Ochrona wód przed azotanami 2022

Szykują się duże zmiany w dofinansowaniu dzięki któremu możliwa jest ochrona wód przed azotanami 2022. Z projektu rozporządzenia MRiRW wynika bowiem, że w nowych przepisach podwyższono kwotę dofinansowania. Ale to nie koniec korzystnych zmian z których będą mogli skorzystać rolnicy. 

Ochrona wód przed azotanami 2022 to program objęty dofinansowaniem z budżetu PROW 2014-2020. Umożliwia on wypłatę pomocy finansowej na operacje typu ,,Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”. Dla rolników którzy skorzystali z tego dofinansowania, albo niebawem będą chcieli skorzystać MRiRW przygotowało projekt rozporządzenia w którym zawarto istotne zmiany w tym programie. Pojawią się pieniądze na dofinansowanie na płyty obornikowe oraz dofinansowanie na zbiorniki na gnojowicę lub gnojówkę.

Dofinansowanie do wozu asenizacyjnego 2022

Zmiany o których mowa polegają przede wszystkim na podwyższeniu kwoty dofinansowania, a także wprowadzają standardowe stawki jednostkowe na wykonanie (budowę) nowych zbiorników na nawozy naturalne płynne. Czyli na gnojówkę lub gnojowicę. Wprowadzone standardowe stawki jednostkowe obejmują także płyty do przechowywania nawozów naturalnych stałych, czyli obornika.

Dofinansowanie którego celem jest ochrona wód przed azotanami 2022 w przypadku stawek jednostkowych stanowi:

  • 60% – jeżeli o pomoc finansową ubiega się młody rolnik,
  • 50% – w przypadku gdy o dotacje z PROW wnioskuje rolników niebędący młodym rolnikiem.

Standardowe stawki jednostkowe będą wynosić np. w przypadku budowy:

1) m² płyty do gromadzenia i przechowywania nawozów naturalnych stałych o powierzchni (dofinansowanie na płyty obornikowe):

a) do 100 m² – 575 zł,

b) powyżej 100 m² – 465 zł;

2) m³ zamkniętego zbiornika na gnojówkę o pojemności całkowitej (dofinansowanie zbiornika na gnojówkę lub gnojowicę):

a) do 50 m³ – 1280 zł;

b) powyżej 50 m³ i do 100 m³ – 930 zł,

c) powyżej 100 m³ – 690 zł;

3) m³ otwartego zbiornika na gnojówkę o pojemności całkowitej (dofinansowanie zbiornika na gnojówkę):

           a) do 50 m³ – 980 zł,

           b) powyżej 50 m³ i do 100 m³ – 670 zł,

           c) powyżej 100 m³ – 575 zł;

4) m³ zbiornika na gnojowicę z zadaszeniem o pojemności całkowitej (dofinansowanie zbiornika na gnojowicę):

          a) do 500 m³ – 655 zł,

          b) powyżej 500 m³ i do 1000 m³ – 335 zł,

          c) powyżej 1000 m³ – 195 zł;

5) m³ zbiornika na gnojowicę bez zadaszenia o pojemności całkowitej (dofinansowanie zbiornika na gnojowicę):

         a) do 500 m³ – 465 zł,

         b) powyżej 500 m³ i do 1000 m³ – 275 zł,

         c) powyżej 1000 m³ – 165 zł.

Dotacje na płyty obornikowe 2022

Natomiast w przypadku doposażania gospodarstw w zbiorniki lub płyty do przechowywania kiszonek. Jak również w urządzenia do aplikowania nawozów naturalnych pomoc finansowa której celem jest ochrona wód przed azotanami 2022 polega na refundacji kosztów kwalifikowanych.

Do kosztów kwalifikowanych w programie nazywanym przez rolników ,,Ochrona wód przed azotanami 2022″ zaliczają się koszty:

1) przebudowy lub zakupu:

a) zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych,

b) płyt do gromadzenia i przechowywania nawozów naturalnych stałych łącznie z zakupem instalacji technicznej lub wyposażenia,

2) budowy, przebudowy lub zakupu zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek wraz z zakupem instalacji technicznej bądź wyposażenia,

3) zakupu instalacji technicznej lub wyposażenia zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych,

4) rozbiórki, a także utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórki pod warunkiem, że rozbiórka jest niezbędna w celu realizacji operacji,

5) zakupu aplikatorów nawozów naturalnych w postaci płynnej typu:

a) doglebowe redlicowe o zębach sztywnych,

b) doglebowe kultywatorowe o zębach sprężystych lub talerzowe,

c) węże wleczone,

d) wleczone płozowe,

e) szczelinowe tarczowe,

– wraz zakupem instalacji technicznej.

6) zakup wozów asenizacyjnych z aplikatorami nawozów naturalnych w postaci płynnej.

Ochrona wód przed azotanami 2022

Zmiana zaproponowania w projekcie rozporządzenia MRiRW w sprawie pomocy finansowej na ,,Inwestycje mające na celu ochronę wód przed azotanami” uwzględnia także podwyższenie kwoty dofinansowania do poziomu 150 tys. zł na jednego rolnika, jak i na jedno gospodarstwo.

Ponadto, rolnicy którzy złożyli wnioski o dofinansowanie w programie ,,Ochrona wód przed azotanami” 2022 na budowę płyty obornikowej lub zbiornika na gnojowicę w terminie od 10 grudnia 2021 r. do 7 lutego 2022 r. będą mogli dokonać zmiany we wniosku w zakresie kwoty pomocy poprzez jej podwyższenie. Jest to możliwe pod warunkiem, że wnioski nie zostały jeszcze rozpatrzone.

W tym celu proponuje się umożliwić wyżej wskazanym podmiotom zmianę wniosków o przyznanie pomocy w zakresie kwoty pomocy i planu finansowego operacji, a w efekcie również zestawienia rzeczowo-finansowego, co jest wyjątkiem od warunku określonego w § 12 ust. 3 rozporządzenia zmienianego projektowanym rozporządzeniem – uzasadniono w rozporządzeniu.

Czytaj również: Emerytury z KRUS będą wyższe?

Źródło: Rządowe Centrum Legislacji; MRiRW

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 5 / 5. Liczba głosów 3

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *