Od 1 czerwca surowe kary dla pijanych kierowców!

Od 1 czerwca br. obowiązują nowe, zaostrzone przepisy prawa m.in. Kodeksu drogowego i Kodeksu karnego. Zakładają one ostrzejsze kary m.in. dla kierowców, którzy podczas jazdy samochodem po pijanemu spowodują śmiertelny wypadek lub wypadek z ciężkim uszczerbkiem zdrowia. Sprawca takiego wypadku pójdzie do więzienia na minimum 2 lata! Jakie jeszcze zmiany zostały wprowadzone?

Najważniejsze zmiany dotyczą przepisów Kodeksu karnego (kk) i polegają na:

zaostrzeniu odpowiedzialności karnej za spowodowanie wypadku w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, którego następstwem jest śmierć człowieka albo ciężki uszczerbek na jego zdrowiu (art. 177 § 2 w zw. z art. 178 § 1 k.k.),

– wprowadzeniu do Kodeku karnego nowego pojęcia przestępstwa polegającego na niezatrzymaniu niezwłocznym pojazdu i kontynuowaniu jazdy pojazdem mechanicznym, pomimo wydania polecenia zatrzymania pojazdu przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego, poruszającą się pojazdem lub znajdującą się na statku wodnym lub powietrznym,

– wprowadzeniu obowiązku orzekania przez sąd zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w razie skazania sprawcy:

–za ucieczkę przed pościgiem (czyli czynu określonego w art. 178b),

— za prowadzenie pojazdu mechanicznego pomimo cofnięcia prawa jazdy (art. 180a)

— za niezastosowanie się do orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych (art. 244),

– zaostrzeniu odpowiedzialności karnej za niestosowanie się do orzeczonych środków karnych (tj. czyn opisany w art. 244 k.k.) poprzez zmianę zagrożenia na karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Celem – walka z piratami drogowymi

reprywatyzacja / szkody łowieckie / ziemia skarbu państwa

Jarosław Sachajko, przewodniczący Komisji Sejmowej Rolnictwa i Rozwoju wsi, poseł na Sejm RP( Kukiz’15)

Nowe prawo ma doprowadzić do surowszego i przede wszystkim bardziej skutecznego ścigania i karania kierowców łamiących uporczywie przepisy ruchu drogowego – mówi Sachajko. – Jestem za tym, aby przepisy były jeszcze bardziej surowe dla sprawców śmiertelnych wypadków. Sprawcom takich wypadków powinny być konfiskowane pojazdy – dodaje i podkreśla, że przecież śmierć jest nieodwracalna, a pojazd jest w takim przypadku narzędziem nie tylko czynu niedozwolonego ale także nieodwracalnego.

Zmienione przepisy pięciu ustaw

Nowe przepisy prawa, uchwalone 23 marca 2017 r. „ustawą o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw” wprowadziły zmiany przepisów pięciu ustaw:

– Kodeksu karnego,

– Kodeksu wykroczeń,

– Kodeksu postępowania karnego,

– Prawa o ruchu drogowym,

– Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *