Nowe prawo łowieckie zacznie obowiązywać niebawem

Download PDF

Jakie najważniejsze zmiany wprowadzi nowe prawo łowieckie? Czy nowelizacja ustawy rozwiąże palące problemy polskich rolników? Czy zaspokoi żądania wszystkich zainteresowanych stron: rolników, leśników, ekologów i łowczych? Rozmowa z Henrykiem Kowalczykiem, ministrem środowiska.

Będą większe odległości wykonywania polowań od zabudowań mieszkalnych zapowiada min. środ. H. Kowalczyk

Nowelizacja prawa łowieckiego, które będzie omawiane na najbliższym posiedzeniu Sejmu (27-28.02 br.), to gorący temat przede wszystkim dla rolników, ale nie tylko. Rolnicy oczekują od nowej ustawy, że: stanie się ona skutecznym narzędziem w walce z ASF, rozwiąże problem godziwych odszkodowań za szkody łowieckie i kwestię sposobu ich szacowania, a także zmieni zasady gospodarki łowieckiej w kraju. Jakich zmian mogą spodziewać się rolnicy?

 Jak nowe prawo łowieckie rozwiąże problem odległości polowań od zabudowań mieszkalnych?

Nowe prawo łowieckie

Nowe prawo łowieckie zwiększy odległość polowania od zabudowań mieszkalnych.

fot. www.pixabay.com

W nowelizacji prawa łowieckiego zaproponowano zwiększenie odległości wykonywania polowań od zabudowań mieszkalnych ze 100 do 150 metrów. Jest to rozwiązanie, które zwiększy bezpieczeństwo publiczne. Postulowane przez organizacje ekologiczne ustalenie tej odległości na poziomie 500 metrów spowodowałoby, że polowania możliwe byłyby jedynie w dużych kompleksach leśnych. To z kolei uniemożliwiłoby skuteczną redukcję populacji dzika w ramach zwalczania afrykańskiego pomoru świń tj. ASF oraz powodowałoby ogromne szkody w rolnictwie.

W jaki sposób nowe prawo łowieckie będzie chronić prawo własności tj. chronić prywatnych właścicieli przed niechcianymi polowaniami na ich terenie?

Rolnicy będą uczestniczyć w szacowaniu szkód łowieckich

 

W kontekście obwodów łowieckich istotną zmianą w Prawie łowieckim będzie też możliwość wyłączania nieruchomości z granic obszaru obwodu bez podania przyczyny w formie oświadczenia złożonego przed notariuszem. Jest to ułatwienie, które pozwoli zapobiec ewentualnym konfliktom na linii właściciel – myśliwy. Ta rekomendacja wypełnia w pełni orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, który nakazał zmianę dotychczasowej ustawy, wskazując na potrzebę zgodności przepisów z poszanowaniem prawa własności.

Jakie zmiany wprowadzi nowe prawo łowieckie odnośnie szacowania i wypłacania odszkodowań za straty poniesione przez rolników w wyniku działalności zwierzyny łownej tzw. szkód łowieckich?

Strona społeczna oraz rolnicy zwracali również uwagę na włączenie do procedury zatwierdzania planów łowieckich izb rolniczych.  Znalazło to pokrycie w rekomendacjach ministerstwa. Rolnicy będą uczestniczyć w szacowaniu szkód łowieckich wyrządzonych na ich polach. W ten sposób myśliwy nie będzie już sędzią we własnej sprawie. W myśl nowych przepisów, Polski Związek Łowiecki przejąłby zobowiązania kół łowieckich z tytułu niewypłacanych w terminie odszkodowań za szkody łowieckie. Jeżeli koło łowieckie nie wypłaci go w terminie, obowiązek ten – zgodnie z ustawą – przeszedłby na Polski Związek Łowiecki z zachowaniem możliwości zwrotnego roszczenia od koła łowieckiego.

Jakie zmiany w funkcjonowaniu Polskiego Związku Łowieckiego zostaną wprowadzone?

Będzie można wyłączyć nieruchomość z obszaru obwodu łowieckiego bez podania przyczyny

Ministerstwo środowiska zaproponowało również, że nowelizacja prawa łowieckiego uwzględni modyfikacje w funkcjonowaniu Polskiego Związku Łowieckiego. W rekomendacjach zawarto propozycję, by to minister środowiska powoływał i odwoływał Łowczego Krajowego oraz zatwierdzał statut PZŁ. Ma to pozwolić na wzmocnienie instrumentów nadzoru ministra nad Polskim Związkiem Łowieckim.

W jaki sposób nowe prawo łowieckie uwzględnia postulat, głównie podnoszony przez rolników, dotyczący pełnej dezubekizacji Polskiego Związku Łowieckiego?

– Zgodnie z proponowanymi zmianami, w skład organów PZŁ, a także zarządu koła łowieckiego lub komisji rewizyjnej nie będą mogły wchodzić osoby, które pracowały na rzecz organów bezpieczeństwa, o których mowa w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Czy nowelizacja prawa łowieckiego bierze pod uwagę głosy wszystkich zainteresowanych stron tj. rolników, leśników, ekologów i myśliwych?

Tworząc swoje rekomendacje, ministerstwu środowiska zależało na kompromisowych rozwiązaniach, które uwzględniałyby postulaty wszystkich zainteresowanych stron: rolników, ekologów, leśników oraz myśliwych.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o