. Wysokie lub niskie notowania cen zbóż mają wpływ na rentowność produkcji rolniczej i ceny żywności.

Jakie są perspektywy rozwoju notowań cen mleka?

Perspektywy rozwoju notowań cen mleka zależą od wielu czynników, takich jak popyt na produkty mleczne, zmiany preferencji konsumentów, koszty produkcji i regulacje rynkowe. Postęp technologiczny i innowacje w sektorze mleczarskim również mogą mieć wpływ na notowania cen mleka.

Czy notowania cen rolniczych mają wpływ na ceny żywności?

Tak, notowania cen rolniczych mają wpływ na ceny żywności. Wysokie notowania cen rolniczych mogą prowadzić do wzrostu cen żywności, zwłaszcza jeśli koszty produkcji również rosną. Niskie notowania cen rolniczych mogą przyczyniać się do niższych cen żywności dla konsumentów.

Co można zrobić, aby chronić rolników przed gwałtownymi spadkami cen?

Aby chronić rolników przed gwałtownymi spadkami cen, istotne jest budowanie stabilnych i zrównoważonych rynków rolnych. Diversyfikacja upraw, dostęp do informacji o rynku, ubezpieczenia rolnicze oraz odpowiednie wsparcie polityczne mogą pomóc w zabezpieczeniu dochodów rolników w przypadku niekorzystnych zmian na rynku.