Cena Żyto paszowe - notowania
Aktualizacja: 30.06.2024

Ceny Żyto paszowe w czasie - wykres

Ceny Żyto paszowe w Polsce

Aktualna cena Żyto paszowe: 690.31 zł
Ostatnia zmiana ceny [%]: 7.54
Początek okresu: 21.01.2024
Koniec okresu: 30.06.2024
Zmiana ceny od początku okresu: 13.17
Średnia cena Żyto paszowe: 596.08 zł
Źródło: MIN ROL    Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - logo

Notowania - sprawdź aktualne ceny

Ceny upraw
Uprawa Cena Zmiana
Kukurydza paszowa 864.77 zł -1.30%
Pszenica konsumpcyjna 954.43 zł -0.70%
Mleko 1.98 zł 0.00%
Jęczmień paszowy 680.32 zł -8.16%
Owies paszowy 712.12 zł -5.54%
Pszenica paszowa 882.89 zł -2.00%
Rzepak 2015 zł -1.52%
Żyto paszowe 690.31 zł 7.54%
Jęczmień browarniany 923.96 zł -17.57%
Jęczmień konsumpcyjny 642.75 zł 0.89%
Owies konsumpcyjny 974.7 zł -0.59%
Pszenżyto paszowe 730.22 zł 1.86%
Żyto konsumpcyjne 628.15 zł -1.03%
Ceny mięsa
Uprawa Cena Zmiana
bydło 8-12 m-cy (Z) 9.89 zł 1.75%
byki 12-24 m-ce (A) 10.75 zł 0.19%
byki > 24 m-cy (B) 10.57 zł 0.28%
Gęsi tuczone 16593.79 zł 0.32%
Gęsi typu brojler 13355.28 zł 75.17%
Indory 6176.73 zł 1.47%
Indyczki 6203.41 zł -0.58%
Jałówki > 12 m-cy (E) 10.58 zł 0.47%
Kaczki typu brojler 6199.3 zł -2.83%
krowy (D) 8.07 zł -0.62%
Kurczęta typu brojler 4820.33 zł 0.55%
Kury mięsne ze stad reprodukcyjnych 3000 zł -10.86%
Wieprzowina 7.17 zł -3.37%
wolce > 12 m-cy (C) 6.48 zł -6.49%
Wołowina 9.86 zł 0.31%
Kursy walut
Uprawa Cena Zmiana
dolar amerykański 3.98 zł -0.25%
euro 4.31 zł 0.00%
frank szwajcarski 4.53 zł 0.22%
jen (Japonia) 2.65 zł 0.38%
Ceny warzyw
Uprawa Cena Zmiana
Boczniaki 20.5 zł 0.89%
Buraki ćwikłowe 1.2 zł -11.11%
Cebula biała 2.82 zł 16.05%
Kapusta biała krajowa 1.6 zł -19.19%
Marchew 2.82 zł -8.44%
Ogórki szklarniowe 9.81 zł -5.67%
Pietruszka 10.67 zł -8.57%
Cebula młoda 3.27 zł -24.65%
Pomidory 4.45 zł 4.71%
Pomidory malinowe krajowe 4.51 zł 10.54%
Pory 3.5 zł 12.90%
Sałata 2.5 zł 8.23%
Selery 6.08 zł 15.37%
Ziemniaki krajowe 1.83 zł -7.11%
Ceny owoców
Uprawa Cena Zmiana
Jabłko Boskoop 3.33 zł 0.00%
Jabłko Cortland 3.33 zł -4.86%
Jabłko Gala 2.67 zł 0.00%
Jabłko Golden Delicious 2.33 zł -8.27%
Jabłko Ligol 2.61 zł -0.76%
Jabłko Szampion 2.42 zł -6.56%
Jabłko Szara Reneta 3.89 zł 23.10%
Gruszka importowana 6.56 zł -3.67%
Gruszka krajowa 4.55 zł -5.01%

W świecie rolnictwa i produkcji pasz dla zwierząt, ceny różnych towarów odgrywają kluczową rolę w procesach podejmowania decyzji. Jednym z takich towarów jest żyto paszowe, które ma ogromne znaczenie w hodowli zwierząt. Rolnicy i profesjonaliści z branży monitorują uważnie notowania cen żyto paszowe, aby podejmować świadome decyzje dotyczące swoich działań. Niniejszy obszerny artykuł ma na celu przybliżenie czynników wpływających na te ceny, analizę historycznych trendów oraz dostarczenie wartościowych informacji dla osób zaangażowanych w sektory rolniczy i hodowlany.

Notowania cen żyto paszowe: Krótki przegląd

Żyto paszowe, znane naukowo jako Secale cereale, to roślina zbożowa powszechnie uprawiana ze względu na wartość odżywczą i przydatność jako pasza dla zwierząt. Zawiera niezbędne składniki odżywcze, takie jak węglowodany, białka i błonnik, co czyni je doskonałym wyborem dla żywienia zwierząt hodowlanych. Notowania cen żyto paszowe odnoszą się do cen rynkowych, po których żyto paszowe jest kupowane i sprzedawane.

Ceny żyta paszowego są sterowane przez wiele czynników, w tym dynamikę popytu i podaży, warunki pogodowe, światowe trendy rynkowe oraz politykę rządową. Zrozumienie tych czynników i ich wpływu na ceny żyto paszowe może pomóc rolnikom, handlowcom i ekspertom branżowym w podejmowaniu świadomych decyzji i ograniczaniu potencjalnych ryzyk.

Czynniki wpływające na notowania cen żyto paszowe

  1. Dynamika popytu i podaży: Podstawowa zasada popytu i podaży odgrywa kluczową rolę w ustalaniu cen żyta paszowego. Gdy popyt na żyto paszowe przewyższa podaż, ceny mogą wzrosnąć, a gdy podaż przewyższa popyt, ceny mogą spaść. Wzrost lub spadek liczby zwierząt hodowlanych, zmiany w preferencjach żywieniowych zwierząt oraz zmiany w produkcji pasz to tylko niektóre czynniki, które mogą wpływać na dynamikę popytu i podaży żyta paszowego.

  2. Warunki pogodowe: Warunki pogodowe mają znaczący wpływ na uprawę żyta paszowego. Susza, powodzie, przymrozki i inne niekorzystne warunki atmosferyczne mogą prowadzić do zmniejszonej produkcji żyta paszowego i w konsekwencji podwyższenia cen. Z kolei korzystne warunki atmosferyczne, takie jak optymalna ilość opadów i temperatury, mogą przyczynić się do zwiększonej podaży żyta paszowego i obniżenia cen.

  3. Trendy rynkowe: Globalne trendy rynkowe, takie jak zmiany w preferencjach konsumenckich, zmiany w koniunkturze gospodarczej i zmieniające się regulacje dotyczące handlu zagranicznego, mogą mieć wpływ na notowania cen żyto paszowe. Na przykład, wzrost popytu na żyto paszowe na rynkach zagranicznych może prowadzić do wzrostu eksportu i podwyższenia cen.

  4. Polityka rządowa: Decyzje polityczne podejmowane przez rządy, takie jak wprowadzenie ceł, subsydiów, regulacji dotyczących produkcji rolnej i handlu zagranicznego, mogą mieć wpływ na ceny żyta paszowego. Polityka rządowa może stymulować produkcję żyta paszowego poprzez subsydia lub ograniczać import przez wprowadzenie ceł, co może wpływać na dostępność i ceny na rynku krajowym.

Notowania cen żyto paszowe: Historia i trendy

Historia notowań cen żyto paszowe pokazuje istotne fluktuacje i tendencje na rynku. Poniżej przedstawiamy kilka ważnych momentów i trendów w notowaniach cen żyto paszowe:

  1. Lata 2010-2012: W okresie tym notowania cen żyto paszowe były stosunkowo stabilne, utrzymując się na umiarkowanym poziomie. Stabilność cen wynikała głównie z równowagi między popytem a podażą oraz korzystnych warunków pogodowych sprzyjających produkcji żyta paszowego.

  2. Rok 2013: W 2013 roku notowania cen żyto paszowe znacząco wzrosły z powodu niekorzystnych warunków pogodowych, które wpłynęły na zmniejszenie podaży. To spowodowało zwiększenie cen na rynku.

  3. Lata 2014-2016: W tym okresie notowania cen żyto paszowe były stosunkowo stabilne, utrzymując się na umiarkowanym poziomie. Podobnie jak wcześniej, stabilność cen wynikała głównie z równowagi między popytem a podażą oraz korzystnych warunków pogodowych sprzyjających produkcji żyta paszowego.

  4. Od roku 2017: W ostatnich latach notowania cen żyto paszowe wykazywały tendencję wzrostową z powodu wzrostu popytu na produkty rolne, w tym na żyto paszowe, zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym. Trend wzrostowy wynikał z zwiększonego zapotrzebowania na mięso i produkty mleczne oraz zwiększonej produkcji biopaliw, które wykorzystują żyto paszowe jako surowiec.

Notowania cen żyto paszowe: Często zadawane pytania (FAQs)

1. Jakie są najważniejsze czynniki wpływające na notowania cen żyto paszowe? Notowania cen żyto paszowe są wpływane przez czynniki takie jak dynamika popytu i podaży, warunki pogodowe, trendy rynkowe i polityka rządowa.

2. Dlaczego notowania cen żyto paszowe są tak zmienne? Zmienność notowań cen żyto paszowe wynika z wielu czynników, takich jak zmienność warunków pogodowych, fluktuacje w popycie i podaży, oraz wpływ decyzji politycznych na rynek.

3. Jakie są konsekwencje wysokich notowań cen żyto paszowe dla hodowców zwierząt? Wysokie notowania cen żyto paszowe mogą prowadzić do wzrostu kosztów produkcji dla hodowców zwierząt, co może wpływać na rentowność ich działalności.

4. Czy notowania cen żyto paszowe mają wpływ na ceny mięsa i produktów mlecznych? Tak, notowania cen żyto paszowe mają wpływ na ceny mięsa i produktów mlecznych, ponieważ żyto paszowe jest jednym z ważnych składników żywienia zwierząt hodowlanych.

5. Jak mogę monitorować notowania cen żyto paszowe? Można monitorować notowania cen żyto paszowe poprzez śledzenie informacji na stronach internetowych specjalizujących się w rynku rolnym, konsultując się z dostawcami pasz lub korzystając z narzędzi analitycznych dostępnych dla rolników i handlowców.

6. Jak prognozować przyszłe notowania cen żyto paszowe? Prognozowanie przyszłych notowań cen żyto paszowe może być trudne ze względu na wiele czynników wpływających na rynek. Analiza trendów historycznych, monitorowanie warunków pogodowych i analiza globalnych trendów rynkowych mogą dostarczyć wskazówek dotyczących przyszłych cen.

Podsumowanie

Notowania cen żyto paszowe mają istotne znaczenie dla rolników, handlowców i profesjonalistów z branży hodowlanej. Zrozumienie czynników wpływających na te ceny oraz analiza historycznych trendów może pomóc w podejmowaniu świadomych decyzji i zarządzaniu ryzykiem. Monitorowanie notowań cen i dostosowywanie strategii działania do zmieniających się warunków rynkowych może przyczynić się do sukcesu w branży rolniczej i hodowlanej.