Nowe dopłaty do bydła. Sprawdź zanim złożysz wniosek!

Właśnie ogłoszono dobrą wiadomość dla rolników: przedłuża się termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie. Jest więc więcej czasu aby sprawdzić, jak funkcjonują nowe dopłaty do bydła.

Rolnicy praktycznie co roku poddawani są „testom na spostrzegawczość”. Zmieniają się działania pomocowe, zasady przyznawania płatności, sposoby wypełniania wniosków ect. W tej sytuacji łatwo popełnić błędy przy ubieganiu się dopłaty. Dotyczy to także nowych zasad przyznawania płatności do bydła.

Jakie są nowe dopłaty do bydła? Warunki płatności

Płatności, które kieruje się do hodowców bydła nie są zależne od płci zwierząt ani od kierunku produkcji. Obowiązują one na terenie całego kraju i przyznaje się je zwierzętom, które:

 • w dniu 15 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności, nie przekroczą wieku 24 miesięcy,
 • będą w posiadaniu rolnika przez okres 30 dni od dnia złożenia wniosku o przyznanie tej płatności.

Co ważniejsze płatność przysługuje do zwierząt, w odniesieniu do których:

 • do dnia złożenia wniosku o przyznanie tych płatności dokonano zgłoszeń wymaganych na podstawie przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt;
 • najpóźniej od dnia złożenia wniosku o przyznanie tych płatności są spełnione wymagania w zakresie identyfikacji określone w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Na dodatek rolnicy muszą wiedzieć, że posiadanie zwierząt potwierdza się w systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

ARiMR informuje: nowe dopłaty do bydła – obsada

Jak informuje ARiMR minimalna liczba zwierząt objęta wnioskiem o przyznanie tej płatności wynosi 3 sztuki w wieku do 24 miesięcy. Jeśli chodzi o płatność to przyznaje się ją maksymalnie do 20 sztuk zwierząt.

Poza tym do wniosku dołącza się oświadczenie o zwierzętach zadeklarowanych do płatności. Nie można też zapomnieć o oświadczeniu współposiadacza o wyrażeniu zgodny na przyznanie płatności. Obowiązek złożenia tego dokumentu nie dotyczy rzecz jasna małżonków.

Dopłaty do zwierząt 2022 – płatność

Jak już wspomniano płatność przysługuje do samic lub samców z gatunku bydło domowe, których wiek w dniu 15 maja 2022 r. nie przekracza 24 miesięcy. Płatność związaną do bydła przyznaje się do zwierząt, urodzonych najpóźniej w dniu 15 maja roku, w którym składa się wniosek o przyznanie tej płatności.

Nowe dopłaty do bydła – współposiadanie

Biorąc pod uwagę sytuację, gdy bydło stanowi własność kilku osób maksymalna liczba zwierząt (20 sztuk) to liczba zwierząt, do których taka płatność przysługuje łącznie wszystkim ich współposiadaczom.

W twej sytuacji należy pamiętać, że do wniosku dołącza się oświadczenie o zwierzętach zadeklarowanych do płatności.

Nowe dopłaty do bydła – zwierzęta zastępujące

Na wypadek, gdyby rolnicy przeoczyli tę informację przypominamy o ważnej możliwości. Otóż zwierzęta, które deklaruje się do płatności do bydła w okresie przetrzymywania mogą być zastępowane bez utraty prawa do wypłaty. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy rolnika informuje się o niezgodnościach we wniosku lub zamiarze przeprowadzenia kontroli.

Kiedy przysługują płatności do zwierząt zastępujących?

Nowe dopłaty do bydła

Sprawdzamy, jak funkcjonują nowe dopłaty do bydła

fot. Tadeusz Śmigielski

Hodowcy otrzymują płatności do zwierząt zastępujących, jeśli spełniają określone wymagania. Płatności przysługują, gdy:

 • spełniają one warunki kwalifikowalności (płeć i wiek),
 • nie później niż w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia powodującego konieczność zastąpienia zwierzęcia rolnik:
 • objął w posiadanie zwierzęta zastępujące,
 • poinformował o fakcie zastąpienia zwierzęcia zgłoszonego we wniosku kierownika biura powiatowego ARiMR, na formularzu udostępnionym przez Agencję,
 • w odniesieniu do tych zwierząt:
 • do dnia poinformowania kierownika BP Agencji o fakcie zastąpienia zwierzęcia zgłoszonego we wniosku dokonano zgłoszeń wymaganych na podstawie przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt,
 •  najpóźniej od dnia poinformowania kierownika biura powiatowego Agencji o fakcie zastąpienia zwierzęcia są spełnione wymagania w zakresie identyfikacji zwierząt, określone w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Podsumowując, zmiana zasad przyznawania płatności nie jest dla rolnika niczym nowym. Praktycznie co roku wprowadza się zmiany, do których trzeba się po prostu przyzwyczaić. Na tę chwilę warto pamiętać, że są nowe dopłaty do bydła i nowe zasady ubiegania się o płatności.

Czytaj także: Dobrostan zwierząt – dopłaty, których nie warto stracić!

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 3.8 / 5. Liczba głosów 64

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *