Ochrona kukurydzy przed chorobami – kiedy i jak

Ochrona chemiczna kukurydzy zazwyczaj sprowadza się do zbiegu przeciwko chwastom i szkodnikom. Zabieg fungicydowy jest często pomijany. Sprawdź, czy ochrona kukurydzy przed chorobami ma sens!

Kukurydza może być porażana przez patogeny przez cały okres wegetacji. Firmy chemiczne proponują nalistne rozwiązania fungicydowe do walki z chorobami grzybowymi. Rolnicy zachodzą w głowę, czy jest sens je stosować czy nie. Przeczytaj, jakie choroby zagrażają kukurydzy, oraz jak powinna wyglądać prawidłowa ochrona kukurydzy przed chorobami!

Nie tylko fuzarioza kolb poraża kukurydzę

ochrona kukurydzy przed chorobami - kolby kukurydzy

Ochrona kukurydzy przed chorobami powinna być przeprowadzona wszystkimi dostępnymi metodami nie tylko chemicznymi

Oprócz dobrze znanej rolnikom fuzariozy kolb kukurydzę mogą porażać także inne choroby charakterystyczne dla upraw zbożowych. Wśród nich należy wymienić drobną plamistość liści kukurydzy, żółtą plamistość liści kukurydzy oraz rdzę kukurydzy. Wymienione choroby pojawiają się w różnych okresach wegetacji, co nie zawsze umożliwia wjazd w pole z ochroną fungicydową. Dlatego bardzo ważne jest działanie zapobiegawcze. Najlepsze efekty ochrony można osiągnąć, stosując łącznie wszystkie możliwe sposoby do ograniczenia pojawienia się patogenów.

Drobna plamistość liści kukurydzy

drobna plamistość liści kukurydzy

Objawy drobnej plamistości liści kukurydzy

fot. Agrofoto (InspektorGrzegorz)

Drobna plamistość liści zwana także antraknozą kukurydzy powodowana jest przez grzyb Aureobasidium zeae. Największe nasilenie tej choroby obserwuje się w lipcu i sierpniu przy niskiej temperaturze powietrza oraz wysokiej wilgotności. Straty przez nią powodowane sięgają 10 %, jednak mogą być one znacznie wyższe gdyż tej chorobie często towarzyszą choroby fuzaryjne min. fuzarioza kolb kukurydzy. Objawami antraknozy w początkowym stadium są drobne prześwitujące punkciki, które z czasem przekształcają się w małe plamki z czerwonobrunatną obwódką, otoczoną chlorotycznym pierścieniem. Największe nasilenie drobnej plamistości występuje w sierpniu. Plamy obecne na około 50% powierzchni liścia mogą prowadzić do jego przedwczesnego, całkowitego zamierania. Szkodliwość antraknozy polega na silnym zmniejszeniu powierzchni asymilacyjnej liści, co w konsekwencji powoduje spadek masy ziarniaków w kolbach.

Żółta plamistość liści kukurydzy

Rdza brunatna idzie w parze ze szkodnikami. Do porażenia roślin rdzą dochodzi w warunkach wietrznej pogody, oraz gdy tkanki są uszkodzone przez szkodniki

Żółta plamistość liści rozwija się przy ciepłej i umiarkowanie deszczowej pogodzie. Większe nasilenie porażenia przez grzyb Helminthosporium turcicum obserwuje się w południowych rejonach naszego kraju. Pierwsze objawy choroby można zaobserwować na najniżej położonych liściach. Następnie choroba przemieszcza się coraz wyżej, aż do liści okrywowych kolb. Żółta plamistość liści występuje w postaci szarobrunatnych plam otoczonych czerwonobrunatną obwódką. Przebarwienia mają nieregularny, owalny oraz wydłużony kształt, najczęściej układają się wzdłuż nerwów. W miarę postępu infekcji plamy łączą się ze sobą, pokrywając sporą część organów nadziemnych. Porażone liście czasem zamierają, a rośliny ulegają osłabieniu na skutek spadku powierzchni asymilacyjnej. Bardzo silne porażenie może doprowadzić do przedwczesnego dojrzewania roślin, gorszego wypełnienia ziarna, które prowadzą w konsekwencji do spadku plonu.

Rdza brunatna i fuzarioza kolb

Rdza brunatna idzie w parze ze szkodnikami. Do porażenia roślin rdzą dochodzi w warunkach wietrznej pogody, oraz gdy tkanki są uszkodzone przez szkodniki – prosta droga do wnikania strzępek grzyba. Pierwsze objawy choroby można zaobserwować w czerwcu lub lipcu. Na liściach widoczne są rdzawe wydłużone punkciki o średnicy 0,2- 2 mm. Najczęściej są rozproszone na całej powierzchni liści po obydwu jego stronach. Przy silnym porażeniu rdzą, oprócz liści zaatakowane mogą zostać łodygi oraz liście okrywowe kolb. W przypadku niewielkiego porażenia, wielkość plonu nie ulega obniżeniu. Jeśli jednak rośliny zostaną silnie opanowane, może to spowodować zmniejszenie powierzchni asymilacyjnej liści, co prowadzi do wcześniejszego dojrzewania i zamierania kukurydzy oraz słabszego zaziarnienia kolb.

fuzarioza kolb kukurydzy

Fuzarioza kolb to najbardziej znana rolnikom choroba

fot. Agrofoto (kody12)

Fuzarioza kolb to najbardziej rolnikom znana choroba.  Jej rozwojowi sprzyjają ciepłe i wilgotne lata oraz uszkodzenia spowodowane przez szkodniki, szczególnie przez omacnicę prosowiankę. Pierwsze objawy choroby są widoczne w okresie mlecznej i woskowej dojrzałości ziarna, na liściach okrywowych kolb oraz ziarniakach w postaci białej, różowej lub czerwonej grzybni. Jeśli porażenie kolb wystąpi wcześniej, może to spowodować obumieranie ziarniaków. Późniejsze infekcje prowadzą do słabszego wypełnienia ziarna, ich matowienia i pękania, a także porażania przez inne patogeny, m.in. grzyby rodzaju Trichoderma, Penicillium i Trichothecium. Sprawcy fuzariozy kolb posiadają zdolność wytwarzania mikotoksyn.

Jak skutecznie walczyć z chorobami kukurydzy?

Walka chemiczna w przypadku kukurydzy to nie wszystko. Choroby należy zwalczać przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod. Do takich należą oprócz metody chemicznej, także agrotechniczna oraz hodowlana.

nawożenie kukurydzy

W zwalczaniu chorób kukurydzy nie wystarczą metody chemiczne

fot. Fotolia

Należy także połączyć wszystkie dostępne metody wraz z ograniczeniem pojawu szkodników, gdyż to właśnie one mogą przyczyniać się do rozwoju chorób. Brak ochrony przeciwko omacnicy prosowiance lub spóźnienie zabiegów, może spowodować wzrost porażenia kolb fuzariozą.

Stanowisko i płodozmian – przede wszystkim!

Przed siewem kukurydzy oraz po niej nie powinno się uprawiać roślin pokrewnych, przede wszystkim zbóż

Aby ochrona kukurydzy przed chorobami była skuteczniejsza, należy wybrać odpowiednie stanowisko pod jej uprawę. Powinno ono zapewnić kukurydzy najlepsze możliwości rozwoju. Zalecany jest również odpowiedni płodozmian – kukurydza nie powinna być uprawiana na tym samym stanowisku częściej niż co 2-3 lata. Przed siewem kukurydzy oraz po niej nie powinno się uprawiać roślin pokrewnych, przede wszystkim zbóż. Główną przyczyną jest nagromadzenie się w glebie grzybów z rodzaju Fusarium. Aby ograniczyć rozwój chorób fuzaryjnych po kukurydzy zaleca się uprawę roślin okpowych, np. ziemniaków.

Siew i azot – nie bez znaczenia!

Kolejną kwestią jest odpowiednio przeprowadzony siew nasion. Powinny być one siane w ciepłą glebę, w optymalnych warunkach pogodowych. Rośliny wtedy szybciej rosną, tkanki są grubsze i twardsze, dzięki czemu lepiej sobie radzą z wczesnowiosennym atakiem patogenów oraz niesprzyjającymi warunkami pogodowymi. Stosowanie szybkodziałających nawozów azotowych w wysokich dawkach powyżej 150 kg/ha może zwiększyć ryzyko porażenia roślin chorobami fuzaryjnymi oraz głownią kukurydzy. Na polach, gdzie są stosowane wolnodziałające nawozy azotowe, odnotowuje się mniejszy procent porażonych roślin przez grzyby z rodzaju Fusarium.

Ochrona kukurydzy przed chorobami – fungicydy

omacnica

Zabieg fungicydowy można połączyć z ochroną insektycydową przeciwko omacnicy prosowiance

fot. AgroFoto (kusaska)

W celu ograniczenia chorób, które mogą pojawić się późną wiosną lub latem, wykorzystuje się fungicydy nalistne. Większość z nich w swoim składzie zawiera substancję z grupy strobiluryn – azoksystrobinę. Zarejestrowane preparaty ograniczają drobną oraz żółtą plamistości liści kukurydzy. Wśród preparatów znajdziemy również dwa fungicydy przeznaczone do walki z rdzą kukurydzy oraz jeden zwalczający fuzariozę kolb. Zabieg fungicydowy można połączyć z ochroną insektycydową przeciwko omacnicy prosowiance. Część chorób liści może wystąpić w terminie, gdy pojawiają się pierwsze gąsienice omacnicy. Ograniczenie liczby szkodników ma kluczowe znaczenie dla zdrowotności roślin. Im mniejsze uszkodzenie roślin przez szkodniki, tym mniej dróg, przez które mogą wnikać patogeny do tkanek.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4 / 5. Liczba głosów 1

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Prezentowane informacje w zakresie środków ochrony roślin zawarte w serwisie www.agrofakt.pl nie zawierają pełnej treści etykiet-instrukcji stosowania. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *