PATRON SERWISU: Blattin

Zmiany wartość wskaźnika TB1 w mleku w zależności od kondycji krów w 1. miesiącu laktacji

Uzyskane wyniki z własnej obserwacji zmiany kondycji ciała w tym okresie zestawiono ze wskaźnikiem TB1.

Wskaźnik TB1 był określony na podstawie próbnego udoju wykonanego w 30 dniu laktacji. Wartości referencyjne dla TB1 powinny kształtować się w przedziale 1,1-1,3. Zazwyczaj w stadach odnotowywane są optymalne średnie różnic zmian zapasów energetycznych w pierwszych 30 dniach laktacji. Zaobserwować można jednak przypadki zbyt gwałtownego obniżenia rezerw tłuszczowych, jak również brak jakichkolwiek zmian. O zbyt dynamicznym spadku BCS możemy już mówić, gdy przekracza on 0,75 pkt. Spotykamy stada gdzie u 30% zwierząt nie zaobserwowano zmian kondycji ciała między dniem porodu a 30 dniem laktacji.

O zbyt dynamicznym spadku BCS możemy już mówić, gdy przekracza on 0,75 pkt.

Odchylenia wskaźnika TB1

W analizowanej grupie zwierząt wartości wskaźnika TB1 wahała się w przedziale 0,77-2,26, czyli przekraczały wartości skrajne – dopuszczalne. Zatem wśród badanych zwierząt występowały przypadki odchyleń tego parametru od wartości referencyjnych (1,1-1,3). Jednakże średnia wartość TB1 badanych zwierząt wynosiła 1,24 (natomiast mediana 1,2), co korespondowało z wartościami optymalnymi. U krów o wartości TB1 mniejszej niż 1,1 w 30 dniu laktacji często nie odnotowuje się przypadków klinicznej kwasicy.

Na co mogą wskazywać wyniki?

Uzyskane wyniki mogły jednak sugerować występowanie postaci subklinicznej tej choroby. Natomiast u osobników o stosunku tłuszczu do białka mleka przekraczającym wartość 1,3 można stwierdzić w wielu przypadkach kliniczną lub subkliniczną postać ketozy. Stwierdzono różnice istotne statystycznie wartości TB1 w zależności od stopnia zmiany kondycji ciała krów między okresem okołoporodowym i 30 dniem laktacji. Spadek oceny BCS u krów o prawidłowym wskaźniku stosunku tłuszczu do białka mleka (1,1-1,3) wahał się w zakresie 0,25 do 0,5 pkt. Natomiast u zwierząt o podwyższonym stosunku tłuszczu do białka w mleku (>1,3) obserwujemy dominujący udział krów o gwałtownym spadku kondycji (o 0,75-1). Krowy o wskaźniku TB1 poniżej 1,1 często mogą nie wykazywać zmian kondycji między dniem porodu oraz 30 dniem laktacji. Oznacza to, że u krów niewykazujących zmian kondycji zaobserwowano obniżenie wartości TB1. Sugerować to może, że krowy, u których nie odnotowuje się zmian BCS między wycieleniem i 30 dniem laktacji mogą być predysponowane do występowania subklinicznej postaci kwasicy.

ocena kondycji bcs

Ocena kondycji BCS, jak i ocena statusu zdrowotnego nie powinna być przeprowadzana grupowo

Ocena kondycji BCS – o czym pamiętać?

Należy zaznaczyć, że zarówno ocena kondycji BCS, jak i ocena statusu zdrowotnego nie powinna być przeprowadzana grupowo. Oczywiście w celu monitorowania stada warto taką ocenę robić, aczkolwiek zalecane jest podejście indywidualne. Traktując stado, jako jednorodny „twór” możliwe jest przeoczenie stanów patologicznych. Jak wykazały badania własne i innych autorów, pomimo prawidłowych wskaźników grupowych obserwowano również skrajne wartości poszczególnych wskaźników.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 5 / 5. Liczba głosów 1

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *